20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 25. červne 2024 v 17.00 hod. na obecním úřadě.

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Michal Bílek, David Hyšpler)
3. Kontrola plnění usnesení č. 4/2024 ze dne 21. 5. 2024
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 26.11.2018 se společností METVEST s.r.o.
6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
7. Smlouva o spolupráci mezi obcemi za účelem společného postupu při zajištění organizace a financování akce „Den mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy“
8. Žádost o zasíťování pozemků v katastru obce Metylovice parcel č. 525/32 a 589/4
9. Výběr zhotovitele na realizaci akce - Oprava cyklotrasy č. 6008 v k.ú. Metylovice
10. Smlouva o dílo se společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektovou a inženýrskou činnost Kanalizační přípojky v obci Metylovice
11. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
12. Rozpočtová úprava č. 5

 

 

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, oddíl kopané pořádá v sobotu 22. června 2024 již 20. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané žáků. Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém hřišti v Metylovicích za účasti družstev 1. BFK Frýdlant n.O., TJ Sokol Palkovice, TJ Kysučan Korňa (Slovensko) a domácích Metylovic.

Srdečně zvou metylovští fotbalisté.

Ve čtvrtek 20. června 2024 bude přerušena dodávka elektrické energie v době od 7.30 do 16.00 hod. v níže uvedené lokalitě.

Peruen elenergie 20 6 2024


Peruen elenergie mapka

Vážení spoluobčané, níže uvádíme informace, týkající se opravy hlavní cesty od Vrchoviny směr Frýdlant n. O. Jsou to akuálně známá data. V případě, že dojde k jejich aktualizaci, budeme vás o změnách informovat. V tomto ohledu Vás prosíme o pochopení.
8. července zahájí Moravskoslezský kraj, prostřednictvím firmy COLAS CZ, a.s., opravu 2. úseku hlavní silnice III/48416 od Vrchoviny po křižovatku ulic Metylovská a Hukvaldská ve Frýdlantě nad Ostravicí metodou tzv. studené recyklace. Termín dokončení je naplánován na konec srpna. Během této doby bude opravovaný úsek řízen semafory. Čekají nás však také 2 úplné uzavírky, které budou trvat každá cca 1 týden. První úplná uzavírka, kdy se bude promíchávat stávající podloží s asfaltovou emulzí a cementem, je naplánována na termín celozávodních dovolených tzn. přelom července a srpna. Ta druhá pak ke konci srpna, kdy se bude pokládat ložná a obrusná vrstva asfaltu. Během úplných uzavírek bude hlavní cesta do a z Frýdlantu pro silniční dopravu úplně uzavřena. Majitelé rodinných domů, bydlící v lokalitě od Vrchoviny po Sosnu by měli mít možnost vždy ráno cca do 8 hodiny opustit vozidly svá bydliště a vrátit zpět do svých domovů by se mohli až cca po 17 hodině. Dopravní omezení se transportu na Lhotku nijak nedotknou.
Autobusová linka č. 347 (Palkovice-Metylovice-Frýdlant) bude v době úplné uzavírky zrušena a objízdná trasa do Frýdlantu povede přes Frýdek-Místek (linka č. 985). Linka č. 342 bude odkloněna a bude vedena v trase Kozlovice-Lhotka-Metylovice-Palkovice a zpět do prokladu s linkou č. 985, s přestupem v Palkovicích a Kozlovicích na linku č. 980. Autobusová zastávka v Pasekách u Sosny bude přemístěna na ulici Hukvaldská, před rodinný dům č.p. 1009, kde mohou občané ke spojení do a z Frýdlantu využít linku č. 346 (Frýdlant – Pstruží), která tam bude během úplné uzavírky stavět. Dále zastávka Dvořáček bude obousměrně bez obsluhy.
V době částečné uzavírky (provoz řízen semafory) budou všechny linky jezdit dle současného jízdního řádu. Nově bude na lince č. 342 (Frýdlant – Lhotka) opětovně zřízena autobusová zastávka na Vrchovině, takže občané, kteří chtějí z Vrchoviny pokračovat dále do centra Metylovic, již nebudou muset vystupovat na zastávce Metylovice - Dvořáček nebo Metylovice - kaplička svatá Anna, ale na zastávce Metylovice - Vrchovina.
O aktuálních termínech úplných uzavírek vás budeme informovat na webových stránkách obce, facebooku a rozhlasem.

GULÁŠMET 2024 aneb 9. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

Datum konání: 07. 09. 2024 – obec Metylovice - fotbalové hřiště
Do kvalifikace se mohou přihlásit profesionální i amatérské týmy (maximální počet lidí v týmu je 1 – 5, více než polovina občané Metylovic).
Přihlášku možno vyzvednout na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Podání přihlášky na OÚ METYLOVICE do 29. července 2024.
Registrované týmy budou informovány do 12. srpna 2024, přednost mají soutěžící předchozích ročníků.
Týmy budou mít k dispozici prostor cca 3 x 3 metry.
Počet týmů bude maximálně 10. Startovné 500 Kč bude zaplaceno při podání přihlášky na OÚ a je nevratné v případě zrušení účasti týmu.
Zadání: uvařit guláš v kotlíku vytápěném ohněm, včetně kultury a profesionality přípravy a nazdobení stánku.
Účel: odpočinout si od stresových situací v zaměstnání a užít si jiné vaření, než jsme zvyklí. V prvé řadě jde o zábavu.
Soutěžní úkol:
• uvařit minimálně 50 porcí guláše (v součtu velkých a malých porcí) v kotlíku a zároveň minimálně 10 litrů. soutěžící si sami zajistí suroviny, pomůcky, výzdobu
• předem může být nakrájené maso i naložené, očištěná a omytá zelenina (ne nakrájená)
• můžete mít s sebou uvařený vývar
• čas na vaření je 5 hodin
• hodnotí se také výzdoba stánku, práce a čistota na pracovišti, show – doprovodný program
• povinnost je dát vzorek guláše porotě k ochutnání
• zůstatek uvařených porcí si soutěžící mohou prodat ve vlastní režii a tím pokryjí své náklady
• za prodej si ručí sám soutěžící
Pořadatel zajistí:
• zapůjčení stánku
• tekoucí pitnou vodu
• hodnotící komisi
• slavnostní vyhodnocení
Soutěžící zajistí:
• suroviny
• pracovní nářadí
• dekorace na výzdobu stánku
• kotlík s ohništěm nad zemí, dřevo
• jednorázové nádobí na prodej
• úklid prostorů po skončení prodeje
Zápis soutěžících je od 10.00 hodin.
Slavnostního zahájení soutěže v 11.00 hodin se zúčastní všechny týmy. Týmy si mohou nazdobit stánky a připravit
pracoviště.
Nejpozději od 16 hodin prezentace - prodej. Může být vyžádána vzorová porce pro komisi.
Hodnocení:
Bude určena hodnoticí komise. Každý komisař bude hodnotit a přidělovat body za výzdobu, práci a atmosféru na stánku soutěžních týmů a také chuť připravovaného guláše. Hodnocení všech týmů bude prováděno postupně během celé doby přípravy a výdeje gulášů. Ochutnávka proběhne po dovaření gulášů tajně. Nejlepší týmy budou odměněny.

 

Přihláška GULÁŠMET 2024GULASMET PRAVIDLA 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Volební místnost je v přízemí základní školy. Volit můžete v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 14.00 hod. Volič se po příchodu do volební místnosti prokáže platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. V těchto volbách se nelze prokázat elektronickým občanským průkazem. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to do přenosné volební schránky.

Sportovní klub Metylovice, oddíl volejbalu, zve na 28. ročník volejbalového turnaje juniorek dne 9.6.2024 od 9 hod na antukových hřištích. Přijďte podpořit naše děvčata.


Turnaj juniorek

Provoz místní knihovny bude přerušen od 17.6.2024 do 15.9.2024 z důvodu její přestavby a modernizace.
Poslední týden provozu bude v týdnu 10. - 15.6. 2024.
Zahájení provozu je předpokládáno v týdnu od 16.9.2024.
Děkujeme za pochopení

Zveme všechny občany na oslavu Dne Mikroregionu Fýdlantsko-Beskydy v sobotu 15. čevna 2024 od 12.30 na fotbalové hřítě. V rámci těchto oslav, mimo jiné, proběhnou Beskdyské hry bez hranic, nichž bude soutěžit i družstvo naší obce.
Beskydsk hry bez hranic

Dík náhradním rodinám „Bábovkový den", který odkazuje na kampaň MPSV a organizace Hledáme rodiče, o.p.s. Jde o celorepublikovou akci, která má za cíl poděkování všem, kteří pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině.

site babovka

Podkategorie