13. Červen 2021     dnes má svátek: Antonín

METYLOVICE
oficiální stránky obce

V pátek 12. června 2020 v 18.00 hod., v areálu za školou, vystoupí domácí kapela Ptačoroko a ostravská bluegrassová kapela BG Styl. Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma. Nutno dodržovat hygienická opatření dle aktuálních nařízení.

BG Styl

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj.

Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné finance obcím. Jako starosta obce jsem se rozhodl podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku, pomoct živnostníkům a místním firmám. Obce i kraje v naší zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům vlády černé vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími návrhy zákonů prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly zásadně proti takovým návrhům.


Dne 1. 6. 2020

Ing. Lukáš Halata, starosta

Stávková pohotovost starostů

Od pondělí 25. května 2020 dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem. Veškeré informace k jízdním řádům nalezenete na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz
Z důvodu bezpečnosti cestujících je ve všech prostředcích veřejné dopravy pravidelně prováděna desinfekce vozidel tak, aby se co nejvíce snížilo riziko přenusu bakterií a virů.
I
nformace o ukončení omezení dopravy


Starota obce Lhotka vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky v Mateřská škola Lhotka, p. o.
Konkursní řízení

Platnost od 11. 5. 2020:

 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Celebrant, ministranti ani kostelník se do počtu 100 lidí nepočítá.


Vládní usnesení ze dne 30. 4. 2020 podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Od 11. 5. 2020 platí pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:

 max. 100 osob
   (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
 bez šaten a sprch
 sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
 po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek
 povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody, …) při splnění výše uvedených podmínek

Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu v muzeu:

1. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:
• Výstava obrazů Lenky Schmidtové ....... max. 6 osob najednou ve výstavní síni
• Stálá expozice Kožane město .................... max. 6 osob najednou v expozici
2. Dodržujte odstupy ve vzdálenosti minimálně 2 metry.
3. Vstup do objektu je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem pro všechny věkové kategorie od 2 let věku.
4. Před vstupem do místností stálé expozice je nutné použít desinfekci na ruce.
5. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni.
6. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn.
7. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.
9. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného. Otevírací doba: sobota 14:00 – 16:00 neděle 14:00 – 16:00
Vstupné: dospělí 20 Kč děti a důchodci 10 Kč děti do 6 let ZDARMA

Oznámní o projednávání návrhu "Změny územního plánu Metylovice" jejíž součásti jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice.
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování návrhu územního plánu Metylovice

Čtvrtý dětský tábor ve Lhotce pod Ondřejníkem příměstského typu

Každé ráno své dítě v areálu MŠ Lhotka odevzdáte a odpoledne se s ním opět přivítáte :) Na děti čeká spoustu zajímavých tématických činností, včetně celodenního výletu. V prvním ročníku jsme s dětmi cestovali časem, v druhém ročníku jsme putovali za pokladem a třetí ročník patřil malým námořníkům, kteří vypluli vstříc dobrodružství. Co nám přinese čtvrtý ročník? Na to si musíte počkat do 24. 8. 2020, kdy společně s dětmi tábor zahájíme. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách obce Lhotka. Vyplněné přihlášky posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo je můžete osobně odevzdat na OÚ ve Lhotce. Bližší informace u vedoucí tábora Kristýny Kotalové, tel. +420 724 562 403.

Příměstský dětský tábor Lhotka

V úterý 5. května 2020 v 16.00  hod. u pomníku padlých uctíme památku padlých vojáků v 1. a 2. světové válce a 75. výročí ukončení 2. světové války.
Přítomné žádáme o dodržení všech hygienických nařízení, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou, respirátorem, ústěnkou apod. a dodržení odstupu 2 m.