29. Září 2023     dnes má svátek: Michal

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky, konaných ve dnech 27. – 28. ledna 2023

Počet zapsaných voličů 1394
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 1041
Počet odevzdaných úředních obálek 1041
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 1036
Účast v procentech 74.67 %
Počet platných hlasů pro kandidáty:
Petr Pavel 533
Andrej Babiš 503

Začátkem ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Občané Metylovic letos přispěli do kasiček 86 641,- Kč. Děkujeme štědrým dárcům, koledníkům i vedoucím skupinek.

Informace finančního ředitelství k podání přiznání k dani z nemovitostí za r. 2022 a informace o jejím placení.

Informace k podání přiznání daně z nemovitostí

II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023. Volební místnost bude v přízemí základní školy v Metylovicích. V pátek 27. ledna začínají volby ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. V sobotu 28. ledna bude volební místno otevřena od 8.00 hod. a hlasování bude ukončeno ve 14.00 hod. Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.

Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 17. ledna 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program zasedání:


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (David Hyšpler, Miroslav Klimánek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 13/2022 ze dne 20. 12. 2022
4. Zprávy výborů
5. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
6. Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti a administraci projektu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená a smíšená realita ve výuce na ZŠ Metylovice“
7. Možnost navýšení nájmu v bytových a v nebytových prostorech
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společnosti VDS, spol. s r.o. na realizaci zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
10. Rozpočtová úprava č. 13/2022
11. Rozpočtová úprava č. 1/2023

Podkategorie