13. Červen 2021     dnes má svátek: Antonín

METYLOVICE
oficiální stránky obce

V souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bylzveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění. v souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bude zveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění.

Odkaz web: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/aktuality/anketni-setreni-mas-frydlantsko-beskydy-z-s/


Odkaz FB: https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARBl8Jg8cwSYG56rNglOHdsL5897mTKI-CDpiLFo_BdcCSYRKFRBqOJZOI0-nQSAdIuN25nnE_Y9tyGd&hc_ref=ARQRCcspyx7-P2vrh1A9osNm0OqREjf3d1Z2f39SkCJN18Bee9myuDi6F8ZZV1Tmd3I&fref=nf

V termínu do 5. 9.2020 lze předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy a to osobně či písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, nebo elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.
Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů městské hromadné dopravy budou platit do 13.12.2020.

AKCE   Z R U Š E N A  vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením!!

O b e c M e t y l o v i c e
a Království lašské z.s.


srdečně zvou všechny občany z Lašska i širého okolí
5. července 2020 na Metylovský Čupek
kde se uskuteční

CYRILOMETODĚJSKÁ
pouť

Program:

14:00 - zahájení slavnosti starostou obce Ing. Lukášem Halatou
a lašským králem Z. V. Krulikovským
14:10 – Bohoslužba slova ke cti patronům Moravy
sv. Cyrila a Metoděje za účasti P. Mgr. Václava Gandery

15:00 – vystoupí country band WIND z Havířova,
lašský král a jeho ODUALAJNE band,
kteří zahrají folk a trampské písničky

Pro rodiče s dětmi bude připravena soutěžní trasa.
Občerstvení zajištěno.

Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 11. července 2020

Očkování psů proti vzteklině

SDH Metylovice Vás zvou na 54. pohárové soutěte hasičský družsteve a 3. kolo Moravskolezské ligy v sobotu 4. července 2020 od 13.00 hod. na fotbalovém hřišti.
54. pohárové soutěže

Pátek 26. června 2020 v 18.00 hod. v areálu za základní školouvystoupí kapela Vrtáci z Českého Těšína a BG Cwrkot, přední bluegrassová kapela z Čech. Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma, předprodej vstupenek
e-listky.bluegrasstheatre.cz

BG Cwrkot

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky: 3270
Obec: Metylovice - Žukov - směr Lhotka
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 01.07.2020 08:00
Plán. ukončení orientačně: 01.07.2020 12:00
Dotčená oblast: Část obce Metylovice
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Mapka odstávky vody

NA VYŠETŘENÍ I NA ODBĚRY JE NUTNÉ SE VŽDY OBJEDNAT PŘEDEM NA TELEFONNÍM ČÍSLE  595174278. 

AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍME MEZI OBJEDNANÝMI PACIENTY.

TELEFONICKÉ KONZULTACE /PŘEDPIS LÉKŮ, LABORATORNÍ VÝSLEDKY/ ÚTERÝ AŽ PÁTEK MEZI 11 - 12 HODINOU

MUDr.Monika Kajnarová

Byl vyhlášen Program na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“. Níže je samotné znění programu, žádost a všechny přílohy. Pro pomoc se zpracováním kontaktujte kotlíkové specialisty, p. Michala Ochmana tel. 602 243 392, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Jana Koloničného tel. 734 670 676, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Program na poskytování půjčky 

Žádost o poskytnutí finanční výpomoci

Příloha č. 4

Valná hromada SK METYLOVICE z.s.  se koná v pátek 19. června 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
Program Valné hromady