18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Zima je tu, a my už se těšíme na mikulášský jarmark.

Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 9.12. 2023 od 14.00 do areálu fotbalového hřiště.
Bude vás čekat nejen spousta prodejních stánků a mikulášský program, ale hlavně, budeme rozsvěcovat vánoční stromeček a poté přijde Mikuláš s čerty a anděly.
Všem hodným dětem, a jsem si jistý, že hodné byly určitě úplně všechny, přinese mikulášskou nadílku.
Loni byla pěkná zima, tak jsme letos pro děti i rodiče připravili v budově sportovního klubu workshop, kde si budete moci nejen něco vyrobit, ale také se zahřát. 🙂

Těšíme se na vás!
Kulturní výbor a Spolek rodičů.

Mikulsk jarmark

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy vyhlásila dotační výzvu, která je určena MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM.

Jedná se o výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.


TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč.
potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

PŘÍKLADY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ:

* _NOVÝ E-SHOP/WEB A PROPOJENÍ SE SKLADEM,_
* _PILA NA KRÁCENÍ ŽELEZNÉHO MATERIÁLU VČ. AUTOMATIZOVANÉHO MANIPULÁTORU A INTEGRACE DO NADŘAZENÉHO PODNIKOVÉHO SOFTWARE (ERP),_
* _NÁKUP INTELIGENTNÍ AUTOMATICKÉ PECE VČ. NAPOJENÍ NA VNITROPODNIKOVÝ SYSTÉM,_
* _ZŘÍZENÍ NOVÉHO PROVOZU PRÁDELNY VČ. INTEGRACE DO ŠIRŠÍHO SYSTÉMU FIRMY,_
* _CAD/CAM CENTRUM V ZUBNÍ LABORATOŘI VČ. INTEGRACE VŠECH POŘIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ,_
* _SPRÁVA A EVIDENCE OBALŮ IMPLEMENTOVÁNO V RÁMCI PODNIKOVÉHO SYSTÉMU, _
* _ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ VČ. NAPOJENÍ DO VNITROPODNIKOVÉHO SYSTÉMU,_
* _AUTOMATIZOVANÝ BRUS NA DIOPTRICKÉ ČOČKY VČ. SYSTÉMU DO FIRMY,_
* _NÁKUP A UVEDENÍ DO PROVOZU REZERVAČNÍHO SYSTÉMU VČ. NAPOJENÍ NA IS,_
* _TECHNOLOGIE V GASTRO PROVOZU ZA PODMÍNKY SPLNĚNÍ AUTOMATIZOVANÉ MANIPULACE A IMPLEMENTACE FIREMNÍHO IS,_
* _A JINÉ…_

_ _

ÚZEMÍ REALIZACE:

Provozovna v území MAS Frýdlantsko – Beskydy (= území obcí Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry).

PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ: 26.10. – 18.12.2023 – emailem na MAS Frýdlantsko-Beskydy

ALOKACE VÝZVY: 2.720.00, - Kč

VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT: 125 tis.-1,070 mil. Kč

MÍRA PODPORY: 50%

Veškeré podrobné informace najdete na webu MAS:
https://masfrydlantskobeskydy.cz/ [1] v sekci „aktuální výzvy“:
https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzvy/
[2]

Konzultace a další informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 736 242 410.

NEVÁHEJTE SE NA MAS OBRÁTIT SE SVÝM PROJEKTOVÝM ZÁMĚREM, ZKONZULTOVAT MOŽNOSTI A PODMÍNKY.

Po vernisáži výstavy obrazů dne 19. listopadu 2023 zůstala v muzeu Kožané město šála a rtěnka. Obě tyto věci jsou uloženy na obecním úřadě.


IMG 20231121 WA0000

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 11. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Konečný, Renata Spustová)
3. Kontrola plnění usnesení č. 9/2023 ze dne 24. 10. 2023
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 26.11.2018 se společností METVEST s.r.o.
6. Darovací smlouva s panem Zdeňkem a Emilii Królovou na darování pozemku parc. č. 968/3 obci Metylovice
7. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej pozemku parc. č. 2106/2 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8003786/01, „Metylovice, č.p. 69, přeložka NNv do NNk“, se společností ČEZ Distribuce a.s.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene in rem - služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 600/2 a 600/16 v k.ú. Metylovice
10. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
11. Smlouva o dílo s Ing. Janem Görnerem na zpracování projektové dokumentace chodníku od hasičárny po RD č.p. 158
12. Žádost o opravu obecní cesty parc. č. 2008/1 v k.ú. Metylovice
13. Plán inventur na rok 2023 a složení inventarizačních komisí
14. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2024
15. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2024
16. Rozpočtová úprava č. 10

Obec Metylovice a kulturní výbor vás srdečně zvou v neděli 19.11.2023 do muzea na vernisáž výstavy obrazů novojičínských malířů Miroslava Havlíka a Pavla Macháčka.
Součástí výstavy bude i křest nové knihy Renaty Spustové s ilustracemi Miroslava Havlíka. Kmotry knihy budou Lea Bečáková a Miroslav Havlík.
O moderování se podělí Renata Spustová s Vojtou Lipinou, hercem komorní scény ostravského divadla Aréna.
Těšíme se na vás v 15.00.
Občerstvení je jako vždy zajištěno.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel. +420 596 651 302

Informace pro veřejnost
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje veřejnost, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí bylo od 1. 7. 2023 zrušeno a všechny dosavadní agendy převzalo Územní pracoviště ve Frýdku-Místku. Občané však ve Frýdlantu nad Ostravicí o oblíbené služby nepřijdou ani v roce 2024.

Zrušené územní pracoviště poskytovalo služby pro občany v tzv. optimalizovaném režimu,
tj. pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Jednalo se zejména o služby související s osobním podáváním dokumentů adresovaných finanční správě, vyplňováním tiskopisů
a poskytováním konzultací a informací souvisejících se správou daní, a to téměř výhradně v období ledna a března. Ačkoliv nejsnadnější cestou podání daňového přiznání je vyplnění chytrých formulářů na portálu https://www.mojedane.cz a jejich elektronické odeslání, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj s cílem pomoci občanům při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí zajistil poskytování dosavadních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí takto:

Datum Úřední doba Adresa
08.01.2024 8:00-12:00 12:30-17:00 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí zasedací místnost v 1. NP
10.01.2024
15.01.2024
17.01.2024
22.01.2024
24.01.2024
29.01.2024
31.01.2024

Výše uvedené služby budou ve Frýdlantu poskytovat vždy dva zaměstnanci Územního pracoviště ve Frýdku-Místku. Občané se však mohou s dotazy běžně obracet na Územní pracoviště ve Frýdku-Místku prostřednictvím těchto kontaktů:

Adresa Datová schránka Elektronická podatelna Telefonní číslo ústředny e-mail
Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek qzun6r9 https://www.mojedane.cz
558 605 111 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Od 1. prosince 2023 je možno se s dotazy k dani z nemovitých věcí obracet také
na informační linku Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj:
tel. číslo: +420 596 651 177

V Ostravě dne 6. listopadu 2023
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy, vyhlásila 5. výzvu programu V Beskydech to žije na rozvoj společenského života v našich obcích. Protože je výzva rok od roku oblíbenější a my registrujeme přibývající žádosti, navýšili jsme po dohodě s mikroregionem celkovou alokaci na 200.000,- (původní byla na 150.000,-). Oprávnění žadatelé: spolky, církve, neziskovky, fyzické osoby.

Výzva probíhá od 1.11. a končí 30.11.2023.

Znění celé výzvy je na našich stránkách pod tímto odkazem: https://masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy/5-vyzvy-v-beskydech-to-zije-2024/
06 V Beskydech to zije vyzva c 5

Podkategorie