18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Spolek rodičů Metylovice, z.s., pořádá pro děti ZŠ a MŠ Metylovice 

Drakida

Spolek rodičů Metylovice, z.s., ve spolupráci se ZŠ a MŠ Metylovice vyhlašují, pro děti ZŠ a MŠ, každoroční oblíbenou soutěž ve sběru kaštanů a žaludů.

Sbr katan a alud

Hasiči z Metylovic budou v sobotu 7. října 2023, od 8.00 hod., sbírat železný šrot. Větší kusy můžete nahlásit na tel. 724 157 013.

Mudr. Kajnarová oznamuje, že v pátek 29. září 2032   n e o r d i n u j e .

Divadelní spolek SOKOL NA PRKNECH Vás tímto zve na nové divadelní představení s názvem PLÁN. Premiéra se koná 20. října. Další termíny představení jsou 21. října, 27. října a 28. října. 

Předprodej na webové stránce sokolnaprknech.cz

Vstupenky je taktéž možné zakoupit na Obecním úřadě.

Přijďte se odreagovat, pobavit a třeba si i zatleskat.

PLN A4

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 25.-27. září 2023 proběhne na základě požadavku Správy železnic, státní organizace výluka traťové koleje v úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí. Důvodem výluky je oprava kolejí na trati, oprava svahů a svařování kolejí na trati.

Po dobu této výluky dochází k zavedení výlukových jízdních řádů na vlakových a autobusových linkách. Tyto výlukové jízdní řády budou zavedeny na vlakových linkách S5 a S6; u autobusových linek jsou výlukové jízdní řády zavedeny na linkách 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 651, 655, 656 a 657. Cílem těchto výlukových jízdních řádů je v maximální možné míře dodržet návaznosti mezi spoji a také zachovat bez omezení úseky železniční dopravy: Frýdek-Místek – Ostrava a Veřovice – Valašské Meziříčí.

Výlukový jízdní řád na železničních linkách S5 a S6:

Linka S5 (Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a zpět):

Z Frýdlantu nad Ostravicí budou vlaky na odjezdu opožděny o 16 minut, z Ostravice budou vlaky na odjezdu uspíšeny o 16 minut.
Linka S6 (Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice - Valašské Meziříčí):

· Úsek Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek: beze změny jízdního řádu.

· Úsek Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: vyloučený úsek s náhradní autobusovou dopravou (zastávky náhradní autobusové dopravy jsou uvedeny níže). Autobusy náhradní dopravy odjedou z Frýdku-Místku v časech X:05 (základní časová poloha zejména mimo dopravní špičku a o víkendech) a X:35 (čas během dopravní špičky) dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdlantu nad Ostravicí přijedou v X:25 (čas mimo dopravní špičku a o víkendech) a X55 (čas během dopravní špičky) dle výlukového jízdního řádu. Z Frýdlantu nad Ostravicí odjedou autobusy náhradní dopravy v X:03 (čas během dopravní špičky) a X:33 (základní časová poloha zejména mimo dopravní špičku a o víkendech) dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdku-Místku přijedou v X:26 a X:56 dle výlukového jízdního řádu.

· Úsek Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice: vlaky odjedou z Frýdlantu nad Ostravicí v rozmezí X:05-X:08 a X:28-32 dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdlantu nad Ostravicí přijedou vlaky dle výlukového jízdního řádu tak, aby byl vždy zajištěn pohodlný přestup na autobusy náhradní dopravy.

· Veřovice - Valašské Meziříčí: beze změny jízdního řádu.

Zastávky náhradní autobusové dopravy:

Frýdek-Místek – Autobusová zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. st.
Baška – Autobusová zastávka Baška, žel. st.
Pržno – Autobusová zastávka Pržno, žel. st. (Odjezd NAD z hlavní silnice.)
Frýdlant nad Ostravicí – Autobusová zastávka Frýdlant nad Ostravicí, žel. st. (Stanoviště č. 4 a 5.)
O víkendech a svátcích jsou zavedeny náhradní autobusy za spěšné vlaky Lysohor z Frýdku-Místku na Ostravici a zpět. Zastávky náhradní autobusové dopravy za spěšné vlaky Lysohor jsou následující:

Frýdek-Místek – Autobusová zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. st.
Frýdlant nad Ostravicí – Autobusová zastávka Frýdlant nad Ostravicí, žel. st. (Stanoviště č. 4 a 5.)
Ostravice zastávka – Autobusová zastávka Ostravice, rest. U Tkáčů.
Ostravice – Autobusová zastávka Ostravice, aut. st.
Dále upozorňujeme na úpravu jízdních řádů autobusových linek uvedených výše – tímto prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům autobusové dopravy na zastávkách – vybrané spoje pojedou o několik minut dříve z důvodu návazností na vlaky. Výlukové informace a jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách. Na webovýcé stránkách www.kodis.cz jsou jízdní řády již umístěny. 


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 26. 9. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích

1.   Program zasedání
2.   Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Konečný, Aleš Velička)
3.   Kontrola plnění usnesení č. 7/2023 ze dne 22. 8. 2023
4.   Zprávy výborů
5.   Žádost Global Partner Péče, z.ú. o navýšení dotace na terénní odlehčovací službu pro rok 2024
6.   Smlouva o budoucí smlouvě s C2NET s.r.o. o zřízení služebnosti inženýrské - optického kabelu
      v HDPE chráničce, sloužícího pro vedení optických kabelů a vláken
7.   Výběr dodavatele IT vybavení a jazykového SW pro multifunkční a jazykovou učebnu
8.   Výběr dodavatele nábytku pro multifunkční učebnu
9.   Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
10. Žádost o povolení stavby krytého stání pro 2 osobní automobily na obecním pozemku parc. č.
      2105/2 v k.ú. Metylovice
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodu, realizovaného v rámci stavby
      „Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí“ se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
12. Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách ke stavebnímu záměru „Stavba chodníku podél
      silnice III/48416, Metylovice, úsek škola – konec obce“
13. Darovací a směnné smlouvy k dořešení vlastnických práv ke stavbě chodníku, úsek 1 a 2
14. Smlouva o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským na zpracování projektové dokumentace
      stavebních úprav požární zbrojnice č.p. 392 v Metylovicích
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č.
      07213/2020/RRC ze dne 27. 10. 2020
16. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s Tělocvičnou jednotou Sokol Metylovice ze dne 1. 5. 2010
17. Darovací smlouva č. FM/20/j/2023/Ch s Moravskoslezským krajem na darování částí pozemků
      parc. č. 2058/1 a 2060/1 - chodník Vrchovina – Žukov
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
      č. IV-12-8026991, „Metylovice, č. parc. 537, 4xOM, NNk“, se společností ČEZ Distribuce a.s.
19. Rozpočtová úprava č. 8

Ve čtvrtek 21. září 2023, od 8.00 do 15.00 hod., bude přerušena dodávka pitné vody v části obce od křižovatky na vrchovině, část ulice od kaštanu ke Sv. Anně, a dále směrem na Frýdlant n. O. po sosnu.

peruen 1
peruen 2
peruen 3

Ve čtvrtky 21. a 28. září 2023 bude místní knihovna   u z a v ř e n a .

V rámci Dne obce můžete navštívit i koncert skupiny POUTNÍCI, Synergy Effect, Whiskey Before Breakfast a domácí skupiny Ptačoroko. To vše od 16.00 hod. v areálu za základní školou.

2023 Poutnci

Podkategorie