24. Září 2021     dnes má svátek: Jaromír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

MUDr. Kajnarová oznamuje, že ve středu 23. a v pátek 25. září 2020 nebude ordinovat. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Kabuta ve Frýdlantě n. O.

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Starosta obce Metylovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 15 odst. 1 zák. č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin,

v případě konání II. kola voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční

v pátek 09. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Na území obce Metylovice budou volby probíhat v 1 volebním okrsku, jehož sídlo bude v přízemí Základní školy Mjr. A. Bílka v Metylovicích.

Hlasovací lístky občané obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.

Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemůže dostavit do volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích nebo ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do přenosné volební urny.

Volič před vstupem do volební místnosti je povinen mít zakryté ústa a nos rouškou, respirátorem nebo jiným ochranným prostředkem.


V Metylovicích 16.9.2020


Ing. Lukáš Halata v.r.
starosta

S partnerským městem Krásno nad Kysucou řešíme společný projekt, díky kterému jsme v minulém roce pořídili velké stany. Krásno n. K. letos uspořádalo ukázku historických bojů a otevřelo novou rozhlednu. Věřím, že naší partnerskou spolupráci podpoříme v budoucnu dalšími společnými projekty. https://www.mestokrasno.sk/novinky-z-kultury/2020/klub-vojenskej-historie-cervena-hviezda-porazila-nepriatelov.html
https://www.mestokrasno.sk/novinky-z-mesta/2020/vyhliadkova-veza-je-uz-otvorena.html

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo na svém zasedání obcím téměř 14 miliónu Kč na přípravu projektových dokumentací. O peníze se ucházela stovka žádostí, ale podpory se dočkalo jen 38 projektů. Mezi podpořenými je i žádost obce Metylovice na zpracování dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Metylovicích“. Kraj zaplatí nejvýše 60% nákladů na vznik projektové dokumentace, zbytek musí uhradit obce ze svého rozpočtu. Náklady na zpracování naší dokumentace tedy činí 544 500 Kč, dotace z Moravskoslezského kraje je pak ve výši 294 000 Kč (54%).

Letos poslední Bluegrass Theatre Metylovice v pátek 11. září 2020 od 18.00 hod. v areálu za školou.

Bluegrass Theatre Metylovice

Rozlosování mužstev - sezóna 2020/2021 - muži a žáci

Rozlosování

Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pořádá besedu k náhradní rodinné péči ve čtvrtek 10. září od 17.30 hod. v městské knihovně.

Beseda

28. ročník recesní hasičské soutěže netradičních družstev se koná v sobotu 29. srpna 2020 v areálu muzea Kožané město. Začátek v 15.00 hod.

Soutěž netradičních družstev