26. Září 2020     dnes má svátek: Andrea

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Aktuality

MUDr. Kajnarová oznamuje, že ve středu 23. a v pátek 25. září 2020 nebude ordinovat. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Kabuta ve Frýdlantě n. O.

vytvořeno 22.09.2020

Oznámenío době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR Starosta obce Metylovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 15 odst. 1 zák. č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin, v případě konání II. kola voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční v pátek 09. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin av sobotu 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Na území obce Metylovice budou volby probíhat v 1 volebním okrsku, jehož sídlo bude v přízemí Základní školy Mjr. A. Bílka v Metylovicích. Hlasovací lístky občané obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb.Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem. Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemůže dostavit do volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích nebo ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do přenosné volební urny. Volič před vstupem do volební místnosti je povinen mít zakryté ústa a nos rouškou, respirátorem nebo jiným ochranným prostředkem. V Metylovicích 16.9.2020 Ing. Lukáš Halata v.r. starosta

vytvořeno 16.09.2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci,

vítám Vás na oficiálních webových stránkách obce Metylovice, které májí za cíl přiblížit občanům jednotlivé činnosti obce a obecní samosprávy.


Návštěvníkům naší obce chceme nabídnout maximum aktuálních zajímavých informací, které Metylovice a jeho okolí nabízí. Jednotlivé rubriky budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Rádi přivítáme Vaše podněty a připomínky k jejich dalšímu zlepšení. 

Doufám, že stránky přispějí k zprůhlednění činnosti úřadu a informovanosti návštěvníků naší obce.

 

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka

150 - Hasiči

155 - Záchranka

158 - Policie

Policie Palkovice 558 656 174
Policie FM 974 732 111
   
Nemocnice FM 558 415 111
Poliklinika FM 558 900 111
   
Hasiči Metylovice  604 537 680
  731 430 707
Hasiči Frýdlant n.O.  558 677 222 
   
Lékař MUDr. Kajnarová  595 174 278
   
Pošta Partner Metylovice 553 034 517
   
Myslivecké sdružení 731 081 724