23. Květen 2024     dnes má svátek: Vladimír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Aktuality

Dík náhradním rodinám „Bábovkový den", který odkazuje na kampaň MPSV a organizace Hledáme rodiče, o.p.s. Jde o celorepublikovou akci, která má za cíl poděkování všem, kteří pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině.

vytvořeno 23.05.2024

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovicedne 21. 5. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích 1. Program zasedání2. Volba ověřovatelů zápisu (Aleš Velička, Jakub Farný)3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2024 ze dne 23. 4. 20244. Zprávy výborů5. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství6. Smlouva o dílo se společností STREN TECH s.r.o., na zpracování Místní energetické koncepce obce Metylovice7. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 1861/2 za část obecního pozemku parc. č. 1992/6 v k.ú. Metylovice 8. Smlouva o spolupráci při pořízení dat do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 202410. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice11. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 202312. Rozpočtová úprava č. 4    

vytvořeno 20.05.2024

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci,

vítám Vás na oficiálních webových stránkách obce Metylovice, které májí za cíl přiblížit občanům jednotlivé činnosti obce a obecní samosprávy.


Návštěvníkům naší obce chceme nabídnout maximum aktuálních zajímavých informací, které Metylovice a jeho okolí nabízí. Jednotlivé rubriky budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Rádi přivítáme Vaše podněty a připomínky k jejich dalšímu zlepšení. 

Doufám, že stránky přispějí k zprůhlednění činnosti úřadu a informovanosti návštěvníků naší obce.

 

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka

150 - Hasiči

155 - Záchranka

158 - Policie

Policie Palkovice 558 656 174
Policie FM 974 732 111
   
Nemocnice FM 558 415 111
Poliklinika FM 558 900 111
   
Hasiči Metylovice  604 537 680
  731 430 707
Hasiči Frýdlant n.O.  558 677 222 
   
Lékař MUDr. Kajnarová  595 174 278
   
Pošta Partner Metylovice 553 034 517
   
Myslivecké sdružení 731 081 724