02. Duben 2020     dnes má svátek: Erika

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Zápis do MŠ

 Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Z důvodu prozatím nezměněné situace ve vývoji nákazy SARS – COV-2 došlo ze strany vlády k prodloužení omezeného pohybu občanů a s platností

do dne 11. dubna 2020 do 6:00:

- se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • pobytu v přírodě nebo parcích,
 • cest zpět do místa svého bydliště,
 • pohřbů;

- se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;

- od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt    

na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest

(nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

Vedení obce

Od středy 1. dubna 2020 bude opět otevřena pošta v Metylovicích ve svých obvyklých otevíracích hodinách:

Pošta Partner 
Sídlo:
Metylovice č.p. 146
tel. 553 034 517

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 11:00     15:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12.00 15:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 15:00 – 16:00
Čtvrtek     8:00 – 12:00 15:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:00 15:00 – 16:00

Včera byla ukončena první vlna distribuce textilních roušek. V této první vlně byly rozdány roušky metylovským seniorům starších 65 let. Těch v obci máme 368, takže ti všichni by měli být v současné době rouškami vybaveni. Děkuji za pomoc všem, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli. Hlavně děkuji dobrovolnicím (možná i dobrovolníkům), které ušily a stále šijí pro občany textilní roušky.

V druhé etapě bychom chtěli rozdat roušky (textilní + jednorázové) všem občanům obce. Čekáme na dodávku roušek (3 000 ks jednorázových, 1 750 textilních). Jakmile je budeme mít na úřadě (snad v příštím týdnu) tak budou hned rozneseny do všech domácností.

Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz

Sběrné boxy na finančních úřadech

S námi nejste sami

Již 320 ochranných roušek ušily naše švadlenky. I když to stále není dost, děkujeme za jejich obětavou práci. Tyto roušky jsou prioritně rozváženy seniorům po celé obci. Pokud by někdo měl zájem šít ochranné roušky, máme na obecním úřadě materiál.
Ušité ochranné roušky

NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU ZPROVOZNILA ODBĚROVÉ MÍSTO

Od dnešního dne (23. 3.) bude probíhat testování na COVID 19 také v nově vybudovaném odběrovém místě, které vzniklo u hlavního vstupu do Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Jeho provozní doba je od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin a o víkendech a svátcích od 9 do 14 hodin.

Odběry se budou provádět na základě indikace praktického lékaře nebo krajské hygienické stanice. Nebudou možné pro samoplátce.

Do odběrového místa lze přijít pěšky nebo přijet autem, přičemž testovaný z auta nevystupuje.  Pacienti by si měli připravit kartičku pojišťovny a občanský průkaz. Zdravotníkům nahlásí své telefonní číslo, na které jim budou následně sděleny výsledky testu.

Vojenská linka psychologické pomoci