30. Říjen 2020     dnes má svátek: Tadeáš

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Oec Metylovice vyhlašuje záměr pronájmu části nebytových prostor, vhodné k provozovní služeb - dříve prostory pošty, v přízemí budovy obecního úřadu v Metylovicich.
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2020 do 12.00 hod.

Záměr pronájmu části nebytových prostor - prostor bývalé pošty

Výzva k podání nabídek

Obec Metylovice vyhlašuje záměr pronájmu části nebytových prostor za účelem provozu prodejny s potravinami v přízemi budovy obecního úřadu v Metyloivícch.
Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2020 do 12.00 hod.

Záměr pronájmu části nebytových prostor - prodejna potravin


Výzva k podání nabídky

Stejně jako na jaře i teď opět spouštíme naši linku pomoci. Rádi zajistíme nákupy, rozvoz léků, psychologickou pomoc, poradenství v oblasti sociálních dávek apod. vašim občanům, kteří zůstali v dnešní nelehké situaci sami nebo v karanténě.
Rozvoz budou zajišťovat naši terénní pracovníci, kteří samozřejmě budou vybaveni ochrannými pomůckami.
Charita - linka pomoci

Na základě vyhlášení nových epidemiologických opatření, se od čtvrtka 22. 10. 2020 6.00 hod., do odvolání, se uzavírají, mimo jiné, i všechny knihovny, tudíž místní knihovna v Metylovicích.

Mimořádné opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

Mimořádné opatření č. 29/2020

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 29. 10. 2020

Oznámení

Mapka odstávky vody

Místní komunikace od sv. Anny směrem na Humenec (kolem MUDr. Ševčíkové směrem nahoru) bude ve čtvrtek plně uzavřena z důvodu pokládky nového asfatového povrchu.
Samotné uzavření cesty bude ve čtvrtek od brzkého rána až do večera.
Firma, která opravu provádí, umístí dole, u kontejnerů,  ceduli s touto informací.
Do té doby se po komunikaci dá omezeně jezdit - omezeně proto, že je tam už poměrně hlubší hrubý štěrk a docela špatně se po něm jezdí.

Žádáme občany, kteří tuto komunikaci využívají, by si nechali auta dole už ve středu večer.

S ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19. 10. 2020 k omezení veřejné dopravy:

a) příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin

b) drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž některé spoje do zaměstnání budou zachovány

Veškeré změny jízdních řádů k 19. 10. 2020 budou dostupné  na www.kodis.cz

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
- zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady
- zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne.

Proto se do odvolání ruší všechny nedělní bohoslužby.

V ostatní dny se bohoslužby, během týdne a v sobotu, konají podle programu. Nezapomeňte používat ochranu nosu a úst rouškou, respirátorem, ústenkou, šátkem a pod.

Bohoslužby lze sledovat ve sdělovacích prostředcích, např. na televizi NOE nebo na rádio PROGLAS.

Na základě Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky je od pondělí 12. 10. 2020 provoz MUZEA METYLOVICE a místní tělocvičny UZAVŘEN.