23. Květen 2024     dnes má svátek: Vladimír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Dík náhradním rodinám „Bábovkový den", který odkazuje na kampaň MPSV a organizace Hledáme rodiče, o.p.s. Jde o celorepublikovou akci, která má za cíl poděkování všem, kteří pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině.

site babovka


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 21. 5. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Aleš Velička, Jakub Farný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2024 ze dne 23. 4. 2024
4. Zprávy výborů
5. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Smlouva o dílo se společností STREN TECH s.r.o., na zpracování Místní energetické koncepce obce Metylovice
7. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 1861/2 za část obecního pozemku parc. č. 1992/6 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o spolupráci při pořízení dat do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
11. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2023
12. Rozpočtová úprava č. 4

 

 

Dejme dtem rodinu obrzek

Bezdětný pár si jde vyhlédnout dítě do dětského domova... To jsme vídali ve filmech. Dneska je to jiné.
Pěstouni na přechodnou dobu jsou vyškolení profesionálové, kteří jsou připravováni přijmout do své dočasné péče jakékoliv dítě, které jejich pomoc potřebuje. Nemohou tedy bezdůvodně odmítnout dítě podle věku, pohlaví, etnika či s určitými zdravotními problémy.
Delší péči poskytují tzv. dlouhodobí pěstouni. Ti se o děti starají ve svých rodinách po dobu, po kterou dítě náhradní rodinu potřebuje, třeba až do zletilosti a často i poté. Dlouhodobí pěstouni si sice dítě nechodí vybírat, ale přesto mají možnost volby. Již při podání žádosti definují své představy o přijatém dítěti. Většinou uvažují, zda by přijali chlapce či holčičku, jakého věku, zda jedno dítě nebo sourozence, zamýšlí se, zda přijmout dítě odlišného etnika a uvažují, jaké zdravotní omezení by s dítětem zvládli. V průběhu odborného posuzování mohou svá kritéria měnit, třeba na základě doporučení odborníků. Po zařazení do evidence pěstounů na krajském úřadu čekají, až budou oslovení s nabídkou přijmout konkrétní dítě. O délce čekání rozhoduje nejvíce jejich představa o dítěti, které by k nim mělo přijít. Malých a zcela zdravých dětí je málo. Děti potřebující pěstounskou péči jsou obvykle děti starší, se zdravotním znevýhodněním, sourozenci, děti odlišného etnika či s různými problémy a také ty, které mají kontakt se svými biologickými rodinami. Budoucí pěstouni na krajském úřadu dostanou informace k dítěti, o jeho životním příběhu a zdravotním stavu. Na základě toho se rozhodují, zda se s dítětem setkají. Pokud při setkání „přeskočí jiskra“, je vyhráno! Započne proces soudního svěření dítěte do pěstounské péče konkrétním pěstounům. Mají-li vytipovaní pěstouni pochybnosti, že dokáží být náhradními rodiči zrovna pro toto dítě, mohou odmítnout. Nikdo je nebude nutit, nebudou vyřazeni či „postaveni“ na konec řady jiných pěstounů. Zkrátka počkají, až budou vybráni krajským úřadem jako vhodná rodina pro přijetí jiného dítěte. Pěstouni musí cítit, že to spolu zvládnou…

Chcete se stát pěstounem i vy? Poradí Vám Bc. Kateřina Illésová, tel.: 558 604 179, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kancelář č. 120, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči odboru sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí.

V neděli 5. května proběhne pietní akt u příležitosti 79. výročí osvobození obce Metylovice. Věnce a květiny budou položeny u pomníku padlých, v pamětní desky v základní škole a u budovy sokolovny. Začátek pamětního aktu je ve 15.00 hod.

Přerušení dodávky vody v části obce za stolářstvím LUTO - 6 rodinných domů - předzásobení vodou zajištěno.

Peruen dodvky vody

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 naší obci projede mezinárodní cyklistický závod žen "GRACICE ORLOVÁ 2024". Trasa vede, mimo jiné přes Metylovice, a to od Frýdlantu n. O., přes křižovatku na vrchovině a dále směrem na Lhotku. Na daném úseku se budou závodnice pohybovat přibližně od 15.00 do 15.25 hod. Závod se jede za plného silničního provozu a proto žádáme všechny účastníky provozu i občany o zvýšenou pozornost v tomto úseku.

Kulturní výbor obce Metylovice vás zve na koncert pana Jaroslava Svěceného v Kostele Všech svatých v Metylovicích dne 9.6.2024 v 15.30.
Světoznámého houslistu tentokrát doprovodí hudební skladatel a kytarista pan Lukáš Sommer.
Prodej vstupenek na Obecním úřadě v Metylovicích, TIC Frýdlant nad Ostravicí nebo on-line:
https://connect.boomevents.org/cs/event/9d11a5d8f1274e53a140e0cefa286aa6?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1sVI62L0nlWoBCfzRHW0noWGKajT3E9Jgma8t7c3oniLJ62LUpkgk4Fo0_aem_AUIMnjsSQP4g9CSCCt0RMqwjhpDk8AAgKreekjbN973s5L7OBhUP-fze6SIHvBWMACGZ5y8X2BA80dwH8dMDbb9Y
Plakt Svcen prava

Fotbalisté z Metylovice budou v sobotu 27. dubna 2024, od 9.00 hod., sbírat železný šrot.
Těžší a objemnější kusy můžete nahlásti na tel. číslo 558 686 129.
Šrot nachystejte k příjezdovým komunikacím až v den sběru.

 


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo

 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s         
    odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz) nebo na obecním úřadě.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.
---------------------------------------------------------
Pozn.:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
 je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
 požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

Po loňských povedených májových slavnostech ve stylu Harryho Pottera, Vás zveme na 2. ročník - tentokrát ve stylu starých Keltů.

Děti bude opět čekat několik zajímavých úkoly, shlédnou krátké divadlení představení, povoz se na ponících, absolvují loveckou dílnu a školáky dokonce čeká meč, který si budou moci odnést domů. Nakonec budeme "pálit čarodejnici" a upečeme si buřty.

KDY: 4.5.2024 od 14.00
KDE: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Těšíme se!

Mjov slavnosti

 

Podkategorie