18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Ověřený výstup z Czech Pointu :

žádost o výpis z rejstříku trestů : 100,- Kč
žádost o výpis z katastru nemovitostí : 100,- Kč / 1 strana
žádost o výpis z karty řidiče : 100,- Kč
žádost o zřízení datové schránky: 0,- Kč

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
1 strana 30,- Kč (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 4)

Ověřování pravosti podpisu
1 podpis 30,- Kč (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 5)

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu platnosti
10 dní a na dobu kratší 100,- Kč (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 36 a))
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 36 c)

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
600,- Kč osoba s trvalým pobytem na území obce Metylovice (dle OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obce Metylovice ze dne 24.10.2023), splatnost do 31. 03. 2024.
600,- Kč objekt sloužící k individuální rekreaci (dle OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obce Metylovice ze dne 24.10.2023), splatnost do 31. 03. 2024.

Místní poplatek za psa
100,- Kč za jednoho psa (dle OZV o místním poplatku ze psů Obce Metylovice ze dne 24.10.2023), splatnost do 30. 0.4 2024.
200,- Kč za každého dalšího psa, splatnost do 30. 04. 2024.

Poplatky je možno zaplatit bankovním převodem na účet obce Metylovice: 27-3599820227/0100, pokud neznáte přímo svůj variabilní symbol, uveďte číslo popisné domu nebo chaty. Poplatky můžete zaplatit i platební kartou přes platební termínál nebo hotově na obecním úřadě.

Hrobová místa

3.100,- Kč koupě hrobka
820,- Kč koupě a nájem hrobového místa – dvojhrob – na 10 let
460,- Kč koupě a nájem hrobového místa – jednohrob – na 10 let
340,- Kč koupě a nájem urnového místa – na 10 let

Plakátovací plochy

zastávka Mužný, zastávka Čihadlo, zastávka Kostel, zastávka Vrchovina, zastávka Svatá Anna, zastávka Žukov, zastávka Dvořáček, zastávka Sosna, lokalita Metylovičky, obecní úřad
výlep prováděn 1x týdně – pondělí, v případě potřeby další den pro výlepování je pátek

Ceník - uvedené ceny jsou s DPH

A1    36,- Kč
A2 18,- Kč
A3 12,- Kč
A4  6,- Kč