20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

2023

Změna č. 2 Územního plánu Metylovice 

Změna č. 2 ÚP Metylovice textová část - výrok
Změna č. 2 ÚP Metylovice textová část - odůvodnění
Příloha č. 1 - srovnávací text
01 výkres základního členění
02 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava
03 Výkres veřejně prospěšných staveb
04 Koordinační výkres
05 Výkres širších vztahů
06 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úplné znění ÚP Metylovice po Změně č. 2

Úplné znění po změně č. 2 - textová část
01 Výkres základního členění
02A Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava
02B Hlavní výkres - technická infrastruktura
03 Výkres veřejně prospěšných staveb
04 Koordinační výkres2020

Změna č. 2 územního plánu obce Metylovice

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Metylovice, doplněná

Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných subjektů2016
 

Právní stav - Pravni_stav_po_vydani_zmeny_c_1_uzemniho_planu_Metylovice

1. Výkres základního členění 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

2A. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava, změna č.1 ÚP Metylovice

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

4. Koordinační výkres 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000

 

2015 - Změna č. 1 územního plánu obce Metylovice

Příloha č. 1 - Návrh právního stavu textové části I. A. ÚP Metylovice po změně č. 1 s vyznačením navrhovaných změn

Změna č. 1 - Územního plánu Metylovice

Odůvodnění změny č. 1 - Územního plánu Metylovice

1. Výkres základního členění 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

2A. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava, změna č.1 ÚP Metylovice

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

4. Koordinační výkres 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000, změna č.1 ÚP Metylovice

 

2011 - Územní plán obce Metylovice

Odůvodnění územního plánu Metylovice

Oznámení opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Obsah územního plánu Metylovice

Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

1. Výkres základního členění 1:5000

2A. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5000

2B. Hlavní výkres - technická infrastruktura 1:5000

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

4. Koordinační výkres 1:5000

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000

 

Územní studie lokality Z39 Metylovičky

Územní studie lokality Z39 Metylovičky - textová část

Situace širších vztahů B1

Hlavní výkres B2

Výkres dopravní infrastruktury B3

Výkres technické infrastruktury B4

Seznam dokumentace


Hluková studie vlivu dopravního hluku
izo 1,5-Den
izo1,5-NOC
izo1,5-var.I-DEN
izo1,5-varI-NOC
izo1,5-var.II-DEN
izo1,5-var.II-NOC
izo4,5-DEN
izo4,5-NOC
izo4,5-var.I-DEN
izo4,5-var.I-NOC
izo4,5-var.II-DEN
izo4,5-var.II-NOC 

Územní studie lokality Z12 Metylovičky

Územní studie Metylovice – lokalita Z12 - textová část

01B MAPA

02A1 hlavní výkres - var.A - č.v. 002a/1000

02A5 hlavní výkres - var.A - č.v. 002a/500

02B hlavní výkres - var.B - č.v. 002b

02C hlavní výkres - var.C - č.v. 002c

03A dopravní a technická infrastruktura - var.A - č.v. 003a

03B dopravní a technická infrastruktura - var.B - č.v. 003b

03C dopravní a technická infrastruktura - var.C - č.v. 003c

04A návrh regulativu - var.A - č.v. 004a

04B návrh regulativu - var.B - č.v. 004b

04C návrh regulativu - var.C - č.v. 004c

05A zákres do fotomapy - var.A - č.v. 005a

05B zákres do fotomapy - var.B - č.v. 005b

05C zákres do fotomapy - var.C - č.v. 005c

06A perspektivní zákres do fotografie - var.A - č.v. 006a

06B perspektivní zákres do fotografie - var.B - č.v. 006b

17 Titul

18 Text titul

19 Grafická část