18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ing. Miloš Zeman udělil na základě žádosti obecního zastupitelstva z 16. 9. 1997 – projednané pod výborem pro heraldiku výboru poslanecké sněmovny pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu – znak a prapor obci Metylovice.

Stalo se tak 18.června 1998, obec byla písemně vyrozuměna 29. 6. 1998. Parlament ČR, poslanecká sněmovna o tom rozhodla ve 2.volebním období roku 1998, rozhodnutím č. 51 předsedy poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 1998 (§ 5 zák. ČNR č. 367/1990 Sb.o obcích – obec. zřízeních, v platném znění a v souladu s § 29 odst.) 3 zákona č. 90/1995 Sb. o jedn. řádu posl. Sněmovny.

 

ZNAK

Znak obceM

Tvoří modro-červený sníženě dělený, dole zaoblený štít. Horní část představuje stříbrného kráčejícího koně na modrém pozadí nebe, držícího pravou přední končetinou zlatý bič. Dolní, menší (přibližně 2:1) část štítu tvoří stříbrná mříž na červeném pozadí.

Kůň na modrém pozadí je symbolem „koňského nebe“, jak se Metylovicím říkalo v době kožařského boomu, zlatý bič je jednak znakem hlavního výrobku kožařského průmyslu v Metylovicích, jednak symbolem bohatství. Stříbrná mříž na červeném pozadí symbolizuje dávného patrona zemědělské obce sv. Vavřína, který byl jako raný křesťan umučen na roště na pomalém ohni ve starověké římské říši roku 258 n.l. Byl mu původně zasvěcen i kostel.

 

 

 

 

PRAPOR

Metylovice praporTvoří modrý list se svislým červeným pru

hem širokým jednu čtvrtinu délky listu na vlajícím okraji. V modrém poli je kráčející bílý kůň, který drží zlatý bič. Červený pruh je mřížován dvěma svislými a čtyřmi vodorovnými bílými pruhy širokými 1/30 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Výklad symbolů a barev je týž jako u znaku.