15. Říjen 2019     dnes má svátek: Tereza

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
060/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19.08.2019.
059/2019 Záměr směny pozemku par. č. 761/2 za části pozemků par. č. 759/1 a 759/2, vše v k.ú. Metylovice.
056/2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
055/2019 Veřejná dražební vyhláška
054/2019 Seznam nemovitých věci podle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh.
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
archív