24. Duben 2019     dnes má svátek: Jiří

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
025/2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 2010229/19/3200-11460-803051
024/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
023/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 24. dubna 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
022/2019 Nařízení státní veterinární správy
021/2019 Konkurzní řízení
020/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 03. 2019.
019/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. února 2019.
018/2019 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.
016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu.
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018
071/2016 Seznam movitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
archív