26. Září 2023     dnes má svátek: Andrea

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00058/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. září 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00054/2023 Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků.
00053/2023 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2006/3, ostatní plocha - ostatní komunikace.
00052/2023 Záměr pronájmu pozemku par. č. 2105/2, vodní plocha - koryto vodního toku v k.ú. Metylovice.
00041/2023 Veřejnoprávní smlouva 2023 SK METYLOVICE, z.s.
00038/2023 Závěrečný účet za r. 2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00031/2023 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Metylovice.
00030/2023 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 5/2022
00018/2023 1. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00101/2022 Schválený rozpočet na r. 2023 a rozpočtové výhledy na r. 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00100/2022 Rozpočet na r. 2023 schváleny na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 20. prosince 2022.
00094/2022 Dotační program na r. 2023 z rozpočtu obce Metylovice.
00050/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
00032/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice
00004/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o.
00062/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice
00038/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00016/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021.
00112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
archív