17. Listopad 2019     dnes má svátek: Mahulena, Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989)

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
062/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 a Rozpočtový výhled zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2021 a 2022.
066/2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv v k. ú. Lhotka a v k. ú. Metylovice.
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
064/2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení výjimky dle § 56 dost. 1 a odst. 2 písm.d) ZOPK ze zákazů - ochrana zvláště chráněných druhů živočichů
063/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
055/2019 Veřejná dražební vyhláška
054/2019 Seznam nemovitých věci podle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh.
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
archív