20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00032/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26.03.2024.
00031/2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
00029/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 04. 2024.
00028/2024 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. května 2024 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00027/2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
00026/2024 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
00025/2024 Jmenování zapisovatel okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.
00024/2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za r. 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.
00023/2024 Záměr směny části pozemku par. č. 1992/6, ostatní plocha - ostatní komunikace
00022/2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době po 29. dubnu 2024 do 7. června 2024.
00021/2024 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.
00020/2024 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o počtu členů okrskové volební komise.
00019/2024 Záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, Metylovice č. p. 466, o celkové výměře 285 m2.
00018/2024 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 23. dubna 2024 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00016/2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 1419536/24/3200-11530-804492, daň z nemovitých věcí na r. 2024.
00015/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 02. 2024.
00014/2024 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 525/15 v k. ú. Metylovice.
00013/2024 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. března 2024 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00011/2024 Usnesení zasedání Rady zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy ze dne 7. 3. 2024.
00010/2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu.
00007/2024 Záměr pronájmu pozemku par. č. 119 v k.ú. Metylovvice
00006/2024 Další zasedání zastupitelstva Obce Metylovice se koná v úterý 20. února 2024 od 17.00 hod. na obecním úřadě.
00005/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 11. 2023.
00004/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19.12.2023
00003/2024 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Metylovice.
00002/2024 Rozpočtová změna č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00077/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 10. 2023
00076/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 19. prosince 2023 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00075/2023 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2024 (před schválením).
00074/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku z pobytu
00072/2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice č. I/56 v úseku Ostravice - Bíla (Hlavatá).
00071/2023 Záměr prodeje pozemku par.č . 2106/2 v k. ú. Metylovice.
00069/2023 Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2024
00068/2023 Usnesení - Dražební vyhláška
00067/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. listopadu 2032 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00066/2023 Usenesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26. 09. 2023,
00065/2023 Výzva - kaplička s obrazem
00064/2023 Výzva - kaplička se sousoším
00063/2023 3. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00062/2023 2. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00061/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 08. 2023.
00058/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. září 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00057/2023 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE V souladu s Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 Obce Metylovice o nočním klidu, oznamujeme konání akce: „Den obce v areálu fotbalového hřiště dne 09. 09. 2023.“ Obec Metylovice
00056/2023 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Metylovice.
00055/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20.06.2023
00054/2023 Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků.
00053/2023 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2006/3, ostatní plocha - ostatní komunikace.
00052/2023 Záměr pronájmu pozemku par. č. 2105/2, vodní plocha - koryto vodního toku v k.ú. Metylovice.
00051/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 22. srpna 2023 v 17.00 v zasedací místnosti OÚ.
00050/2023 Návrh směny pozemků par. č. 749, 244/1 a 2044/4
00049/2023 Návrh rozpočtu na r. 2023 - před schválením
00048/2023 Návrh závěrečného účtu obce na r. 2022
00047/2023 Oznámení o konání akce V souladu s Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 Obce Metylovice o nočním klidu, oznamujeme konání akce: „Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské garáže“ na hřišti za základní školou dne 22. 07. 2023.
00046/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 28. 03. 2023.
00044/2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu .
00043/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 05. 2023
00042/2023 Další zasedání zatupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 20. června 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OU.
00037/2023 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/12 v k.ú. Metylovice
00036/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 04. 2023.
00035/2023 Veřejná vyhláška Změna č. 2 Územního plánu Metylovice formou opatření obecné povahy
00034/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 23. května 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00033/2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
00032/2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "Metylovice-Lhotka - propoj. vodovodního potrubí"
00029/2023 Starosta obce Metylovice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 620, 739 49 Metylovice, okres Frýdek-Místek.
00028/2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby "Metylovice-Lhotka - propoj. vodovodního potrubí.
00027/2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce.
00026/2023 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí na r. 2023
00025/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 25. dubna 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
00024/2023 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskyd
242023/ Zmrprodejeosobnhoautomobilu-VolkswagenTransportercombi
00023/2023 Veřejná vyhláška Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu
00022/2023 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Lhotka
00021/2023 Záměr prodeje osobního automobilu - Volkswagen Transporter combi
00020/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 02. 2023.
00018/2023 1. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00017/2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
00016/2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
00015/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 01. 2023.
00013/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. února 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00012/2023 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva
00010/2023 Nařízení Státní veterinární správy - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
00009/2023 Nařízení Státní veterinární správy - Změna mimořádných veterinárních opatření.
00008/2023 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 12. 2022.
00007/2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení k nakládání s povrchovými vodami.
00006/2023 Informace o zřízení telefonní linky pro II. kolo volby prezidenta republiky.
00005/2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky.
00004/2023 Záměr pronájem pozemku par. č. 495/11 v k.ú. Metylovice.
00003/2023 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 17. ledna 2023 v 17.00 hod, v zasedací místnosti obecního úřadu.
00001/2023 Volba prezidenta republiky - zvláštní způsoby hlasování - Informace o zřízení telefonní linky.
00103/2022 Nařízení Státní veterinární správy Mimořádná veterinární opatření: Výskyt nákazy a poučení i nákaze - za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka).
00102/2022 Rozpočtové opatření č. 5 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00101/2022 Schválený rozpočet na r. 2023 a rozpočtové výhledy na r. 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00100/2022 Rozpočet na r. 2023 schváleny na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 20. prosince 2022.
00099/2022 Opatření obecné povahy
00098/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 20. prosince 2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00097/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 11. 2022.
00096/2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení zahájení opakovaného řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
00094/2022 Dotační program na r. 2023 z rozpočtu obce Metylovice.
00093/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 10. 2022.
00091/2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
00090/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 22. listopadu 2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00089/2022 Rozhodnutí Veřejná vyhláška - společné povolení pro stavbu "Technická infrastruktura - Metylovice" - lokality Z39 "Metylovičky"
00088/2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na období let 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00087/2022 Skutečné plnění rozpočtu za období 1-10/2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00086/2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o změně opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod. č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2022, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-1612 ze dne 14.0 9. 2021.
00085/2022 Usnesení a zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Metylovice, konaného dne 18. října 2022.
00084/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 25. října 2022 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00083/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce budovy hasičské garáže v Metylovicích".
00082/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 13. 09. 2022
00081/2022 Výběrové řízení na obsazení pozice účetní obce.
00080/2022 Rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružen Frýdlantsko-Beskydy, schváleno dne 03. 10. 2022.
00079/2022 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Metylovice
00078/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 08. 2022
00077/2022 Oznámení o odročení elektronické dražby.
00076/2022 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
00075/2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Metylovice
00074/2022 Mimořádná veterinární opatření - ukončení mimořádných veterinárních opatření
00073/2022 Mimořádná veterinární opatření - vymezení ochranného pásma k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
00072/2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
00071/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 13. září 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00070/2022 Veřejná vyhláška Oznámení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Technická infrastruktura Metylovice".
00069/2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Technická infrastruktura Metyloviceů.
00067/2022 Oznámení o konání akce
00064/2022 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2022 o místním poplatku z pobytu
00063/2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby "chodník Vrchovina - Žukov, k.ú. Metylovice". Termín realizace stavby 01. 09. - 31. 10. 2022 (původní termín do 31. 08. 2022).
00062/2022 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2006/1 k. ú. Metylovice
00061/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 16. srpna 2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00060/2022 Oznámení o konání akce
00059/2022 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
00058/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 02. 2022
00057/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného 21. 06. 2022
00056/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Frýdlant nad Ostravicí (LKFR)
00055/2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. – 24. Září 2022 podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s t a n o v u j i minimální počet členů okrskové volební komise v Metylovicích 10. V Metylovicích 15.7.2022 Ing. Lukáš Halata v.r. starosta
00054/2022 OBECNÍ ÚŘAD METYLOVICE 739 49 Metylovice 495 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Metylovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 1. Počet volebních obvodů v Metylovicích: 1 2. Počet členů zastupitelstva obce Metylovice pro volební období 2022 – 2026: 11 3. Potřebný počet podpisů na peticích – nezávislý kandidát: 71 - sdružení nezávislých kandidátů: 124 V Metylovicích 30. 6. 2022
00053/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby "Metylovice-Lhotka-propoj vodovodního potrubí"
00052/2022 Třetí rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Schváleno dne 28.6.2022.
00051/2022 Veřejná vyhláška Rozhodnutí jímž se schvaluje stavební záměr na stavbu "Metylovice - Lhotka - propojení vodovodního potrubí (náhrada zdrojové bilance)"
00049/2022 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Metylovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.
00048/2022 Veřejná vyhláška - Sdělení o zastavení řízení o odvolání
00047/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24.05.2022
00046/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. června 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00045/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Čeladná, na silnicei č. II/483, u železničního přejezdu č. P7367 při jeho úplné uzávěře a na objízdné trase po silnici č. II/483
00043/2022 Schválené rozpočtové opatření, bylo schváleno na schůzi dne 24.5.2022.
00042/2022 Schválený Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021, včetně příloh. ZÚ byl schválen na schůzi dne 24.5.2022.
00041/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 04. 2022.
00040/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 24. května 2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
00039/2022 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání. Do návrhu lze nahlížet na: https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/uzemni-plan-obce
00038/2022 Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí
00037/2022 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00036/2022 Nařízení Města Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
00035/2022 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Frýdlant nad Ostravicí /LKFR)
00034/2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - společného povolení ke změně dokončené stavby vodního díla "Metylovice - Lhotka - propojení vodovodního potrubí (náhrada zdrojové bilance)".
00033/2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2022.
00030/2022 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1263/1
00027/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
00026/2022 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
00025/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného 15.03.2022
00024/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 12. dubna 2022 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00023/2022 1. rozpočtové opatření schválené na Zasedání Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 8.3.2022.
00020/2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - pro realizaci stavby "Chodník Vrchovina - Žukov, k. ú. Metylovice"
00019/2022 Záměr prodeje ideální poloviny pozemku par. č. 429/22 vk. ú. Metylovice
00018/2022 Vyrozumění o podaném odvolání proti Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla "Metylovice - kanalizace 3. stavba"
00017/2022 Usnesení .a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 02. 2022
00016/2022 Zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 15. března 2022 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00015/2022 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
00014/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 28. února 2022 v 17.30 hod. na obecním úřadě.
00012/2022 Záměr prodeje části pozemku par. č. 1265/1 v k. ú. Metylovice
00011/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 01. 2022.
00010/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 15. února 2022 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00009/2022 Rozhodnutí Společné povolení stavby vodního díla - splašková kanalizace v k. ú. Metylovice
00008/2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
00007/2022 Záměr pronájmu pozemku par. č. 119
00006/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 12. 2021.
00005/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 12. 2021.
00003/2022 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 18. ledna 2022 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00002/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. listopadu 2021.
00001/2022 Veřejná vyhláška Rozhodnutí I. neudělení souhlasu a II. zamítnutí žádosti - k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči
00075/2021 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí ve věci povolení stavby vodního díla "Metylovice - kanalizace 3. stavba".
00074/2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy den 20.12.2021
00073/2021 Schválený rozpočet na r. 2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání dne 20. 12. 2021
00072/2021 Rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00071/2021 Záměr prodeje pozemku par. č. 119 v k.ú. Metylovice
00070/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. prosince 2021 od 17.00 hod. na obecním úřadě.
00069/2021 Návrh rozpočtu na r. 2022
00068/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 požární řád obce
00067/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
00066/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
00065/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
00064/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2021 o místním poplatku ze psů
00063/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 10. 2021
00061/2021 Záměr prodeje části pozemku par. č. 298/1 v k. ú. Metylovice.
00060/2021 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice
00059/2021 Návrh rozpočtu na r. 2022 , Střednědobý výhled na r. 2023 a 2024 a skutečné plnění rozpočtu za období 1 - 10/2021 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00058/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 23. listopadu 2021 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00056/2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.
00055/2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
00054/2021 Záměr výpůjčky části pozemku par. č. 452/8 - ostatní plocha
00053/2021 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření - ukončení mimořádných veterinárních opatření
00052/2021 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 31. 08. 2021
00051/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 07. 2021
00050/2021 Rozpočtové opatření č. 3 zájmového sdružení Frýdlantsko-Baskydy, schválené 30. 9. 2021.
00049/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 12. října 2021 v 17.00 hod. na obecním úřadě.
00048/2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
00047/2021 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu - vymezení ochranného pásma
00046/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
00045/2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. I/56 v úseku Baška - Frýdlant nad Ostravicí
00044/2021 Záměr prodeje části pozemku par. č. 1938/3 v k.ú. Metylovice
00043/2021 Záměr bezúplatného převodu části pozemků par. č. 525/113, 525/58, 600/12 a 2099/22 vše v k.ú. Metylovice.
00042/2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
00041/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
00040/2021 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Senátu Parlamentu ČR
00039/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 31. srpna v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00036/2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
00035/2021 Dražební vyhláška č. 01/08/2021/6954 veřejné elektronické dražby dobrovolné
00034/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 05.2021
00033/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprava provozu v obci Metylovice, na silnici č. III/48416 v km 2,420 - 4,360 a přilehlých místních a účelových komunikacích.
00032/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 20. července 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00031/2021 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2020, schválený na zasedání ZO dne 25.05.2021-
00030/2021 Schválený závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r. 2020.
00029/2021 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření.
00027/2021 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
00028/2021 Veřejná vyhláška - Doručení písemnosti
00026/2021 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 4. 2021
00025/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 25. května 2021 v 17.00 hod. v kinosále sokolovny v Metylovicích.
00024/2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání Návrhu Změny č. 2 územního plánu Metylovice.
00023/2021 Návrh Závěrečného účtu zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00022/2021 Návrh závěrečného účtu obce Metylovice za r. 2020.
00021/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16.03. 2021
00020/2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na r. 2021
00020/2021
00019/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 27. dubna 2021 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00018/2021 Nařízení č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
00017/2021 Obec Metylovice vyhlašuje Záměr pronájmu části nebytových prostor (za účelem provozování pohostinské činnosti) v přízemí budovy zázemí SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, č. p. 466
00015/2021 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 02. 2021
00110/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 01. 2021
00016/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021.
00013/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Metylovice, na silnici č. III/48416 na pozemku par. č. 2060/1 v k.ú. Metylovice.
00012/2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 v České republice.
00011/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 16. března 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00010/2021 Záměr prodeje pozemku par. č. 2018 /1 v k.ú. Metylovice
00009/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
00004/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 12. 2020
00007/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 16. února v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00006/2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
00005/2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 dost. 1 a odst. 2 písm. d) ZOPK ze zákazů.- monitoring vlka obecného na území Moravskoslezského kraje.
00003/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 11. 2020.
00002/2021 Dražební vyhláška č. D20144 o konání veřejné dražby dobrovolné opakované dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
00001/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 19. ledna 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00111/2020 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu
00110/2020 Záměr směny částí pozemků par. č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
00109/2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy .
00108/2020 schválený rozpočet na Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2021
00107/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
00106/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 22. prosince 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00105/202 Usnesení - zrušení dražebního jednání nemovitých věcí nařízené na den 13. 01. 2021.
00104/2020 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2021
00103/2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) ZOPK ze zákazů
00102/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 969/12 v k.ú. Metylovice
00101/2020 Záměr směny části pozemku par. č. 2096/2 v k.ú. Metylovice
00099/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 24. listopadu 2020 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny
00100/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 10. 2020
00098/2020 Plnění rozpočtu za období 10/2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00097/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00096/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.
00095/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2006/3, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú., Metylovice.
00094/2020 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2020, ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Metylovice.
00093/2020 Záměr pronájmu části nebytových prostor vhodné k provozování služeb, dříve prostory pošty v přízemí budovy obecního úřadu v Metylovicích.
00092/2020 Záměr pronájmu části nebytových prostor za účelem provozu prodejny s potravinami v přízemí budovy obecního úřadu v Metylovicích.
00091/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
00090/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 29. září 2020.
00089/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. srpna 2020
00088/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 27. října 2020 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny. Všechny zúčastněné žádáme o dodržování aktuálních hygienických nařízení.
00087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
00087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
0872020TEST/
00087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
00086/2020 Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
00085/2020 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Baška
00084/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2073/6
00083/2020 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2057/1
00082/2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
00081/2020 Usnesení vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o přijetí krizového opatření a č. 958 vyhlášení nouzového stavu
00080/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 29. září 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00079/2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 09. 2020 a od 19.09.2020
00078/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
00077/2020 Dražební vyhláška č. D20141 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
00076/2020 Mimořádná opatření platná od 10. 09. 2020
00075/2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činnosti pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
00073/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 07. 2020
00072/2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Chodník Vrchovina - Žukov, k. ú. Metylovice
00071/2020 Záměr pachtu
00070/2020 Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostrava
00069/2020 Oznámení o sídle a počtu volebního okrsku pro volby do Senátu Parlamentu ČR
00068/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 18. srpna 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00067/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
00065/2020 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
00066/2020 Oznámení o konání veřejného projednávání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
00064/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 06. 2020
00063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020.
00062/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice
00061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020.
00060/2020 Mimořádná opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
00059/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodní úpravy provozu
00058/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. července 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00057/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26. 5. 2020
00056/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 600/11 v k.ú. Metylovice
00055/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 2031/2 v k.ú. Metylovice
00054/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 23. června 2020 v 17.00 v kinosále místní sokolovny
00053/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "Metylovice - chodník a ostrůvek"
00052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020.
00051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020.
00050/2020 Záměr směny částí pozemků
00048/2020 Závěrečný účet obec Metylovice(před schválením) za r. 2019.
00049/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.
00048/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. května 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00047/2020 Nařízení státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji
00046/2020 Ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2019/039637-T
00045/2020 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 04. 2020
00044/2020 Veřejná vyhláška - oznámení projednávání návrhu "Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice" jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice
00043/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 827/7 v k.ú. Metylovice
00042/2020 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00041/2020 Usnesení a zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 02. 2020.
00040/2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
00039/2020 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I/56, úsek Baška - Frýdlant nad Ostravicí
00038/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - Ukončení mimořádných veterinárních opatření.
00037/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. dubna v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
00036/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Metylovice, na krajské silnici č. III/48416 a dotčených místních komunikacích, pro realizaci stavby: "Metylovice - chodník, úsek 3".
00035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00034/2020 Usnesení Vlády ČR č. 332 - 334 ze dne 30. března 2020 o přijetí krizového opatření
00033/2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby
00032/2020 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
00031/2020 Usnesení Vlády ČR č. 305, 309 a 310 ze dne 26. března 2020. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - výjimky z uzavření provozoven.
00030/2020 Usnesení Vlády ČR č. 122 - 128 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření
00029/2020 Nařízení vlády č. 120 z 23. března 2020 o Technickém plánu přechodu zemského digitálního pozemního vysílání ze standartu DVB-T na standart DVB-T2 Nařízení vlády č. 121 ze dne 23. března 2020 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
00028/2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 262, 264, 266, 267 o přijetí krizového opatření
00026/2020 Usnesení Vlády ČR č. 247 - 249 ze dne 18. března 2020 o přijetí krizového opatření
00020/2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky
00025/2020 Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření
00024/2020 1/2020 Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
00023/2020 Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření.
00022/2020 Usnesení Vlády ČR o omezení volného pohybu
00021/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/4848 Kozlovice - rekonstrukce mostu ev. č. 4848-15
00019/2019 Nařízení vlády ČR povolání vojáků v činné službě a příslušníku Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2
00018/2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
00017/2020 Mimořádné opatření - nařizuje postup podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněné COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
00016/2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 :
00015/2020 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 01. 2020.
00014/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 18. února 2020 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00013/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 12. 2019
00012/2020 Dražební vyhláška exekučního úřadu Žďár nad Sázavou č.j. 179 EX 913/19-57
00011/2020 Dražební vyhláška exekučního úřadu Žďár nad Sázavou č.j. 179 EX 913/19-54
00010/2020 Záměr směny části pozemku par. č 2026/3 v k. ú. Metylovice
00009/2020 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1871/1 a 1993/1 vše v k. ú. Metylovice
00008/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č 495/11 v k. ú. Metylovice
00007/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2006/3 v k. ú. Metylovice
00003/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 67/20/605.4
00006/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 70/20/605.4
00005/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 69/20/605.4
00004/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 68/20/605.4
00079/2019 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích.
00002/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
00001/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. ledna v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00081/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26. 11. 2019.
00080/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 29.10.2019.
00079/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 09. 2019.
00078/2019 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1955/1, 1957/1 a 1987/1 v k.ú. Metylovice.
00077/2019 Záměr prodeje části pozemků 1956/1 a 1987/3 v k.ú. Metylovice.
00076/2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu - silnice III/48416 v obci Metylovice
00075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
00072/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 16. prosince 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00071/2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
00069/2019 Zastupitelstvo obce Metylovice na svém zasedání dne 26.11.2019 schválilo níže uvedené obecně závazné vyhlášky: OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 3/2019 o místních poplatcích. Všechny tyto vyhlášku nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020.
00070/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. st. 684, st. 865, par. č. 2102/3, 2102/5, 2102/6, 2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylovice.
00068/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020
00067/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. listopadu 2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00066/2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv v k. ú. Lhotka a v k. ú. Metylovice.
00065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00064/2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení výjimky dle § 56 dost. 1 a odst. 2 písm.d) ZOPK ze zákazů - ochrana zvláště chráněných druhů živočichů
00063/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00061/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 29. října 2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00060/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19.08.2019.
00059/2019 Záměr směny pozemku par. č. 761/2 za části pozemků par. č. 759/1 a 759/2, vše v k.ú. Metylovice.
00058/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) ZOPK ze zákazů...
00057/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 30.září v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00056/2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
00055/2019 Veřejná dražební vyhláška
00051/2019 Záměr prodeje části pozemků par. č. 330/5 a 2022 v k.ú. Metylovice.
00050/2019 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2011 v k. ú. Metylovice
00048/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15.07.2019.
00053/2019 Nažízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
00052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
00046/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 10. 06. 2019.
00049/2019 Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2019/098283-T - mor včelího plodu
00047/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. srpna od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Metylovicích.
00045/2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení Moravskoslezskému kraji ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého.
00044/2019 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu za účelem provozování vodního díla.
00043/2019 usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. května 2019
00042/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. 07. 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00041/2019 Rozpočtová změna č. 2 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00040/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 04. 2019.
00039/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 04. 2019.
00038/2019 Výzva občanům - pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Metylovice
00036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019
00037/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 10. června 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00035/2019 Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Metylovice.
00034/2019 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, která není známa v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané"LIskovec - Frýdlant, vedení V649/650 - náhradní napájení."
00033/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. května v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00032/2019 Volby do Evropského parlamentu
00031/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
00030/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/9 v k.ú. Metylovice.
00029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh.
00028/2019 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2018 - před schválením,
00027/2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018.
00025/2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 2010229/19/3200-11460-803051
00024/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
00023/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 24. dubna 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00022/2019 Nařízení státní veterinární správy
00021/2019 Konkurzní řízení
00020/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 03. 2019.
00019/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. února 2019.
00018/2019 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.
00017/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. dubna 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
00016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu.
00015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00014/2019 Nařízení Krajské veterinární správy pro Msk - mimořádná veterinární opatření.
00013/2019 Pozvánka na valnou hromadu SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, z.s.
00012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
00011/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. března 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
00010/2019 Záměr pronájmu pozemku par. č. 489/6 v k. ú. Metylovice
00009/2019 Záměr prodeje části pozemku par. č. 330/5 v k. ú. Metylovice
00008/2019 Záměr směny pozemku par. č. 525/100 v k. ú. Metylovice
00007/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 25. února 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
00006/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. ledna 2019
00005/2019 Rozhodnutí o odvolání - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku a v části k. ú. Metylovice
00004/2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
00003/2019 Záměr prodeje pozemku
00002/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 12. 2018
00001/2019 další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. ledna 2109 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Metylovicích.
00081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
00080/2018 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správného řádu poznamenané do spisu: Usnesení opravuje zřejmé nesprávnosti
00079/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14.11.2018
00078/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 17. prosince 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00077/2018 Návrh rozpočtu na r. 2019
00076/2018 Rozhodnutí Stavební povolení - Metylovice - chodník"
00075/2018 Návrh rozpočtu na r. 2019, návrh rozpočtového výhledu na r. 2020 a výkaz hodnocení plnění rozpočtu zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00074/2018 VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
00073/2018 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
00072/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 09. 2018.
00033/2018 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2017
00071/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 14. listopadu v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00070/2018 Záměr prodeje pozemků a Záměr prodeje podílu ve společnosti Obec-Invest, s. r. o.
00068/2018 Veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úprava provozu
00069/2018 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice I/56, úsek Baška - Frýdlant n. O.
00068/2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Metylovice.
00067/2018 Oznámení o zahájen stavebního řízení - "Metylovice - chodník"
00066/2018 Rozpočtové opatření Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, schválené na zasedání dne 17. 09. 2018.
00065/2018 Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva obce Metylovice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
00064/2018 Nabídka pozemků k pronájmu
00063/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 08. 2018
00062/2018 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost.
00061/2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
00060/2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Metylovice.
00059/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 21. září od 16.00 hod. v restauraci Pod lípami v Metylovicích.
00058/2018 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost
00057/201 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
00056/2018 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu
00055/2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí, prodloužení cyklotrasy Metylovice
00054/2018 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
00053/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 07. 2018.
00052/2018 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev obcí.
00051/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. srpna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00050/2018 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.
00049/2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
00048/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku a části k.ú. Metylovice č.j. SPU 148015/2018/ko ze dne 8. 6. 2018.
00047/2018 Záměr směny a záměr prodeje části pozemku par. č. 2079/2 v k.ú. Metylovice
00046/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 08. 2018.
00045/2018 Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Star Ves nad Ondřejnicí.
00044/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 18. července v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00043/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby pře jejím dokončením - "Prodloužení cyklotrasy,Metylovice".
00042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018
00041/2018 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018
00040/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 5. 2018
00039/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. června v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00038/2018 Rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku.
00037/2018 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/6 v k. ú. Metylovice
00036/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 04. 2018
00035/2018 Záměr pronájmu části nebytových prostor za účelem provozování zdravotnického zařízení.
00034/2018 Usnesení - Dražební vyhláška
00032/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. května 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00017/2018 Záměr směny části pozemku par. č. 1944/1 v k.ú. Metylovice
00031/2018 Schválené rozpočtové opatření na 2.schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy konané dne 2.5.2018 v budově MěÚ Frýdlant n.O.
00025/2018 Závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r. 2017
00030/2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
00029/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
00028/2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na r. 2018.
00027/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice, konaného dne 28.3.2018.
00026/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 03. 2018.
00024/2018 Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi Mikroregionu 16.4.2018.
00023/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 23. dubna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00022/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení Místní úpravy provozu.
00072/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 28. března v 17.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
00021/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. února 2018
00020/2018 Veřejné oznámení o konání konkursního řízení
00019/2018 Záměr výpůjčky pozemku par. č. 1117/3, 1117/4, 1117/5 a st. 700,
00016/2018 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1371/4 a st. 653
00018/2018 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/9 v k. ú. Metylovice
00003/2018 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 354/1 a 2183 vše v k. ú. Metylovice
00015/2018 Oznámení o konání konkursního řízení
00011/2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Rozšíření vodovodu
00014/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 12. března 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00013/2018 Usnesení - Dražební vyhláška
00012/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 11.12.2017
00010/2018 Informace o záměru prodeje pozemků v lokalitě Z39 - "Metylovičky".
00009/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 01. 2018.
00008/2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na silnici III. třídy č. 48416.
00006/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. února v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00005/2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
00004/2018 Schválené rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na r. 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019 a 2020
00002/2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR
00001/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 22. ledna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00111/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 13. 11. 2017.
00110/2017 Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR
00109/2017 Schválený rozpočet, schválený rozpočtový výhled rozpočtu na r. 2019 a r. 2020, rozpočtová změna č. 4 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, které bylo schváleno na schůzi dne 12. 12. 2017.
00108/2017 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku
00107/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 11. prosince v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00106/2017 Oznámení o počtu a a sídle volebního okrsku pro volby prezidenta ČR.
00104/2017 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2018
00102/2017 Záměr prodeje části pozemku par. č. 525/58 v k. ú. Metylovice.
00101/2017 Usnesení a zápis č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 10. 2017.
00103/2017 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Z39 - "Metylovičky".
00101/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 10. 2017.
00100/2017 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
00099/2017 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice-kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov"
00098/2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky.
00097/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 13. listopadu 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00096/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
00095/2017 Nabídka pozemků k pronájmu
00094/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 16. října v 18.00 hod. na obením úřadě.
00093/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konané dne 18. září 2017.
00092/2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí- Rozšíření vodovodu v Metylovicích, kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov
00091/2017 Obec Metylovice zveřejňuje záměr pronájmu části nebytových prostor (vhodné k provozování služeb - dříve prostory pošty).
00090/2017 Obec Metylovice zveřejňuje záměr pronájmu části nebytových prostor (za účelem provozu prodejny s potravinami).
00089/2017 Schválené rozpočtové opatření č. 3 na 5. schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy konaného dne 12. 09. 2017 v obci Baška.
00088/2017 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
00087/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. září v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00086/2017 Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecní povahy) a oznámení o konání veřejného projednání.
00085/2017 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
00084/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 21. 08. 2017
00083/2017 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - vodovod sv. Anna - Žukov
00082/2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR.
00081/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření.
00080/2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
00079/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00078/2017 Usnesení č. 6/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 06. 2017.
00077/2017 Usnesení č. 5/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 5. 2017
00076/2017 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
00075/2017 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice Žukov"
00074/2017 Záměr prodej pozemku par. č. 1864/1 a části pozemku par. č. 1993/1 v k. ú. Metylovice
00073/2017 Schválené rozpočtové opatření č. 2 na 4. schůzi sdružení Frýdlantsko-Beskydy konané dne 13.6.2017 v obci Pstruží
00072/2017 Schválený závěrečný účet roku 2016 - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00051/2017 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2016
00056/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 30. června v 16.00 hod. v hospůdce Na hřišti.
00055/2017 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 620, 739 49 Metylovice, okres Ffýdek-Místek
00054/2017 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK - k.ú. Myslík.
00053/2017 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK.
00052/2017 Dražební vyhláška
00050/2017 Usnesení č. 4/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24.04. 2017.
00049/2017 OZV č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2008
00048/2017 OZV č. 3/2017 o nočním klidu
00047/2017 OZV č. 2/2017 o místních poplatcích
00037/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. května 2017 v 18.00 hod. na OÚ.
00036/2017 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisu za r. 2016 - vodné a stočné.
00035/2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - hromadný předpisný seznam.
00027/2017 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK.
00026/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 24. dubna 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00025/2017 Nařízení Státní veterinární správy - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření - patogenní aviární influenze v k. ú. Dobrá.
00024/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 03. 2017.
00023/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích
00022/2017 Závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00019/2017 Rozpočty - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00020/2017 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ
00018/2017 Usnesení č. 2/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 02. 2017.
00017/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. března 2017 v 18.00 hod. na OÚ.
00016/2017 Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření.
00015/2017 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Územního plánu Lhotka formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání.
00014/2017 Záměr pronajmout část pozemku
00013/2017 Záměr obce pronajmout část pozemku
00012/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. února 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00011/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 01. 2017.
00010/2017 Návrh rozpočtu na r. 2017
00009/2017 Usnesení za zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 12. 2016.
00008/2017 OZV č. 1/2017
00007/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 59/17/605.4
00006/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 58/17/605.4
00005/2017 Další zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 23. ledna 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00004/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
00003/2017 Výzva k zapojení do projektu MAP
00002/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 12. 2016.
00001/2017 Záměr prodeje - osobní automobil Škoda Felicie
00080/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 30. prosince v 9.00 hod. na obecním úřadě.
00079/2016 Informace o záměru směny části pozemku par. č. 2026/3 vk.ú. Metylovice.
00078/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
00077/2016 Oznámení l výběrové řízení s následnou aukcí č. OFM/044/2016 a jeho podmínkách- hrobové zařízení kopaného dvojhrobu.
00076/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 12. prosince v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
00075/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14.11.2016.
00074/2016 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy - návrh rozpočtu na r. 2017 a rozpočtový výhled na r. 2018-2019.
00073/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 10. 2016.
00072/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 14. listopadu v 18.00 hod. na OÚ.
00070/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku a na části k.ú. Metylovice
00069/2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
00068/2016 Usnesení a zápis č. 8/2016 ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 09. 2016.
00067/2016 Územní rozhodnutí - "Metylovice - chodník"
00066/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 17. října 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00064/2016 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitých věcí.
00063/2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
00062/2016 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
00060/2016 Usnesení a zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
00061/2016 Usnesení a zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 08. 2016.
00059/2016 Strukturální šetření v zemědělství
00058/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. září v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
00057/2016 upozornění k odstraněn a okleštění stromoví a jiných porostů
00056/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hrobové zařízení
00055/2016 Záměr směny části pozemku par. č. 2063/1 v k.ú. Metylovice
00054/2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Metylovice-osvětlení cyklotrasy".
00053/2016 Volby do zastupitelstva kraje - Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku.
00052/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 22. srpna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00051/2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise por volby za zastupitelstva kraje.
00050/2016 Oznámení o zahájení územního rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání - "Metylovice - chodník".
00049/2016 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
00048/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
00047/2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 obce Metylovice o místních poplatcích
00045/2016 Záměr - pronájem vodního díla - vodovod pro veřejnou potřebu (Metylovice, prodloužení vodovodního řadu)
00046/2016 Záměr - pronájem vodního díla - kanalizace po veřejnou potřebu
00044/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. června 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00043/2016 Usnesení č. 5/2016 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 05. 2016.
00042/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015 - finanční výkaz
00037/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015
00041/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Metylovice.
00040/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky.
00038/2016 Záměr prodat část pozemku par. č. 636 v k.ú. Metylovice
00039/2016 Záměr pronájmu pozemku par. č. 1954/9 v k.ú. Metylovice
00036/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 25. května 2016 v 16.00 hod. v restauraci Na Hřišti.
00035/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 04. 2016
00034/2016 Nařízení státní veterinární správy - vymezení ohniska nákazy - k.ú. Janovice, Čeladná, Kozlovice
00033/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OFM/044/2016 - Hrobové místo
00032/2016 Nařízení státní veterinární správy - vymezení ohniska nákazy - k.ú. Myslík
00031/2016 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na r. 2016.
00030/2016 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2015 za vodné a stočné uplatňované společností SMVaK Ostrava, a.s.
00029/2016 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma.
00028/2016 Zápis dětí do mateřské školy v Metylovicích na r. 2016/2017.
00027/2016 Pronájem části pozemku par. č. 2006/3
00026/2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Prodloužení cyklotrasy, Metylovice".
00025/2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A
00024/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. dubna 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00023/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 03. 2016.
00022/2016 Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice na r. 2016.
00021/2016 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a Pověření ke vstupování a vjíždění na pozemky.
00020/2016 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - závěrečný účet za r. 2015.
00019/2016 Směna pozemku
00018/2016 Prodej pozemku
00017/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22.02.2016.
00016/2016 Konkurzní řízeníÍ na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace.
00015/2015 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. března v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00014/2016 Směna pozemku
00007/2016 Zasedání zastupitelstva obce
00006/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 25.01.2016
00005/2016 Záměr - směna pozemku
00004/2016 Návrh rozpočtu na r. 2016
00003/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
00002/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 25. ledna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
00001/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.
00017/2015 Prodej pozemků.
00016/2015 Směna pozemků
00015/2015 Záměr prodat pozemek
00014/2015 Pronájem zpevněných ploch
00012/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14. 12. 2015.
00011/2015 Usnesení a zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 18. 11. 2015.
00010/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 10. 2015
00009/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 09. 2015.
00008/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 08. 2015.
00007/2015 Usnesení a zápis č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 07. 2015.
00006/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 06. 2015.
00005/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 05. 2015.
00004/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. dubna 2015.
00003/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 03. 2015.
00002/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23.2.2015.
00001/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 01. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 1. 2015 Příloha č. 1 – Prezenční listina Příloha č. 2 – Smlouva o pronájmu reklamní plochy s paní Martinou Krenželokovou Příloha č. 3 – Rozpočtová úprava č. 8 Příloha č. 4 – Smlouva o zřízení VB s ČEZ Distribuce, a.s., na stavbu Metylovice, Kučera, přípojka NNk, číslo stavby IP-12-8015596_3
aktuální