18. Květen 2021     dnes má svátek: Nataša

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
020/2021
019/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 27. dubna 2021 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
018/2021 Nařízení č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
017/2021 Obec Metylovice vyhlašuje Záměr pronájmu části nebytových prostor (za účelem provozování pohostinské činnosti) v přízemí budovy zázemí SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, č. p. 466
015/2021 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 02. 2021
110/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 01. 2021
013/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Metylovice, na silnici č. III/48416 na pozemku par. č. 2060/1 v k.ú. Metylovice.
012/2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 v České republice.
011/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 16. března 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
010/2021 Záměr prodeje pozemku par. č. 2018 /1 v k.ú. Metylovice
009/2021 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
004/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 12. 2020
007/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 16. února v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
006/2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
005/2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 dost. 1 a odst. 2 písm. d) ZOPK ze zákazů.- monitoring vlka obecného na území Moravskoslezského kraje.
003/2021 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 11. 2020.
002/2021 Dražební vyhláška č. D20144 o konání veřejné dražby dobrovolné opakované dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
001/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 19. ledna 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
111/2020 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu
110/2020 Záměr směny částí pozemků par. č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
107/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
106/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 22. prosince 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
105/202 Usnesení - zrušení dražebního jednání nemovitých věcí nařízené na den 13. 01. 2021.
104/2020 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2021
103/2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) ZOPK ze zákazů
102/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 969/12 v k.ú. Metylovice
101/2020 Záměr směny části pozemku par. č. 2096/2 v k.ú. Metylovice
099/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 24. listopadu 2020 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny
100/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 10. 2020
098/2020 Plnění rozpočtu za období 10/2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
097/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
096/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.
095/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2006/3, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú., Metylovice.
094/2020 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2020, ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Metylovice.
093/2020 Záměr pronájmu části nebytových prostor vhodné k provozování služeb, dříve prostory pošty v přízemí budovy obecního úřadu v Metylovicích.
092/2020 Záměr pronájmu části nebytových prostor za účelem provozu prodejny s potravinami v přízemí budovy obecního úřadu v Metylovicích.
091/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
090/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 29. září 2020.
089/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. srpna 2020
088/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 27. října 2020 od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny. Všechny zúčastněné žádáme o dodržování aktuálních hygienických nařízení.
087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
0872020TEST
087/2020 Usnesení - Dražební vyhláška
086/2020 Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
085/2020 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Baška
084/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2073/6
083/2020 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2057/1
082/2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
081/2020 Usnesení vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o přijetí krizového opatření a č. 958 vyhlášení nouzového stavu
080/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 29. září 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
079/2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 09. 2020 a od 19.09.2020
078/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
077/2020 Dražební vyhláška č. D20141 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
076/2020 Mimořádná opatření platná od 10. 09. 2020
075/2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činnosti pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
073/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 07. 2020
072/2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Chodník Vrchovina - Žukov, k. ú. Metylovice
071/2020 Záměr pachtu
070/2020 Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostrava
069/2020 Oznámení o sídle a počtu volebního okrsku pro volby do Senátu Parlamentu ČR
068/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 18. srpna 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
067/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
065/2020 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
066/2020 Oznámení o konání veřejného projednávání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
064/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 06. 2020
062/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice
061/2020 Rozpočtová změna č. 2 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schválena na schůzi dne 01. 07. 2020.
60/2020 Mimořádná opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
059/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodní úpravy provozu
058/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. července 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
057/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26. 5. 2020
056/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 600/11 v k.ú. Metylovice
055/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 2031/2 v k.ú. Metylovice
054/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 23. června 2020 v 17.00 v kinosále místní sokolovny
053/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "Metylovice - chodník a ostrůvek"
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020.
050/2020 Záměr směny částí pozemků
048/2020 Závěrečný účet obec Metylovice(před schválením) za r. 2019.
049/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.
048/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. května 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
047/2020 Nařízení státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji
046/2020 Ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2019/039637-T
045/2020 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 04. 2020
044/2020 Veřejná vyhláška - oznámení projednávání návrhu "Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice" jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice
043/2020 Záměr prodeje pozemku par. č. 827/7 v k.ú. Metylovice
042/2020 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
041/2020 Usnesení a zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 02. 2020.
040/2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
039/2020 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I/56, úsek Baška - Frýdlant nad Ostravicí
038/2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - Ukončení mimořádných veterinárních opatření.
037/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. dubna v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
036/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Metylovice, na krajské silnici č. III/48416 a dotčených místních komunikacích, pro realizaci stavby: "Metylovice - chodník, úsek 3".
034/2020 Usnesení Vlády ČR č. 332 - 334 ze dne 30. března 2020 o přijetí krizového opatření
033/2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby
032/2020 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
031/2020 Usnesení Vlády ČR č. 305, 309 a 310 ze dne 26. března 2020. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - výjimky z uzavření provozoven.
030/2020 Usnesení Vlády ČR č. 122 - 128 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření
029/2020 Nařízení vlády č. 120 z 23. března 2020 o Technickém plánu přechodu zemského digitálního pozemního vysílání ze standartu DVB-T na standart DVB-T2 Nařízení vlády č. 121 ze dne 23. března 2020 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
028/2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 262, 264, 266, 267 o přijetí krizového opatření
026/2020 Usnesení Vlády ČR č. 247 - 249 ze dne 18. března 2020 o přijetí krizového opatření
020/2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky
025/2020 Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření
024/2020 1/2020 Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
023/2020 Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření.
022/2020 Usnesení Vlády ČR o omezení volného pohybu
021/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/4848 Kozlovice - rekonstrukce mostu ev. č. 4848-15
019/2019 Nařízení vlády ČR povolání vojáků v činné službě a příslušníku Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2
018/2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
017/2020 Mimořádné opatření - nařizuje postup podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněné COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
016/2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 :
015/2020 Usnesení a zápis ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 01. 2020.
014/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 18. února 2020 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
013/2020 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 12. 2019
012/2020 Dražební vyhláška exekučního úřadu Žďár nad Sázavou č.j. 179 EX 913/19-57
011/2020 Dražební vyhláška exekučního úřadu Žďár nad Sázavou č.j. 179 EX 913/19-54
010/2020 Záměr směny části pozemku par. č 2026/3 v k. ú. Metylovice
009/2020 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1871/1 a 1993/1 vše v k. ú. Metylovice
008/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č 495/11 v k. ú. Metylovice
007/2020 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2006/3 v k. ú. Metylovice
003/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 67/20/605.4
006/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 70/20/605.4
005/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 69/20/605.4
004/2020 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, č.j. 68/20/605.4
079/2019 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích.
002/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
001/2020 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 21. ledna v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
081/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 26. 11. 2019.
080/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 29.10.2019.
079/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 09. 2019.
078/2019 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1955/1, 1957/1 a 1987/1 v k.ú. Metylovice.
077/2019 Záměr prodeje části pozemků 1956/1 a 1987/3 v k.ú. Metylovice.
076/2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu - silnice III/48416 v obci Metylovice
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
072/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 16. prosince 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
071/2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
069/2019 Zastupitelstvo obce Metylovice na svém zasedání dne 26.11.2019 schválilo níže uvedené obecně závazné vyhlášky: OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 3/2019 o místních poplatcích. Všechny tyto vyhlášku nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020.
070/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. st. 684, st. 865, par. č. 2102/3, 2102/5, 2102/6, 2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylovice.
068/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020
067/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 26. listopadu 2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
066/2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv v k. ú. Lhotka a v k. ú. Metylovice.
065/2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019 - zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
064/2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení výjimky dle § 56 dost. 1 a odst. 2 písm.d) ZOPK ze zákazů - ochrana zvláště chráněných druhů živočichů
063/2019 Návrh rozpočtu na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
061/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 29. října 2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
060/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19.08.2019.
059/2019 Záměr směny pozemku par. č. 761/2 za části pozemků par. č. 759/1 a 759/2, vše v k.ú. Metylovice.
058/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) ZOPK ze zákazů...
057/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 30.září v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
056/2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
055/2019 Veřejná dražební vyhláška
051/2019 Záměr prodeje části pozemků par. č. 330/5 a 2022 v k.ú. Metylovice.
050/2019 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2011 v k. ú. Metylovice
48/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15.07.2019.
053/2019 Nažízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
046/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 10. 06. 2019.
049/2019 Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2019/098283-T - mor včelího plodu
047/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. srpna od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Metylovicích.
045/2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení Moravskoslezskému kraji ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého.
044/2019 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu za účelem provozování vodního díla.
043/2019 usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. května 2019
042/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. 07. 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
041/2019 Rozpočtová změna č. 2 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
040/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 04. 2019.
039/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 04. 2019.
038/2019 Výzva občanům - pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Metylovice
036/2019 Závěrečný účet obce Metylovice, schválen na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 27. 05. 2019
037/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 10. června 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
035/2019 Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Metylovice.
034/2019 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, která není známa v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané"LIskovec - Frýdlant, vedení V649/650 - náhradní napájení."
033/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. května v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
032/2019 Volby do Evropského parlamentu
031/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
030/2019 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/9 v k.ú. Metylovice.
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh.
028/2019 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2018 - před schválením,
027/2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018.
025/2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 2010229/19/3200-11460-803051
024/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
023/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 24. dubna 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
022/2019 Nařízení státní veterinární správy
021/2019 Konkurzní řízení
020/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 03. 2019.
019/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. února 2019.
018/2019 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.
017/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. dubna 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu.
014/2019 Nařízení Krajské veterinární správy pro Msk - mimořádná veterinární opatření.
013/2019 Pozvánka na valnou hromadu SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, z.s.
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
011/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. března 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
010/2019 Záměr pronájmu pozemku par. č. 489/6 v k. ú. Metylovice
009/2019 Záměr prodeje části pozemku par. č. 330/5 v k. ú. Metylovice
008/2019 Záměr směny pozemku par. č. 525/100 v k. ú. Metylovice
007/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 25. února 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
006/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. ledna 2019
005/2019 Rozhodnutí o odvolání - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku a v části k. ú. Metylovice
004/2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
003/2019 Záměr prodeje pozemku
002/2019 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 12. 2018
001/2019 další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. ledna 2109 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Metylovicích.
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
080/2018 Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správného řádu poznamenané do spisu: Usnesení opravuje zřejmé nesprávnosti
079/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14.11.2018
078/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 17. prosince 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
077/2018 Návrh rozpočtu na r. 2019
076/2018 Rozhodnutí Stavební povolení - Metylovice - chodník"
075/2018 Návrh rozpočtu na r. 2019, návrh rozpočtového výhledu na r. 2020 a výkaz hodnocení plnění rozpočtu zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
074/2018 VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
073/2018 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
072/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 09. 2018.
033/2018 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2017
071/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 14. listopadu v 18.00 hod. na obecním úřadě.
070/2018 Záměr prodeje pozemků a Záměr prodeje podílu ve společnosti Obec-Invest, s. r. o.
068/2018 Veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úprava provozu
069/2018 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice I/56, úsek Baška - Frýdlant n. O.
068/2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Metylovice.
067/2018 Oznámení o zahájen stavebního řízení - "Metylovice - chodník"
066/2018 Rozpočtové opatření Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, schválené na zasedání dne 17. 09. 2018.
065/2018 Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva obce Metylovice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
064/2018 Nabídka pozemků k pronájmu
063/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 08. 2018
062/2018 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost.
061/2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
060/2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Metylovice.
059/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 21. září od 16.00 hod. v restauraci Pod lípami v Metylovicích.
058/2018 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost
057/201/ Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
056/2018 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu
055/2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí, prodloužení cyklotrasy Metylovice
054/2018 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
053/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 07. 2018.
052/2018 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev obcí.
051/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. srpna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
050/2018 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.
049/2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
048/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku a části k.ú. Metylovice č.j. SPU 148015/2018/ko ze dne 8. 6. 2018.
047/2018 Záměr směny a záměr prodeje části pozemku par. č. 2079/2 v k.ú. Metylovice
046/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 08. 2018.
045/2018 Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Star Ves nad Ondřejnicí.
044/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 18. července v 18.00 hod. na obecním úřadě.
043/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby pře jejím dokončením - "Prodloužení cyklotrasy,Metylovice".
042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018
041/2018 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018
040/2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 5. 2018
039/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. června v 18.00 hod. na obecním úřadě.
038/2018 Rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku.
037/2018 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/6 v k. ú. Metylovice
036/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 04. 2018
035/2018 Záměr pronájmu části nebytových prostor za účelem provozování zdravotnického zařízení.
034/2018 Usnesení - Dražební vyhláška
032/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. května 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
017/2018 Záměr směny části pozemku par. č. 1944/1 v k.ú. Metylovice
031/2018 Schválené rozpočtové opatření na 2.schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy konané dne 2.5.2018 v budově MěÚ Frýdlant n.O.
025/2018 Závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r. 2017
030/2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
029/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
028/2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na r. 2018.
027/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice, konaného dne 28.3.2018.
026/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 03. 2018.
024/2018 Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi Mikroregionu 16.4.2018.
023/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 23. dubna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
022/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení Místní úpravy provozu.
072/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 28. března v 17.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
021/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. února 2018
020/2018 Veřejné oznámení o konání konkursního řízení
019/2018 Záměr výpůjčky pozemku par. č. 1117/3, 1117/4, 1117/5 a st. 700,
016/2018 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1371/4 a st. 653
018/2018 Záměr prodeje pozemku par. č. 721/9 v k. ú. Metylovice
003/2018 Záměr prodeje částí pozemků par. č. 354/1 a 2183 vše v k. ú. Metylovice
015/2018 Oznámení o konání konkursního řízení
011/2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Rozšíření vodovodu
014/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 12. března 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
013/2018 Usnesení - Dražební vyhláška
012/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 11.12.2017
010/2018 Informace o záměru prodeje pozemků v lokalitě Z39 - "Metylovičky".
009/2018 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 01. 2018.
008/2018 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na silnici III. třídy č. 48416.
006/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. února v 18.00 hod. na obecním úřadě.
005/2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
004/2018 Schválené rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na r. 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019 a 2020
002/2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR
001/2018 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 22. ledna 2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
0111/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 13. 11. 2017.
0110/2017 Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR
0109/2017 Schválený rozpočet, schválený rozpočtový výhled rozpočtu na r. 2019 a r. 2020, rozpočtová změna č. 4 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, které bylo schváleno na schůzi dne 12. 12. 2017.
0108/2017 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku
0107/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 11. prosince v 18.00 hod. na obecním úřadě.
0106/2017 Oznámení o počtu a a sídle volebního okrsku pro volby prezidenta ČR.
0104/2017 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2018
0102/2017 Záměr prodeje části pozemku par. č. 525/58 v k. ú. Metylovice.
0101/2017 Usnesení a zápis č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 10. 2017.
0103/2017 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Z39 - "Metylovičky".
0101/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 16. 10. 2017.
0100/2017 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
099/2017 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice-kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov"
098/2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky.
097/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 13. listopadu 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
096/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
95/2017 Nabídka pozemků k pronájmu
094/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 16. října v 18.00 hod. na obením úřadě.
093/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konané dne 18. září 2017.
092/2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí- Rozšíření vodovodu v Metylovicích, kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov
091/2017 Obec Metylovice zveřejňuje záměr pronájmu části nebytových prostor (vhodné k provozování služeb - dříve prostory pošty).
090/2017 Obec Metylovice zveřejňuje záměr pronájmu části nebytových prostor (za účelem provozu prodejny s potravinami).
089/2017 Schválené rozpočtové opatření č. 3 na 5. schůzi Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy konaného dne 12. 09. 2017 v obci Baška.
088/2017 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
087/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. září v 18.00 hod. na obecním úřadě.
086/2017 Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecní povahy) a oznámení o konání veřejného projednání.
085/2017 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
084/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 21. 08. 2017
083/2017 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - vodovod sv. Anna - Žukov
082/2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR.
081/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření.
080/2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
079/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí v 18.00 hod. na obecním úřadě.
078/2017 Usnesení č. 6/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 06. 2017.
77/2017 Usnesení č. 5/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 15. 5. 2017
076/2017 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
075/2017 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice Žukov"
074/2017 Záměr prodej pozemku par. č. 1864/1 a části pozemku par. č. 1993/1 v k. ú. Metylovice
073/2017 Schválené rozpočtové opatření č. 2 na 4. schůzi sdružení Frýdlantsko-Beskydy konané dne 13.6.2017 v obci Pstruží
072/2017 Schválený závěrečný účet roku 2016 - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
051/2017 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2016
056/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 30. června v 16.00 hod. v hospůdce Na hřišti.
055/2017 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 620, 739 49 Metylovice, okres Ffýdek-Místek
054/2017 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK - k.ú. Myslík.
053/2017 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK.
052/2017 Dražební vyhláška
050/2017 Usnesení č. 4/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24.04. 2017.
049/2017 OZV č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2008
048/2017 OZV č. 3/2017 o nočním klidu
047/2017 OZV č. 2/2017 o místních poplatcích
037/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 15. května 2017 v 18.00 hod. na OÚ.
036/2017 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisu za r. 2016 - vodné a stočné.
035/2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - hromadný předpisný seznam.
027/2017 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MsK.
026/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 24. dubna 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
025/2017 Nařízení Státní veterinární správy - Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření - patogenní aviární influenze v k. ú. Dobrá.
024/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 03. 2017.
023/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích
022/2017 Závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
019/2017 Rozpočty - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
020/2017 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ
018/2017 Usnesení č. 2/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 02. 2017.
017/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. března 2017 v 18.00 hod. na OÚ.
016/2017 Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření.
015/2017 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Územního plánu Lhotka formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání.
014/2017 Záměr pronajmout část pozemku
013/2017 Záměr obce pronajmout část pozemku
012/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. února 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
011/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 01. 2017.
010/2017 Návrh rozpočtu na r. 2017
009/2017 Usnesení za zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 12. 2016.
008/2017 OZV č. 1/2017
007/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 59/17/605.4
006/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 58/17/605.4
005/2017 Další zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 23. ledna 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
004/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
003/2017 Výzva k zapojení do projektu MAP
002/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 12. 2016.
001/2017 Záměr prodeje - osobní automobil Škoda Felicie
080/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 30. prosince v 9.00 hod. na obecním úřadě.
079/2016 Informace o záměru směny části pozemku par. č. 2026/3 vk.ú. Metylovice.
078/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
077/2016 Oznámení l výběrové řízení s následnou aukcí č. OFM/044/2016 a jeho podmínkách- hrobové zařízení kopaného dvojhrobu.
076/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 12. prosince v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
075/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14.11.2016.
074/2016 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy - návrh rozpočtu na r. 2017 a rozpočtový výhled na r. 2018-2019.
073/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 10. 2016.
072/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 14. listopadu v 18.00 hod. na OÚ.
070/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku a na části k.ú. Metylovice
069/2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
068/2016 Usnesení a zápis č. 8/2016 ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 09. 2016.
067/2016 Územní rozhodnutí - "Metylovice - chodník"
066/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 17. října 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
064/2016 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitých věcí.
063/2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
062/2016 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
060/2016 Usnesení a zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
061/2016 Usnesení a zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 08. 2016.
059/2016 Strukturální šetření v zemědělství
058/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. září v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
057/2016 upozornění k odstraněn a okleštění stromoví a jiných porostů
056/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hrobové zařízení
055/2016 Záměr směny části pozemku par. č. 2063/1 v k.ú. Metylovice
054/2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Metylovice-osvětlení cyklotrasy".
053/2016 Volby do zastupitelstva kraje - Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku.
052/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 22. srpna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
051/2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise por volby za zastupitelstva kraje.
050/2016 Oznámení o zahájení územního rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání - "Metylovice - chodník".
049/2016 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
048/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
047/2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 obce Metylovice o místních poplatcích
045/2016 Záměr - pronájem vodního díla - vodovod pro veřejnou potřebu (Metylovice, prodloužení vodovodního řadu)
046/2016 Záměr - pronájem vodního díla - kanalizace po veřejnou potřebu
044/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. června 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
043/2016 Usnesení č. 5/2016 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 05. 2016.
042/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015 - finanční výkaz
037/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015
041/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Metylovice.
040/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky.
038/2016 Záměr prodat část pozemku par. č. 636 v k.ú. Metylovice
039/2016 Záměr pronájmu pozemku par. č. 1954/9 v k.ú. Metylovice
036/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 25. května 2016 v 16.00 hod. v restauraci Na Hřišti.
035/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 04. 2016
034/2016 Nařízení státní veterinární správy - vymezení ohniska nákazy - k.ú. Janovice, Čeladná, Kozlovice
033/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OFM/044/2016 - Hrobové místo
032/2016 Nařízení státní veterinární správy - vymezení ohniska nákazy - k.ú. Myslík
031/2016 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na r. 2016.
030/2016 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2015 za vodné a stočné uplatňované společností SMVaK Ostrava, a.s.
029/2016 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma.
028/2016 Zápis dětí do mateřské školy v Metylovicích na r. 2016/2017.
027/2016 Pronájem části pozemku par. č. 2006/3
026/2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Prodloužení cyklotrasy, Metylovice".
025/2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A
024/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. dubna 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
023/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 03. 2016.
022/2016 Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice na r. 2016.
021/2016 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a Pověření ke vstupování a vjíždění na pozemky.
020/2016 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - závěrečný účet za r. 2015.
019/2016 Směna pozemku
018/2016 Prodej pozemku
017/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22.02.2016.
016/2016 Konkurzní řízeníÍ na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace.
015/2015 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. března v 18.00 hod. na obecním úřadě.
014/2016 Směna pozemku
007/2016 Zasedání zastupitelstva obce
006/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 25.01.2016
005/2016 Záměr - směna pozemku
004/2016 Návrh rozpočtu na r. 2016
003/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
002/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 25. ledna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
001/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.
017/2015 Prodej pozemků.
016/2015 Směna pozemků
015/2015 Záměr prodat pozemek
014/2015 Pronájem zpevněných ploch
012/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14. 12. 2015.
011/2015 Usnesení a zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 18. 11. 2015.
010/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 10. 2015
009/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 09. 2015.
008/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 08. 2015.
007/2015 Usnesení a zápis č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 07. 2015.
006/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 06. 2015.
005/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 05. 2015.
004/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. dubna 2015.
003/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 03. 2015.
002/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23.2.2015.
001/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 01. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 1. 2015 Příloha č. 1 – Prezenční listina Příloha č. 2 – Smlouva o pronájmu reklamní plochy s paní Martinou Krenželokovou Příloha č. 3 – Rozpočtová úprava č. 8 Příloha č. 4 – Smlouva o zřízení VB s ČEZ Distribuce, a.s., na stavbu Metylovice, Kučera, přípojka NNk, číslo stavby IP-12-8015596_3
aktuální