29. Září 2023     dnes má svátek: Michal

METYLOVICE
oficiální stránky obce

016/2019


Vyvěšeno
od: 08.04.2019
do: 31.05.2019

Typ
Veřejné vyhlášky jiných subjektů

Popis
Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu.