29. Září 2023     dnes má svátek: Michal

METYLOVICE
oficiální stránky obce

 • Obecně závazná vyhláška č. 2_2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1_2015 o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 • OZV 2012-2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 2009-01 O místních poplatcíh
 • Vyhláška 2012-01 O užívání plakátovacích ploch v majetku obce
 • Vyhláška 2005-02 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
 • Vyhláška 2003-02 O místních poplatcích
 • OZV c. 1_2003 O zákazu volného pobíhání psů a jejich následném odchtu
 • Vyhláška 1996-01 O ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci Metylovice
 • OZV 1_2010 o místních poplatcích
 • OZV 1_2016, kterou se zrušují OZV
 • OZV 2_2016 o pohybu psů v obci Metylovice
 • OZV_3_2016
 • OZV 4 2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
 • OZV č. 1/2017 omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
 • OZV č. 2/2017 o místních poplatcích
  OZV č. 3/2017 o nočním klidu
 • OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
 • OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
 • OZV č. 3/2019 o místních poplatcích
 • OZV č. 1_2021 o místním poplatku z pobytu
  OZV č. 2_2021 o místním poplatku ze psů
  OZV č. 3_2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  OZV č. 4_2021 stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  OZV č. 5_2021 o o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  OZV č. 6_2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 požární řád

Odpady                

Ceník r. 2022  Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - podnikající fyzické a právnické osoby                                     

Dokumenty obecního úřadu:

Oznámení o kácení dřevin


2
023

Dotační program na r. 2023
Žádost o poskytnutí individuální dotace na r. 2023
Finanční vypořádání poskytnuté indiv. dotace na r. 2023
Pravidla pro poskytování fin. darů na pomoc seniorům v r. 2023

2022

Dotační program na r. 2022
Žádost o poskytnutí dotace na r. 2022
Finanční vypořádaní poskytnuté indiv. dotace na r. 2022 - doc.
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Schválené dotace a dary v r. 2020

Směrnice č. 1/2020 upravující postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Směrnice č. 1/2020

 
Zásady pro vydávání obecního zpravodaje "Zpravodaj obce Metylovice"
Zásady pro vydávání Zpravodaje obce Metylovice