24. Září 2021     dnes má svátek: Jaromír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

 • Obecně závazná vyhláška č. 2_2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1_2015 o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 • OZV 2012-2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 2009-01 O místních poplatcíh
 • Vyhláška 2012-01 O užívání plakátovacích ploch v majetku obce
 • Vyhláška 2005-02 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
 • Vyhláška 2003-02 O místních poplatcích
 • OZV c. 1_2003 O zákazu volného pobíhání psů a jejich následném odchtu
 • Vyhláška 1996-01 O ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci Metylovice
 • OZV 1_2010 o místních poplatcích
 • OZV 1_2016, kterou se zrušují OZV
 • OZV 2_2016 o pohybu psů v obci Metylovice
 • OZV_3_2016
 • OZV 4 2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
 • OZV č. 1/2017 omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
  OZV č. 2/2017 o místních poplatcích
  OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
  OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
  OZV č. 3/2019 o místních poplatcích
  OZV č. 1_2021 o místním poplatku z pobytu

 

Dokumenty obecního úřadu:

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na r. 2021
Žádost o poskytnutí individuální dotace - doc.
Žádost o poskytnutí individuální dotace - pdf.
Finanční vypořádaní poskytnuté indiv. dotace na r. 2021 - doc.
Finanční vypořádaní poskytnuté indiv. dotace na r. 2021 - pdf.
Vzor veřejnoprávní smlouvy

Schválené dotace a dary v r. 2020

Směrnice č. 1/2020 upravující postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Směrnice č. 1/2020

 
Zásady pro vydávání obecního zpravodaje "Zpravodaj obce Metylovice"
Zásady pro vydávání obecního zpravodaje