18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

uvodni

Vážený čtenáři, srdečně Vás vítám na webových stránkách věnujících se metylovským obecním kronikám. K vidění je zde elektronický přepis více než 1 600 stran ručně psaných stránek ze všech 4 knih metylovských obecních kronik.

Přepis z kronik do elektronické podoby zajistil bezplatně iniciátor celé akce Milan Hajdušek. Speciální webové stránky zhotovil pan Jiří Polášek z Myslíku, za což mu patří velký dík. Poděkování patří rovněž i Obecnímu úřadu Metylovice za spolupráci.

Texty zahrnují období dávnější historie obce Metylovice až do roku 2007. Je zde slovo od slova přepsáno vše, co do našich kronik vepsali v průběhu mnoha desítiletí naší kronikáři. Pokud je někde prázdné místo, scházející údaj, čí zjevná pravopisná chyba, je to dáno přepisem z originálu, který je prioritně respektován. Za naše případné chyby se omlouvám.

Nejsložitější bylo graficky zpracovat fakt, že první kronika je psána od roku 1924 jakoby zpětně, až k počátkům založení obce. Další knihy jsou již psány chronologicky, rok po roce. Je škoda, že docházelo k obdobím, kdy se kronika z různých příčin nepsala (např. 1929 – 1951). Některé roky se však povedlo kronikáři více méně retrospektivně doplnit (např. počátek 2. světové války – 1951).
Můžete si vybrat, zda si v elektronickém textu prohlédnete přímo pasáže v jednotlivých 4 kronikách, čí zvolíte konkrétní rok. Snaha tvůrců byla podřízena tomu, aby uživatelé těchto stránek měli co největší komfort při zachování co největší míry jednoduchosti a přehlednosti.

V odkazu Originály kronik si navíc prohlédnout i naskenované všechny originální listy prvních 3 kronik, včetně obrázků. Poslední 4. kniha je aktuální, nedopsaná a tudíž není zatím naskenována. Je možno rovněž vidět, jak samotné kroniky vypadají samostatně. Zde je nutno poděkovat Státnímu okresnímu archívu ve Frýdku -Místku za spolupráci.

Specialitou je i naskenovaná Monografie obce z roku 1931, kterou na zakázku tehdejšího Okresního vlastivědného ústavu v Místku sepsali naši vzdělaní spoluobčané sdružení okolo prvního metylovského kronikáře pana Josefa Műllera.

Samostatný odkaz tvoří i akvarelové obrázky čí perokresby zachycené v kronikách.
Jde o dílo originální, složité a proto doufám, že se bude v průběhu času ještě vylepšovat. Tyto webové stránky budou pochopitelně doplňovány o nové budoucí zápisy v kronice, čí zajímavosti z metylovské historie.

Vcelku logické je i vzájemné propojení s obecními webovými stránkami Metylovic, především odkazem Historie a památky. Vstup do obecní fotogalerie dává šanci vyhledat i část fotografií dokreslující dobové začlenění, vztahující se k tématu.

Jestli Vám můžu něco doporučit, začněte se s metylovskými kronikami seznamovat tím, že přejdete na odkaz O metylovských kronikách, který Vás nejlépe uvede do děje.
Pokud by měl někdo z Vás, čtenářů nějaký podnět, připomínku, komentář, čí návrh k danému tématu metylovických kronik, napište jej prosím do Knihy návštěv na těchto webových stránkách. Děkuji.
Věřím, že kdo má jen trochu vztah k metylovské historií, ten si přijde na své.
Všem přejí příjemně nostalgickou zábavu.

Milan Hajdušek