04. Prosinec 2023     dnes má svátek: Barbora

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
00016/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021.
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00038/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.
00062/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice
00004/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o.
00032/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice
00050/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
00100/2022 Rozpočet na r. 2023 schváleny na zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 20. prosince 2022.
00101/2022 Schválený rozpočet na r. 2023 a rozpočtové výhledy na r. 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00018/2023 1. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00030/2023 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 5/2022
00031/2023 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Metylovice.
00038/2023 Závěrečný účet za r. 2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00041/2023 Veřejnoprávní smlouva 2023 SK METYLOVICE, z.s.
00054/2023 Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků.
00062/2023 2. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00063/2023 3. rozpočtová změna zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00064/2023 Výzva - kaplička se sousoším
00065/2023 Výzva - kaplička s obrazem
00068/2023 Usnesení - Dražební vyhláška
00069/2023 Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2024
00070/2023 Komplexní úpzemkové úpravy v k. ú. Metylovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách.
00071/2023 Záměr prodeje pozemku par.č . 2106/2 v k. ú. Metylovice.
00072/2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice č. I/56 v úseku Ostravice - Bíla (Hlavatá).
00073/2023 Veřejnoprávní smlouva 2023 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Metylovice
00074/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku z pobytu
archív