23. Květen 2024     dnes má svátek: Vladimír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00038/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.
00062/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice
00004/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o.
00032/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice
00050/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
00030/2023 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 5/2022
00031/2023 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Metylovice.
00038/2023 Závěrečný účet za r. 2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00041/2023 Veřejnoprávní smlouva 2023 SK METYLOVICE, z.s.
00070/2023 Komplexní úpzemkové úpravy v k. ú. Metylovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách.
00073/2023 Veřejnoprávní smlouva 2023 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Metylovice
00078/2023 Schválený rozpočet na r. 2024
00001/2024 Schválený rozpočet na r. 2024 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
00009/2024 Veřejnoprávní smlouva mezi Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí.
00012/2024 Změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00017/2024 Návrh závěrečného účtu zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy včetně příloh.
00021/2024 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu.
00022/2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době po 29. dubnu 2024 do 7. června 2024.
00023/2024 Záměr směny části pozemku par. č. 1992/6, ostatní plocha - ostatní komunikace
00025/2024 Jmenování zapisovatel okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.
00026/2024 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
00029/2024 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 04. 2024.
00030/2024 Na stránce https://metylovice.cz/obecni-urad/rozpocet je uveřejněn závěrečný účet obce za r. 2023.
archív