23. Květen 2019     dnes má svátek: Vladimír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
042/2018 Závěrečný účet za r. 2017 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který byl schválený na schůzi dne 14.6.2018
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
081/2018 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2019, schválený střednědobý výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na r. 2020 a 2021 a rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy; schváleno 11.12.2018.
012/2019 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření.
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
016/2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, který obsahuje: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu, Přílohu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Komentář k ZÚ roku 2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zprávu.
025/2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 2010229/19/3200-11460-803051
026/2019 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků.
027/2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za r. 2018.
028/2019 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2018 - před schválením,
029/2019 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně příloh.
032/2019 Volby do Evropského parlamentu
033/2019 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. května v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
034/2019 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, která není známa v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané"LIskovec - Frýdlant, vedení V649/650 - náhradní napájení."
archív