18. Leden 2021     dnes má svátek: Vladislav

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
0112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
074/2019 Schválený rozpočet na r. 2020 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
075/2019 Schválený střednědobý výhled na r. 2021,2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
051/2020 Schválený Závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet byl schválen na schůzi dne 28.5.2020.
052/2020 Rozpočtové opatření č. 1 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválené na schůzi dne 28.5.2020.
063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020.
074/2020 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Metylovice.
108/2020 schválený rozpočet na Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2021
109/2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy .
110/2020 Záměr směny částí pozemků par. č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Metylovice
111/2020 Záměr pachtu stavby vodního díla, vodovodu pro veřejnou potřebu
001/2021 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 19. ledna 2021 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
002/2021 Dražební vyhláška č. D20144 o konání veřejné dražby dobrovolné opakované dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
archív