20. Srpen 2022     dnes má svátek: Bernard

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
00015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
00073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
00035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020.
00016/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021.
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00038/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.
00046/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
00062/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice
00073/2021 Schválený rozpočet na r. 2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání dne 20. 12. 2021
00074/2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy den 20.12.2021
00004/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o.
00022/2022 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zák. č. 256/20213 Sb., o katastru nemovitostí, nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků na území obce Metylovice.
00023/2022 1. rozpočtové opatření schválené na Zasedání Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 8.3.2022.
00032/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice
00042/2022 Schválený Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021, včetně příloh. ZÚ byl schválen na schůzi dne 24.5.2022.
00043/2022 Schválené rozpočtové opatření, bylo schváleno na schůzi dne 24.5.2022.
00050/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
00052/2022 Třetí rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Schváleno dne 28.6.2022.
00054/2022 OBECNÍ ÚŘAD METYLOVICE 739 49 Metylovice 495 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Metylovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 1. Počet volebních obvodů v Metylovicích: 1 2. Počet členů zastupitelstva obce Metylovice pro volební období 2022 – 2026: 11 3. Potřebný počet podpisů na peticích – nezávislý kandidát: 71 - sdružení nezávislých kandidátů: 124 V Metylovicích 30. 6. 2022
00055/2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. – 24. Září 2022 podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s t a n o v u j i minimální počet členů okrskové volební komise v Metylovicích 10. V Metylovicích 15.7.2022 Ing. Lukáš Halata v.r. starosta
00062/2022 Záměr prodeje části pozemku par. č. 2006/1 k. ú. Metylovice
00063/2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby "chodník Vrchovina - Žukov, k.ú. Metylovice". Termín realizace stavby 01. 09. - 31. 10. 2022 (původní termín do 31. 08. 2022).
archív