06. Prosinec 2022     dnes má svátek: Mikuláš

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
00112/2017 Rozpočtový výhled obce Metylovice
00015/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00052/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
00073/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-1622 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
00035/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
00063/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02. 04. 2020.
00016/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Zájmovým sdružením F-B a KC Frýdlantu n.O.,p.o., která byla schválena na schůzi dne 25.2.2021.
00037/2021 Veřejnoprávní smlouva - ŘK Metylovcie
00038/2021 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE, z.s.
00046/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
00062/2021 Veřejnoprávní smlouva s SDH Metylovice
00073/2021 Schválený rozpočet na r. 2022 zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání dne 20. 12. 2021
00074/2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, schváleno na zasedání zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy den 20.12.2021
00004/2022 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Zájmovým sdružením F- B a KC Frýdlantu n.O.,p.o.
00023/2022 1. rozpočtové opatření schválené na Zasedání Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 8.3.2022.
00032/2022 Veřejnoprávní smlouva Tělocvičná jednota Sokol Metylovice
00042/2022 Schválený Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021, včetně příloh. ZÚ byl schválen na schůzi dne 24.5.2022.
00043/2022 Schválené rozpočtové opatření, bylo schváleno na schůzi dne 24.5.2022.
00050/2022 Veřejnoprávní smlouva - SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
00052/2022 Třetí rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Schváleno dne 28.6.2022.
00066/2022 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zák. č. 256/20213 Sb., o katastru nemovitostí, nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků na území obce Metylovice.
00080/2022 Rozpočtové opatření č. 4 zájmového sdružen Frýdlantsko-Beskydy, schváleno dne 03. 10. 2022.
00087/2022 Skutečné plnění rozpočtu za období 1-10/2022 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00088/2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na období let 2024 a 2025 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
00091/2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
00093/2022 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 10. 2022.
00094/2022 Dotační program na r. 2023 z rozpočtu obce Metylovice.
00095/2022 Návrh rozpočtu obce Metylovice na r. 2023 - před schválením.
archív