02. Červenec 2022     dnes má svátek: Patricie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Možnosti rozvoje veřejné dopravy v oblasti obcí Metylovice a Lhotka

Vážení cestující, Vážení obyvatelé obce Metylovice. Ve Zpravodaji č. 3/2022 se Vám do ruky dostal dotazník zpracovaný společností Koordinátor ODIS s.r.o. Dotazník slouží pro zjištění Vašich potřeb při cestování veřejnou autobusovou dopravou. 
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na této adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1CajVfbtNdvnf0yqco3YiXxaehvoVNyEtuN06elED2Cg/viewform?sharingaction=ownershiptransfer&ts=6257ee50&edit_requested=true

Prosíme o vyplnění, nebo odevzdání papírových dotazníků, do 15. 06. 2022.

Dotazník v papírové verzi můžete odevzdat na OÚ, nebo jen vhodit do schránky u vchodu do budovy OÚ.

JSME VE VESMÍRU SAMI?

Kladete si tuto nebo podobné otázky? Zajímá Vás, jaká je šance, že se střetneme s létajícím talířem? Děsí Vás představa únosu? Přijďte si poslechnout vědecký pohled na problematiku existence mimozemských civilizací a kontaktu s tou naší.

Člen TJ Sokol Metylovice, Mgr. Jaroslav, Vrba Ph.D., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě se pokusí populární formou, osvětlit nejen pravděpodobnost setkání s mimozemšťany, ale dá nám nahlédnout pod pokličku některých zákonitostí vesmíru, které tyto šance ovlivňuji. Také se podíváme na faktory, které přispěly ke vzniku života na naší Zemi a porovnáme je s jinými kouty námi známého vesmíru.

V diskusi po přednášce se jej můžete zeptat i na nedávný průlomový objev opavských vědců z Fyzikálního ústavu, v oblasti „červích děr“, na kterém se významně podílel a měl v médiích velikou publicitu.

NEBOJÍTE-LI SE, PŘIJĎTE, PRAVDA JE TAM NĚKDE VENKU.

Přednáška se uskuteční v pátek 13. května v 19 hodin

v kinosále Sokolovny v Metylovicích.

Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Metylovice


Jsme ve vesmru sami

Ve dnech 5.-10. května 2022 proběhne na základě požadavku Správy železnic, státní organizace výluka traťové koleje v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí. Důvodem výluky bude oprava úseků s dočasně sníženou rychlostí.

Po dobu této výluky dochází k zavedení výlukových jízdních řádů na vlakových a autobusových linkách. Tyto výlukové jízdní řády budou zavedeny na linkách S5 a S6; u autobusových linek jsou výlukové jízdní řády zavedeny na linkách 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 651, 655 a 657.

Linka 342

Linka 347

Informace o výluce naleznete pod níže uvedeným odkazem:
https://kodis.cz/changes/104


Cílem těchto výlukových jízdních řádů je v maximální možné míře dodržet návaznosti mezi spoji a také zachovat bez omezení úseky železniční dopravy: Frýdek-Místek - Ostrava a Veřovice - Valašské Meziříčí.
Výlukový jízdní řád na železničních linkách S5 a S6:
• Linka S5 (Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a zpět): Z Frýdlantu nad Ostravicí budou vlaky na odjezdu opožděny o 17 minut, z Ostravice budou vlaky na odjezdu uspíšeny o 17 minut.
• Linka S6 (Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice - Valašské Meziříčí):
o Úsek Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek: beze změny jízdního řádu.
o Úsek Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: vyloučený úsek s náhradní autobusovou dopravou (zastávky náhradní autobusové dopravy jsou uvedeny níže). Autobusy náhradní dopravy odjezdou z Frýdku-Místku v časech X:05 a X:35 dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdlantu nad Ostravicí přijedou v X:25 a X55 dle výlukového jízdního řádu. Z Frýdlantu nad Ostravicí odjedou autobusy náhradní dopravy v X:03 a X:33 dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdku-Místku přijedou v X:26 a X:56 dle výlukového jízdního řádu.
o Úsek Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: vlaky odjedou z Frýdlantu nad Ostravicí v rozmezí X:28-32 a v X:05 dle výlukového jízdního řádu. Do Frýdlantu nad Ostravicí přijedou vlaky dle výlukového jízdního řádu tak, aby byl vždy zajištěn pohodlný přestup na autobusy náhradní dopravy.
o Veřovice - Valašské Meziříčí: beze změny jízdního řádu.

Zastávky náhradní autobusové dopravy:
• Frýdek-Místek – Autobusová zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. st.
• Baška – Autobusová zastávka Baška, žel. st.
• Pržno – Autobusová zastávka Pržno, žel. st. (Odjezd NAD z hlavní silnice.)
• Frýdlant nad Ostravicí – Autobusová zastávka Frýdlant nad Ostravicí, žel. st. (Stanoviště č. 4 a 5.)
V autobusové dopravě budou jízdní řády upraveny především o víkendech, kdy je četnost spojů nižší.

Nicméně vybrané zejména ranní směnové a školní spoje autobusových linek budou upraveny také v pracovních dnech – prosíme tedy cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům autobusové dopravy na zastávkách – vybrané spoje pojedou o několik minut dříve z důvodu návazností na vlaky. Výlukové informace a jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách a na webových stránkách www.kodis.cz nejpozději ve středu 4. 5. 2022.

Kulturní komise obecního úřadu připravila pro rodiče s dětmi čarodějnou stezku. Tato stezka bude připravena od soboty 30. dubna 2022 a začíná u knihobudky,která se nacházi na cestě od kostela směrem k bývalé skládce. Stezka bude značena jednotlivými stanovišti a je přístupná pouze pro pěší, nikoli např. s kočárkem. Stezku si mohou rodiče s dětmi projít kdykoliv až do neděle 8. května 2022. Doporučujeme vzít si propisku nebo fix. Prosíme neničte připravená stanoviště.

arodjn stezka

Hasisk bl 2022

Konkursní řízení na ředitele Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace 
Vyhlášení konkursního řízení

skenermetylovicecz 20220422 111003 0001

Dřevěný přístřešek - čekárna u autobusové zastávky Metylovice – Dvořáček je opět na svém staronovém místě a bude tak moci chránit čekající občany před nepříznivým počasím. Ještě chybí napojit světlo v zastávce na síť veřejného osvětlení.


zastvka u Dvoka 1

zastvka u Dvoka 3

zastvka u Dvoka 4

Kontaktn centrum UKR 1 002

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
                    
                          Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice –
                                           návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání


Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Metylovice dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy a konání veřejného projednání

V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrh opatření obecné povahy s odůvodněním, který se týká všech vlastníků nemovitostí, které jsou řešením Změny č. 2 dotčeny, vystaven k veřejnému nahlédnutí
                       
                                                                                od 14. dubna 2022 do 25. května 2022

na Obecním úřadě Metylovice, Metylovice 495 a na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadě, v budově na Náměstí č. p. 9, v kanceláři č. 57 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin – nejlépe po telefonické domluvě.
Současně je nahlížení do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice umožněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Metylovice: https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/uzemni-plan-obce (webové stránky obce Metylovice „https://www.metylovice.cz“ – odkaz „O METYLOVICÍCH“ – odkaz „Územní plán obce“ – odkaz „Návrh Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – etapa veřejného projednání“).

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice – návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění se uskuteční
                 
          ve středu 18. května 2022 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Metylovice, Metylovice č. 495, 739 49 Metylovice

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem).

K veřejnému projednání pořizovatel zve jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a oprávněné investory a to nejméně 30 dnů předem samostatným oznámením.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu Změny č. 2 Územního plánu Metylovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení Změny č. 2, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tedy do 25.05.2022 (včetně) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (viz předchozí odstavec) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

K připomínkám a námitkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání připomínek:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí č. 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
„otisk razítka“

Mgr. Jakub Jiroušek, v.r.
oprávněná úřední osoba
referent odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a Obecního úřadu Metylovice min. po dobu 30 dnů.

Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Evidenční číslo písemnosti:


Vyvěšeno dne:   14. 04. 2022                                                                                                        Sejmuto dne: ..................................................


Úřední razítko úřadu


Růžena Vrbová
Jméno, příjmení, podpis                                                                                                                    Jméno, příjmení, podpis