10. Červen 2023     dnes má svátek: Gita

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Od 1. dubna 2023 bude sběrný dvůr a kompostárna otevřena následovně:

Úterý, Čtvrtek      16.00 -18.00 hod.

Sobota                  10.00 - 12.00 hod.

Ve středu 5. dubna 2023, v době od 7.30 do 16.30 hod., nepůjde elektřina v ulici k bývalé skládce.

small 0

small 1

Původně se vyráběly z lýka – odtud také pochází jejich název. Hrou je dokážeme oživit, dát jim specifické vlastnosti, schopnost řeči a chování. Tentokrát je řeč o loutkách. Figurkách člověka, zvířat či nadpozemských bytostí určených k animaci.

Jejich historie je stará jako lidstvo samo. Jednu z prvních, vyřezanou z mamutího klu, datovanou do raného paleolitu, objevili archeologové v Brně.

Loutkářství by však nemohlo existovat bez loutek a jejich výrobců. Bez marionet, maňásků, manekýn a hlavně i bez řezbářů, kteří loutkám dávají jejich charakteristické tělo.

České loutkářství má dlouhou tradici, a dokonce je od roku 2016 zapsáno na seznamu UNESCO v rámci mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Stačí vzpomenout Matěje Kopeckého, loutkáře, který zaujímal mezi českými obrozenci významné postavení, nebo Josefa Skupu se svými Spejblem a Hurvínkem. My se však podíváme na loutky současné.

V neděli 2. dubna 2023 v 15,00 hodin znovu ožije slavnostní vernisáží výstavní síň metylovského muzea. Vrátíme se do dětství, a tak trochu do pohádkového světa. Své loutky – marionety – zde představí loutkáři Zdenka Kuncová, Pavel Skorkovský, Libor Čelinský a Jana Školová.

Každý z vystavujících loutkářů má za sebou jinou loutkářskou praxi. V metylovském muzeu se tak na výstavě, která potrvá do 31.května, můžete potkat s prací profesionálního divadelního loutkáře či řezbáře, kterého jeho koníček naprosto pohltil, nebo s prací loutkářky, která se zabývá dokonce výukou tvorby loutek.

Co loutkář, to osobitý styl, rukopis. V expozici najdete i nástroje, jimiž loutkáři své loutky vyrábějí.

Na výstavu vás srdečně zve kulturní výbor obce Metylovice.

 vystava loutek

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, organizuje zápis žáků do 1. třídy.

Zpis do 1 tdy

Ve středu byl nalezen mobilní telefon Samsung v Pasekách,  okolí Sosny. Bohužel je poškozený. Telefon je uložen na obecním úřadě v Metylovicích.

Nalezen telefon

Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (ptačí chřipka) na území České republiky – UKONČENO dne 2. 3. 2023.

Tělocvičná jadnota Sokol Metylovice zve na přednášku metylovského rodáka Jarka Vrby v pátek 17. března 2023 v 19.00 hod. v kinosále místní sokolovny. Bude připraveno i drobné občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Pbh vesmru


PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY na rok 2023:

BŘEZEN: otevřeno každou sobotu od 10 do 12h

DUBEN – ŘÍJEN
otevírací doba
úterý od 16 do 18 hodin
čtvrtek od 16 do 18 hodin
sobota od 10 do 12 hodin


Do sběrného dvora mohou navážet daný odpad jen místní občané s trvalým pobytem v obci a majitelé rekreačních objektů na katastru obce Metylovice. Svou totožnost prokáží obsluze sběrného dvora občanským průkazem.

Lidé mohou na sběrný dvůr stejně jako doposud odevzdávat:
- bez poplatku - kompletní elektroodpad, pneumatiky, dřevěný odpad (povrchově neupravené dřevo, desky, palety, OSB desky, dřevotříska)
- za poplatek - beton, železobeton, stavební suť, cihly, pálené střešní tašky, objemný a nebezpečný.

Na kompostárně se sbírají (bez poplatku) - větve, tráva, seno, sláma, piliny, listí, zelenina či ovoce (ne však tropické ovoce). Neodebírají se pařezy!!!

Po dětském plese byly nalezeny tyto věci:

Dětská mikina, klobouk a klíče. Vše je na obecním úřadě.

Bl mikina

Klobouk

Podkategorie