10. Červen 2023     dnes má svátek: Gita

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Informace finančního ředitelství k podání přiznání k dani z nemovitostí za r. 2022 a informace o jejím placení.

Informace k podání přiznání daně z nemovitostí

II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023. Volební místnost bude v přízemí základní školy v Metylovicích. V pátek 27. ledna začínají volby ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. V sobotu 28. ledna bude volební místno otevřena od 8.00 hod. a hlasování bude ukončeno ve 14.00 hod. Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.

den otevench dve 2

ples

Výsledky hlasování v Metyloviích:

https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=8102&xobec=512184

Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 17. ledna 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program zasedání:


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (David Hyšpler, Miroslav Klimánek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 13/2022 ze dne 20. 12. 2022
4. Zprávy výborů
5. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
6. Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti a administraci projektu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená a smíšená realita ve výuce na ZŠ Metylovice“
7. Možnost navýšení nájmu v bytových a v nebytových prostorech
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společnosti VDS, spol. s r.o. na realizaci zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
10. Rozpočtová úprava č. 13/2022
11. Rozpočtová úprava č. 1/2023

Výběrové řízení účetní obce - administrativní pracovník

https://www.obec-lhotka.eu/doc/obec-lhotka-vyberove-rizeni-ucetni.pdf


Dovolujeme si občany obce pozvat na 28. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, která je tradičně věnovaná vytápění a úsporám energií. Uskuteční se na ostravském výstavišti Černá louka ve dnech 23. – 26. ledna 2023, pondělí 23. až středa 25. ledna od 9:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 26. ledna od 9:00 do 16:00 hod.

Odkaz, kde je možno si stáhnout, po registraci, volnou vstupenku. 

 Volná vstupenka INFOTHERMA 2023 - INFOTHERMA

Odkaz na FB stránku akce: (2) Infotherma 2023 | Facebook

Dovolujeme si Vás také informovat o zajímavém doprovodném programu, který je pro návštěvníky výstavy zdarma.
Odkaz na doprovodný program Infothermy 2023

Main Home - INFOTHERMA

Od středy 11. 1. 2023 budou před budovou základní školy v Metylovicích probíhat přípravné práce – výkop zápichové jámy pro realizaci protlaku nové vodovodní přípojky do hasičské zbrojnice, potažmo hasičské garáže. Pro stavbu tak bude zabráno několik parkovacích míst a omezen pěší pohyb po chodníku před školou. Samotný protlak se bude provádět ve čtvrtek 12. 1. a napojení nové přípojky na hlavní vodovodní řád by měli pracovníci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace provést v týdnu od 16. do 20. 1. 2023. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti a parkujte své osobní automobily mimo vyhrazené staveniště.

Protlak vodovodn ppojky ped kolou 1

Protlak vodovodn ppojky ped kolou 2

Kdo nestihl přispět na Tříkrálovou sbírku, může tak učinit do konce tohoto týdne. V prodejnách potravin p. Kulhánka, p. Suchanové a na obecním úřadě jsou umístěny kasičky.

Podkategorie