18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

 

Projekt METYLOVICE-KANALIZACE, 3. STAVBA je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Cílem projektu je napojení obyvatel na nově vybudovanou kanalkizační síť a snížit tak množství vypouštěného znečištění.

Projekt řeší odvádění splaškových vod z rodinných domů.

 

 

 

 

 

 

 

Protože se ptáte, jak bude probíhat výstavba kanalizace v souvislosti s vaší přípojkou k domu, tak postup bude následující.

V tuto chvíli určitě nedoporučujeme cokoliv na vaší zahradě kopat či připravovat. Poté, co u vašeho domu proběhne položení kanalizace, dojde k zaměření a následně vás osloví projektant, který s vámi osobně probere, kudy povede z vašeho domu připojení na kanalizaci. Projektant se Vám bude snažt maximálně vyjít vstříc, aby připojení proběhlo podle vaší představy. O umístění přípojky však rozhodují i jiné, technické faktory - spád od domu ke kanalizaci, hloubka kde může být potrubí k vašemu domu připojeno, ale i jiné faktory, které jsou zjišťovány přímo na místě. V tuto chvíli tedy doporučujeme počkat, až vás osoloví projektant. Projektovou dokumentaci bude hradit obec a vyřídí pro všechny stavební povolení.
Dle aktuálních plánů by mělo připojování domů ke kanalizaci probíhat nejdříve od poloviny roku 2024 a všechny domy, u nichž se kanalizace buduje, by měly být napojeny do konce roku 2025. Veškerý další postup a detaily, které Vás zajímají, můžete prokonzultovat s panem projektantem, který Vás navštíví.

Pokud byste si přeci jen s něčím nevěděli rady, nebo si potřebovali cokoliv ujasnit před návštěvou projektanta. Věc lze samozřejmě řešit na obecním úřadě. Rovněž můžete oslovit stavbyvedoucího, ve chvíli, kdy bude probíhat výkop podél vašeho domu. Cílem je, aby vám bylo v maximální míře vyhověno (pokud to umožní technické podmínky a podmínky dané stavebním povolením stavby kanalizace).

Rekonstrukce kanalizace - 3. stavba 

Předání stavby společnosti BAK - 20.2.2023

Mapa stok

Stoky

 

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ (VERZE ŘÍJEN 2023)

Harmonogram2 

DALŠÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:  

SIT_KOORDINACNI_Č.1
SIT_KOORDINACNI_Č.2
SIT_KOORDINACNI_Č.3
SIT_KOORDINACNI_Č.4

 

 

Historie projektu:

- Zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (schválená dotace z kraje na projektovou dokumentaci v hodnotě 521 550,- Kč)

- Na konci roku 2021 proběhlo první kolo soutěže na výběr zhotovitele, do něhož se přihlásilo 9 uchazečů. Ve druhém kolem se zhotovitelem stává firma BAK stavební společnost s cenou 56.343.148 bez DPH. Podmínkou zahájení výstavby je získání dotace na výstavbu kanalizace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

- V březnu 2022 je podáná žádost o dotaci na stavbu kanalizace do OPŽP (podmínkou podání žádosti je stavební povolení a vybraný zhotovitel, což splňujmeme) 

- V lednu 2023 je dotace na stavbu kanalizace schválena. Její výše je 40.820.610,87.  

- Únor 2023 - předání stavebniště a zahájení prací.