04. Prosinec 2023     dnes má svátek: Barbora

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Na základě usnesení představenstva Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024 takto:

Voda pitná (vodné)              59,99 Kč/m3 (bez DPH)         67,19 Kč/m3 (s 12% DPH)
Voda odvedená (stočné)      58,54 Kč/m3 (bez DPH)          65,56 Kč/m3 (s 12% DPH).                              

Vážení spoluobčané, 1.1.2024 (dle Občanského zákoniku) uběhne lhůta, v níže se můžete přihlásit k nemovitostem, u nichž není jasně identifikován vlastník (např. chybí rodné číslo apod.).

Doporučujeme všem, zkontrolovat si v katastru nemovistí, že jsou vaše identifikační údaje u vašich nemovitostí uvedeny správně.
Například zde:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Nemovitosti s nejasným vlastníkem lze také dohledat např. zde:
https://www.ceskazeme.cz/
či zde:
https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku
Můžete se tedy teoreticky dozvědět i to, že vlastníte nemovitost, o které nevíte.

V případě pochybností o údajích v katastru nemovitostí v naší obci, se můžete obrátit na Katastrální úřad ve Frýdku-Místku.
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Frydek-Mistek/Katastralni-pracoviste-Frydek-Mistek.aspx
Pokud se bude jednat o nemovitost jinde, je nutné se obrátit na místně příslušný katastrální úřad.

Kalerndář pro rok 2024 jde do tisku a v posledním týdnu před vánočními svátky bude u vás.

Povedl se. Ještě jednou děkujeme dětem za krásné obrázky s tématikou pranostik. 

 

Zima je tu, a my už se těšíme na mikulášský jarmark.

Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 9.12. 2023 od 14.00 do areálu fotbalového hřiště.
Bude vás čekat nejen spousta prodejních stánků a mikulášský program, ale hlavně, budeme rozsvěcovat vánoční stromeček a poté přijde Mikuláš s čerty a anděly.
Všem hodným dětem, a jsem si jistý, že hodné byly určitě úplně všechny, přinese mikulášskou nadílku.
Loni byla pěkná zima, tak jsme letos pro děti i rodiče připravili v budově sportovního klubu workshop, kde si budete moci nejen něco vyrobit, ale také se zahřát. 🙂

Těšíme se na vás!
Kulturní výbor a Spolek rodičů.

Mikulsk jarmark

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy vyhlásila dotační výzvu, která je určena MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM.

Jedná se o výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.


TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč.
potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

PŘÍKLADY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ:

* _NOVÝ E-SHOP/WEB A PROPOJENÍ SE SKLADEM,_
* _PILA NA KRÁCENÍ ŽELEZNÉHO MATERIÁLU VČ. AUTOMATIZOVANÉHO MANIPULÁTORU A INTEGRACE DO NADŘAZENÉHO PODNIKOVÉHO SOFTWARE (ERP),_
* _NÁKUP INTELIGENTNÍ AUTOMATICKÉ PECE VČ. NAPOJENÍ NA VNITROPODNIKOVÝ SYSTÉM,_
* _ZŘÍZENÍ NOVÉHO PROVOZU PRÁDELNY VČ. INTEGRACE DO ŠIRŠÍHO SYSTÉMU FIRMY,_
* _CAD/CAM CENTRUM V ZUBNÍ LABORATOŘI VČ. INTEGRACE VŠECH POŘIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ,_
* _SPRÁVA A EVIDENCE OBALŮ IMPLEMENTOVÁNO V RÁMCI PODNIKOVÉHO SYSTÉMU, _
* _ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ VČ. NAPOJENÍ DO VNITROPODNIKOVÉHO SYSTÉMU,_
* _AUTOMATIZOVANÝ BRUS NA DIOPTRICKÉ ČOČKY VČ. SYSTÉMU DO FIRMY,_
* _NÁKUP A UVEDENÍ DO PROVOZU REZERVAČNÍHO SYSTÉMU VČ. NAPOJENÍ NA IS,_
* _TECHNOLOGIE V GASTRO PROVOZU ZA PODMÍNKY SPLNĚNÍ AUTOMATIZOVANÉ MANIPULACE A IMPLEMENTACE FIREMNÍHO IS,_
* _A JINÉ…_

_ _

ÚZEMÍ REALIZACE:

Provozovna v území MAS Frýdlantsko – Beskydy (= území obcí Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry).

PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ: 26.10. – 18.12.2023 – emailem na MAS Frýdlantsko-Beskydy

ALOKACE VÝZVY: 2.720.00, - Kč

VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT: 125 tis.-1,070 mil. Kč

MÍRA PODPORY: 50%

Veškeré podrobné informace najdete na webu MAS:
https://masfrydlantskobeskydy.cz/ [1] v sekci „aktuální výzvy“:
https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzvy/
[2]

Konzultace a další informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 736 242 410.

NEVÁHEJTE SE NA MAS OBRÁTIT SE SVÝM PROJEKTOVÝM ZÁMĚREM, ZKONZULTOVAT MOŽNOSTI A PODMÍNKY.

Po vernisáži výstavy obrazů dne 19. listopadu 2023 zůstala v muzeu Kožané město šála a rtěnka. Obě tyto věci jsou uloženy na obecním úřadě.


IMG 20231121 WA0000

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 11. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Konečný, Renata Spustová)
3. Kontrola plnění usnesení č. 9/2023 ze dne 24. 10. 2023
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 26.11.2018 se společností METVEST s.r.o.
6. Darovací smlouva s panem Zdeňkem a Emilii Królovou na darování pozemku parc. č. 968/3 obci Metylovice
7. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej pozemku parc. č. 2106/2 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8003786/01, „Metylovice, č.p. 69, přeložka NNv do NNk“, se společností ČEZ Distribuce a.s.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene in rem - služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 600/2 a 600/16 v k.ú. Metylovice
10. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
11. Smlouva o dílo s Ing. Janem Görnerem na zpracování projektové dokumentace chodníku od hasičárny po RD č.p. 158
12. Žádost o opravu obecní cesty parc. č. 2008/1 v k.ú. Metylovice
13. Plán inventur na rok 2023 a složení inventarizačních komisí
14. Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 2024
15. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu obce na rok 2024
16. Rozpočtová úprava č. 10

Obec Metylovice a kulturní výbor vás srdečně zvou v neděli 19.11.2023 do muzea na vernisáž výstavy obrazů novojičínských malířů Miroslava Havlíka a Pavla Macháčka.
Součástí výstavy bude i křest nové knihy Renaty Spustové s ilustracemi Miroslava Havlíka. Kmotry knihy budou Lea Bečáková a Miroslav Havlík.
O moderování se podělí Renata Spustová s Vojtou Lipinou, hercem komorní scény ostravského divadla Aréna.
Těšíme se na vás v 15.00.
Občerstvení je jako vždy zajištěno.

Podkategorie