18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce

TURNAJ NÁRODŮ

U příležitosti uctění památky obětí holocaustu pořádá fotbalová akademie FC Baník Ostrava, pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, 5. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže (kategorie U15) - TURNAJ NÁRODŮ.

Jedna ze skupin se odehraje také v Metylovicích. V pátek 19. dubna mohou návštěvníci shlédnout čtyři utkání skupiny B.

pátek 19.04.2024 fotbalové hřiště v Metylovicích

19.4 13:00 h 1.FC Köln-Sparta Praha
19.4 14:30 h 1.FC Köln-Górnik Zabrze
19.4 16:00 h Sparta Praha-Slovan Bratislava
19.4 17:30 h 1.FC Köln-Górnik Zabrze

Obec Metylovice děkuje mladým hasičům za vynikající reprezentaci obce na Mistrovství České republiky Závodu hasičské všestrannosti a brannosti.
Týmu dorostu - smíšené hlídky - Elišce Kalivodové, Michaele Kovalové, Lucii Hajduškové, Jakubu Křížkovi a Vítu Závodnému.
A týmu v kategorii Chlapci - dorostenci - složení Tomáš Halata, Ondřej Halata, Ondřej Görög, Jakub Večera a Tomáš Halata, který získal v konkurenci 26 týmů BRONZOVOU MEDAILI. A po 69 letech dostali metylovický tým v tomto sportu na stupně vítězů.
Děkujeme také vedení SDH Metylovice, vedoucím a kompletnímu přípravnému týmu. Michalovi Bílkovi, Denise Izvorské, Zuzce Bílkové, Milanovi Pečínkovi a všem ostatním, kteří se na přípravě podíleli.
Jsme na naše hasiče náležitě hrdí!
Další fotky a krátká videa:

https://photos.app.goo.gl/eGDR2TKEXhYTs95L9

Hasii

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice Vás zve na mezinárodní soutěž železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2024, s účastí reprezentantů České republiky!
Soutěž se koná v sobotu 13. dubna od 9 hodin a bude probíhat za každého počasí v areálu fotbalového hřiště v Metylovicích.
Od 10:00 hodin si mohou zasoutěžit na své trati i děti, odměna jistá. Občerstvení zajištěno.
Opět se můžete těšit na dechberoucí výkony a na závěrečnou TOMBOLU PRO DIVÁKY.
Na vaši účast se těší hasiči.

TFA 2024


Dtsk TFA 1


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 26. 3. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Jana Murková, Jaroslav Svolinský)
3. Kontrola plnění usnesení č. 1/2024 ze dne 20. 2. 2024
4. Zprávy výborů
5. Pronájem části nebytových prostor v přízemí budovy Metylovice č.p. 466 za účelem provozování pohostinské činnosti
6. Žádost o odkoupení nebo prodloužení pronájmu na dobu neurčitou obecního pozemku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice
7. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 525/15 v k.ú. Metylovice
8. Žádost o výměnu pozemků parc. č. 1943/4 v k.ú. Metylovice, 2557/8, 2558/3, 2561/1, 2562/1 v k.ú. Palkovice za obecní pozemek parc. č. 1944/15 v k.ú. Metylovice
9. Realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže v Metylovičkách
10. Dohoda se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
11. Veřejnoprávní smlouva s městem Frýdlant nad Ostravicí na vykonávání úkolů městskou policii Frýdlant nad Ostravicí na území obce Metylovice
12. Smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu - Oprava cyklotrasy č. 6008 v k.ú. Metylovice
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní č. 21-951/24/BVB s Lesy České republiky, s.p. na provedení stavby ŽB lávky „Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice“
14. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
15. Rozbor hospodaření obce Metylovice za rok 2023
16. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2023, včetně inventarizační zprávy za rok 2023
17. Rozpočtová úprava č. 2/2024

 

Obec Lhotka Vás srdečně zve na jarní koncert světoznámé nizozemské sólistky na Panovu flétnu Liselotte Rokyta, za doprovodu klavíristy Vojtěcha Říhy a klarinetiskty Davida Źárského. Koncert v sále Obecního domu ve Lhotce se koná
v pátek 5. dubna 2024 od 18.30 hod. Vstupné 120 Kč.

Liselote Rokyta

Rada obce Čeladné vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Čeladná, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 739 12 Čeladná č. 551.

Konkursní řízení

Kulturní výbor obce Metylovice zve na divadelní představení "Bez roucha - trochu jinak" v provedení Divadelního spolku "U Lípy".
Dne 23. 3. 2024 od 17.00. Jako vždy v kinosále TJ Sokol. Vstupné Kč 70,-.

Plakt divadlo

 

Dejme dtem rodinu obrzek


PĚSTOUNSKÁ PÉČE: Jak se stát pěstounem?

Abyste se stali pěstounem pro cizí dítě (které není z okruhu vaší rodiny), musíte absolvovat odborné posouzení. Je to proces, který trvá většinou do devíti měsíců. Proč tak dlouho? Být pěstounem je odpovědná činnost, děti přicházející do pěstounské péče často neprožily mnoho pěkného a potřebují trochu jiný přístup než děti vyrůstající od narození ve své milující rodině.
Zájemci o pěstounskou péči podávají svou žádost u sociální pracovnice obecního úřadu s rozšířenou působností (na městském úřadu). Vyplní formuláře, doloží potvrzení lékaře, donesou své fotografie a předloží doklady totožnosti. Potom se domluví návštěva sociální pracovnice u nich v domácnosti a žadatelé sdílejí, jaké jsou jejich představy o výchově dětí, podmínky v domácnosti, společné soužití, záliby apod. Sociální pracovnice vypracovává zprávu, vyžádá opisy z rejstříku trestů a připravuje spisovou dokumentaci, kterou odesílá na krajský úřad. Zde mohou vyžádat doplňující informace, např. ke zdravotnímu stavu. Další řízení přebírá Centrum psychologické pomoci, organizace, která v našem kraji provádí odborné posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči. Nejprve žadatele čeká pohovor s psychologem a poté společně s dalšími žadateli absolvují odborné posuzování v rozsahu 48 hodin, případně 72 hodin (u pěstounské péče na přechodnou dobu). Schůzky probíhají zpravidla jednou týdně v pracovní dny, po 4 hodinách. Budoucí pěstouni jsou nejen „odborně posuzováni“, ale také sami sebe testují, zda je pro ně pěstounská péče to pravé. Dozví se spoustu zajímavých věcí k péči o dítě, jak zvládat různé projevy chování přijatých dětí, jak je pro dítě důležitá jeho biologická rodina, jak spolupracovat s odborníky, jak pečovat i o sebe, aby měli sílu pečovat o druhé… Po absolvování odborného posouzení rozhodují na krajském úřadu. Žadatelé mohou kdykoliv vzít svou žádost zpět nebo požádat o přerušení řízení a náleží jim také právo na odvolání. Jsou-li zařazeni jako pěstouni, čekají na vyrozumění, že byli vytipováni jako vhodná náhradní rodina pro konkrétní dítě.

Chcete se stát pěstounem i vy? Poradí Vám Bc. Kateřina Illésová, tel.: 558 604 179, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kancelář č. 120, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči odboru sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí.

Další setkání členů klubu seniorů bude ve čtvrtek 7. března 2024 od 15.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Podkategorie