15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy, vyhlásila 5. výzvu programu V Beskydech to žije na rozvoj společenského života v našich obcích. Protože je výzva rok od roku oblíbenější a my registrujeme přibývající žádosti, navýšili jsme po dohodě s mikroregionem celkovou alokaci na 200.000,- (původní byla na 150.000,-). Oprávnění žadatelé: spolky, církve, neziskovky, fyzické osoby.

Výzva probíhá od 1.11. a končí 30.11.2023.

Znění celé výzvy je na našich stránkách pod tímto odkazem: https://masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy/5-vyzvy-v-beskydech-to-zije-2024/
06 V Beskydech to zije vyzva c 5

Péče o osoby blízké v nepříznivé životní situaci jako je nemoc, stáří, postižení apod. je náročná, vyčerpávající a hlavně smysluplná. Pečující potřebují rovněž „péči“ ve smyslu podpory a poskytnutí té správné informace. Chtějí znát zprávy, kontakty, a to v jazyce jim srozumitelným a vlastním. Neformální pečující mají mnohdy potřebu se potkávat a vědět, že situaci, kterou žijí, prožívají i jiní. Nejen systémová podpora pro neformální pečující, ale i soudržná společnost, pozitivní vnímání komunitního života a realizace svépomocných aktivit má velkou sílu a naději pro všechny zainteresované. A tak právě svépomocná skupina může pečujícím poskytnout nenahraditelný zdroj pomoci, zkušeností a sdílení.
Mnohdy se životní situace změní ve velmi krátkém okamžiku a často nečekaně. Na neformální pečující je v jistém slova smyslu vyvíjen tlak v podobě vyrovnávání se se sdělenou diagnózou blízkého člověka a celkově s nově nastalou situací. Touha a potřeba se postarat v domácím přirozeném prostředí nemocného bývá mnohdy velmi silná. Tato pohnutka může mít mnoho důvodů, jako oddanost či láska ke svému blízkému. Pečující musí v takto nelehké pozici najít vnitřní sílu a odhodlání nejen k péči samotné, ale i nebát se zeptat a požádat o pomoc.
Pečující mnohdy tápou v oblasti pomoci a podpory při péči o svou osobu blízkou, která se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu. Ve svém okolí však mohou najít možnosti podpory, zdroje informací a osobních zkušeností. V Moravskoslezském kraji existuje síť svépomocných skupin sdružující neformální pečující, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého různé věkové kategorie s různým typem postižení. Pro snadnější vyhledání, orientaci mezi svépomocnými skupinami a zejména za účelem nabídnutí individuální pomoci a podpory s cílem udržení péče v domácím prostředí byl odborem sociálních věcí vytvořen seznam těchto skupin s aktuálními kontakty: Pečující o své osoby blízké mohou využít podporu svépomocných skupin | Moravskoslezský kraj | (msk.cz).
Seznam je pro veřejnost dostupný na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Sociální oblast -Sociální práce nebo Sociální dávky a systémy sociální ochrany.
V souvislosti s výše uvedeným se na Vás obracíme s prosbou o sdílení a šíření seznamu svépomocných skupin směrem k potřebným.


Seznam svépomocných skupin Moravskoslezského kraje

Vážení spoluobčané, Krajský úřad Moravskoslezského kraje Vás zve na veřejnou prezentaci návrhu "Modernizace areálu Odborného léčebného ústavu Metylovice"
KDE: Kinosál v Sokolovně
KDY: 5. 11. 2023 ve 14.30 hod.

Vážení rodiče, 9.12.2023 se bude na hřišti opět konat Mikulášský jarmak, v rámci kterého děti obdrží "mikulášské tašky".

Děti, které navštěvují naši základní a mateřskou školu, obdrží tuto tašku automaticky. Rodiče těchto dětí nemusí dělat nic.

Rodiče dětí, které naši základní a mateřskou školu nenavštěvují, ale žijí v Metylovicích, a mají o "mikulášské tašky" zájem, se mohou zaregistrovat na obecním úřadě u paní Vrbové (telefonicky, mailem, či osobně) a jejich děti tašku na Mikulášském jarmarku také dostanou.

Taška je pro všechny zdarma.

Jsou jen dvě podmínky:
Děti žijí v Metylovicích a navštěvují maximálně pátou třídu ZŠ (ať už v Metylovicích či jinde).

Prosíme rodiče, jejichž děti nenavštěvují ZŠ a MŠ v Metylovicíh, ozvěte se paní Vrbové nejpozději do 10.11.2023, abychom vše včas objednali.


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 24. 10. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Konečný, Renata Spustová)
3. Kontrola plnění usnesení č. 8/2023 ze dne 26. 9. 2023
4. Zprávy výborů
5. Nabídka prodeje nemovitosti na Čupku a přilehlých parcel
6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 737/4 v k.ú. Metylovice
7. Darovací smlouva s panem Zdeňkem a Emilii Królovou na darování pozemku parc. č. 968/3 obci Metylovice
8. Nájemní smlouva s panem Mikulášem a Janou Balogh na pronájem části obecního pozemku parc. č. 2105/2 v k.ú. Metylovice
9. Kupní smlouva s panem Jiřím a Lucií Nováčkovou na koupi části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
10. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku z pobytu
11. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku ze psů
14. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
15. Rozpočtová úprava č. 9

 
Chystáte se na letošní trojsešup? Stejně jako loni bude k dispozici klasická trasa a také zkrácená - pro děti a ty, kteří si chtějí udělat podzimní procházku.
Začátek je v areálu hřiště, kde budou všichni registrováni a bude k dispozici teplý čaj. Na každém vrcholu bude zdarma malé občerstvení a v cíli děti dostanou hotdog, dospěli pak klobásku, jako vždy. 🙂
Všichni obdrží pamětní list a všechny děti samozřejmě medaili.
Platící účastníky pak na startu ještě čeká malý praktický dárek - je to překvapení, takže neprozradím.
Akce se koná za každého počasí.
Už se těšíme! Doražte! 🙂
Účastníci běžné trasy startují mezi 9. a 10. hodinou.
Ti, kteří si chtějí dát kratší, startují mezi 10. a 11. hodinou.

V úterý 17. října 2023, v době od 8.00 do 15.00 hod., bude přerušena dodávka pitné vody v části obce "Metylovičky". Předzásobení vodou je zajištěno.

Peruen dodvky vody Metylovice 2


Podkategorie