24. Květen 2024     dnes má svátek: Jana

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Koledníci v naší obci vyjdou do ulic v sobotu 6. ledna 2024.

tkrlov sbrka 2024

Moravskoslezský kraj spustil on-line Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Jedná se o přehledný webový portál, který nabízí občanům kraje pomoc při hledání sociální služby, nebo pomoc pri orientaci v sociálních službách poskytovaných na územi Moravskoslezského kraje. Jedná se o uživatelsky velice přívětivý portál, který ma potenciál být nápomocný našim občanům při hledání potřebné sociální služby. 

Odkaz na tento portál:
https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb)

 

 


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 19. 12. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Miroslav Klimánek a David Hyšpler)
3. Kontrola plnění usnesení č. 10/2023 ze dne 21. 11. 2023
4. Zprávy výborů
5. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej pozemku parc. č. 2106/2 v k.ú. Metylovice
6. Kupní smlouvy na odkoupení částí pozemků parc. č. 525/72, 525/75, 525/78, 525/81, 52584 a 525/87 v k.ú. Metylovice
7. Kupní smlouva se společností METVEST s.r.o. na odkoupení pozemku parc. č. 600/27 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o dílo se společností Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. na zpracování projektové dokumentace bytového domu v Metylovicích
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV č. parc. 834/4 v k. ú. Metylovice
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV č. parc. 56/2 v k. ú. Metylovice
11. Stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro podnikající fyzické a právnické osoby na rok 2024
12. Rozpočtová úprava č. 11
13. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy do 31. 12. 2023
14. Návrh rozpočtu obce Metylovice na rok 2024

 

Dočasná změna hodin pro veřejnost provozovny pošty Partner v Metylovicích.
Rozsah hodin pro veřejnost jeromezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 27.12.-29.12.2023 z provozních důvodů.


Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu        Standardní HpV      Dočasné HpV
Pondělí 25.12.     8-11  15-17           zavřeno
Úterý  26.12.      8-12 15-16            zavřeno
Středa 27.12.     8-12 15-16             8-14
Čtvrtek 28.12.    8-12 15-16             8-14
Pátek 29.12.       8-12 15-16             8-14
Sobota 30.12.     zavřeno                 zavřeno
Neděle 31.12.     zavřeno                 zavřeno

V úterý 12. prosince 2023, v době od 7.30 do 14.30 hod., bude přerušena dodávka el. energie v části obce u Lhotky, viz. přiložená mapka.

Mapa k 12 12 2023 2

Mapa k 12 12 2023 1


V úterý 12., prosince 2023, v době od 7.30 do 14.3 hod. bude přerušena dodávka el. energie v části obce u Lhotky, viz. přiložená mapka.

Mapa k 12 12 2023 2

Mapa k 12 12 2023 1


Pro nemoc bude ordinace MUDr. Kajnarové v úterý 5. prosince 2023 uzavřena.

V neděli 24. prosince bude mše svatá v 8.00 hod., nikoliv v 10.00 hod., jak bylo uvedeno v čísle 6/2023 Zpravodaje obce Metylovice.

Na základě usnesení představenstva Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024 takto:

Voda pitná (vodné)              59,99 Kč/m3 (bez DPH)         67,19 Kč/m3 (s 12% DPH)
Voda odvedená (stočné)      58,54 Kč/m3 (bez DPH)          65,56 Kč/m3 (s 12% DPH).                              

Vážení spoluobčané, 1.1.2024 (dle Občanského zákoniku) uběhne lhůta, v níže se můžete přihlásit k nemovitostem, u nichž není jasně identifikován vlastník (např. chybí rodné číslo apod.).

Doporučujeme všem, zkontrolovat si v katastru nemovistí, že jsou vaše identifikační údaje u vašich nemovitostí uvedeny správně.
Například zde:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Nemovitosti s nejasným vlastníkem lze také dohledat např. zde:
https://www.ceskazeme.cz/
či zde:
https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku
Můžete se tedy teoreticky dozvědět i to, že vlastníte nemovitost, o které nevíte.

V případě pochybností o údajích v katastru nemovitostí v naší obci, se můžete obrátit na Katastrální úřad ve Frýdku-Místku.
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Frydek-Mistek/Katastralni-pracoviste-Frydek-Mistek.aspx
Pokud se bude jednat o nemovitost jinde, je nutné se obrátit na místně příslušný katastrální úřad.

Podkategorie