15. Duben 2024     dnes má svátek: Anastázie

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 17. ledna 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program zasedání:


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (David Hyšpler, Miroslav Klimánek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 13/2022 ze dne 20. 12. 2022
4. Zprávy výborů
5. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
6. Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti a administraci projektu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená a smíšená realita ve výuce na ZŠ Metylovice“
7. Možnost navýšení nájmu v bytových a v nebytových prostorech
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společnosti VDS, spol. s r.o. na realizaci zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
10. Rozpočtová úprava č. 13/2022
11. Rozpočtová úprava č. 1/2023

Dovolujeme si občany obce pozvat na 28. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, která je tradičně věnovaná vytápění a úsporám energií. Uskuteční se na ostravském výstavišti Černá louka ve dnech 23. – 26. ledna 2023, pondělí 23. až středa 25. ledna od 9:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 26. ledna od 9:00 do 16:00 hod.

Odkaz, kde je možno si stáhnout, po registraci, volnou vstupenku. 

 Volná vstupenka INFOTHERMA 2023 - INFOTHERMA

Odkaz na FB stránku akce: (2) Infotherma 2023 | Facebook

Dovolujeme si Vás také informovat o zajímavém doprovodném programu, který je pro návštěvníky výstavy zdarma.
Odkaz na doprovodný program Infothermy 2023

Main Home - INFOTHERMA

Od středy 11. 1. 2023 budou před budovou základní školy v Metylovicích probíhat přípravné práce – výkop zápichové jámy pro realizaci protlaku nové vodovodní přípojky do hasičské zbrojnice, potažmo hasičské garáže. Pro stavbu tak bude zabráno několik parkovacích míst a omezen pěší pohyb po chodníku před školou. Samotný protlak se bude provádět ve čtvrtek 12. 1. a napojení nové přípojky na hlavní vodovodní řád by měli pracovníci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace provést v týdnu od 16. do 20. 1. 2023. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti a parkujte své osobní automobily mimo vyhrazené staveniště.

Protlak vodovodn ppojky ped kolou 1

Protlak vodovodn ppojky ped kolou 2

Kdo nestihl přispět na Tříkrálovou sbírku, může tak učinit do konce tohoto týdne. V prodejnách potravin p. Kulhánka, p. Suchanové a na obecním úřadě jsou umístěny kasičky.

V sobotou 7.ledna 2023 dopoledne navštíví vaše domovy koledníci Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita České republiky. Více info na www.trikralovasbirka.cz, kde je možno přispět i online.

Tkrlov sbrka


Informace o zřízení telefonní linky

V souvislosti s přípravou volby prezidenta republiky krajský úřad dle § 16 odst. 1 zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, zřizuje pro oprávněné voliče, kteří hodlají využít hlasování podle tohoto zákona do zvláštní přenosné volební schránky telefonní číslo, na kterém může volič o toto hlasování požádat.

Pro Krajský úřad Moravskoslezský kraj byla zřízena zvláštní telefonní linka
č. 800 023 800.

V Metylovicích 03. 01. 2023

Ing. Lukáš Halata, v.r.
starosta

Upozorňujeme všechny chovatele drůbeže a jiných ptáků, že podle nařízení Státní veterinární správy, naše obec patří do pásma dozoru z důvodu nákazy ptačí chřipky v obci Kunčice pod Ondřejníkem.

Obec Metylovice žádá všechny chovatele, aby na obec nahlásili počet a druh chovaných ptáků v chovu či v hospodářství.
Chovatelé si mohou formulář stáhnout z webových stránek obce Metylovice, vyplnit a poslat e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jej vyplnit osobně na obecním úřadě.
Vše je potřeba provést nejpozději do pondělí 9. ledna 2023.


Sčítací list drůbeže a jiných ptáků


Nařízení Státní veterinární správy čtěte zde:

https://metylovice.cz/uredni-deska/202212/1672397546-Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ohnisko_Kuncice_p.O..pdf


Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, je-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Podkategorie