18. Červenec 2024     dnes má svátek: Drahomíra

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice

1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Michal Bílek, David Hyšpler)
3. Kontrola plnění usnesení č. 4/2024 ze dne 21. 5. 2024
4. Zprávy výborů
5. Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 26.11.2018 se společností METVEST s.r.o.
6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
7. Smlouva o spolupráci mezi obcemi za účelem společného postupu při zajištění organizace a financování akce „Den mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy“
8. Žádost o zasíťování pozemků v katastru obce Metylovice parcel č. 525/32 a 589/4
9. Výběr zhotovitele na realizaci akce - Oprava cyklotrasy č. 6008 v k.ú. Metylovice
10. Smlouva o dílo se společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektovou a inženýrskou činnost Kanalizační přípojky v obci Metylovice
11. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
12. Rozpočtová úprava č. 5