20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Volební místnost je v přízemí základní školy. Volit můžete v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 14.00 hod. Volič se po příchodu do volební místnosti prokáže platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. V těchto volbách se nelze prokázat elektronickým občanským průkazem. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to do přenosné volební schránky.