30. Září 2023     dnes má svátek: Jeroným

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazba D/H, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné)                 41,10 (bez DPH)   45,21 (včetně DPH)
Voda odvedená (stočné)         36,50 (bez DPH)   40,16 (včetně DPH).

Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný grantový program na podporu projektů, které pomáhají zmírňovat dopady současné krizové situace. Města, obce i jejich organizace (domovy pro seniory, zařízení pro hendikepované) i další neziskovky působící v obci, které pomáhají se zvládáním mimořádného stavu, mohly požádat o grant až do výše 50 000 Kč. Obec Metylovice získala z tohoto programu příspěvek ve výši 44 000 Kč, který poslouží k nákupu ochranných pomůcek našim seniorům.

Zároveň jsme od Nadace ČEZ obdrželi pro naše občany 350 ks textilních roušek.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu a pomoc.

V současné době jsme schopni uspokojit základní potřeby našich občanů, zejména pak seniorů a hendikepovaných spoluobčanů. Nadále však čekáme na dodávku cca 1 500 ks jednorázových roušek původem z USA, Taiwanu a ČR, které pro obec objednal pan místostarosta.

Ing. Lukáš Halata, starosta

Od pondělí 20. 4. 2020 zahájí firma PORR, a.s. rekonstrukci opěrné zdi (úsek od Čihadla, přes Tomáše Šiguta až po Vladimíra Němce č.p. 135). Termín dokončení je naplánován do 31. 7. 2020. V tomto období bude na výše uvedeném úseku dlouhém cca 120 m probíhat částečná uzavírka silnice III/48416 pro opravu opěrné zdi a okraje vozovky. Provoz zde bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Na tuto rekonstrukci bude už pravděpodobně v příštím roce navazovat celková oprava povrchu komunikace od dolního konce až po Frýdlant nad Ostravicí.
Prosím, respektujte veškeré dopravní pokyny a dbejte zvýšené opatrnosti.

V nejbližší době budu mít kurty připraveny ke hře.

Tenisové kurty za školou budou otevřeny  v nouzovém režimu:

1. Bude otevřen pouze pro současné a bývalé členy a registrované hráče klubu.

2. Za nové registrované hráče klubu budou přijati výhradně občané s trvalým bydlištěm v Metylovicích.

3. Členové a registrovaní hráči budou mít zaplaceny poplatky a příspěvky převodem na účet.

4. Registrace bude provedena bez průtahu po zaslání emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s obsahem

   Jméno a příjmení hráče, datum narození, místo bydliště, tel. číslo pro kontakt, (email adresa), s prohlášením, že chci registraci do TKK pro sebe nebo své dítě,     

   a zaplacení registračního poplatku dle věku 

   Rekreační hráči TKK 
Registrační poplatek dospělí 1000 Kč
Registrační poplatek 15-18 let 600 Kč
Registrační poplatek 12-14 let 300 Kč
Registrační poplatek méně než 12 let 100 Kč

Kč 

       na účet tenisového klubu 239599342/0300.

Souhlas s provozním řádem sportovního areálu vyjádříte vstupem do areálu.

Domluva a objednávka hry na kurtu bude výhradně telefonicky nebo SMS na tel. 603 979891.

5. Tréninky dětí budou probíhat podle přání a domluvy s rodiči.

6. Budou se dodržovat hygienická opatření. 

    a) kromě hry na kurtu se budou nosit všude roušky

    b) budou se udržovat odstupy podle nařízení vlády

    c) hráči se nebudou nikde zbytečně zdržovat ani vcházet do objektů, zbytečně kontaktovat jiné hráče nebo správce kurtů.

    d) předměty a zařízení, se kterými se může hráč dostat do kontaktu, budou pravidelně desinfikovány.

Z MěÚ Frýdlant nad Ostravicí byla vyzvednuta další várka 1 150 ks jednorázových roušek. Jestli někdo z občanů roušky potřebuje, ať se dostaví v úřední dny (pondělí 14 – 17 hodin, středa 9 – 12 hodin) na obecní úřad, kde mu budou zdarma poskytnuty – 5 ks na osobu/týden.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

Čeští a moravští biskupové

3. dubna 2020

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

 Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Z důvodu prozatím nezměněné situace ve vývoji nákazy SARS – COV-2 došlo ze strany vlády k prodloužení omezeného pohybu občanů a s platností

do dne 11. dubna 2020 do 6:00:

- se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • pobytu v přírodě nebo parcích,
 • cest zpět do místa svého bydliště,
 • pohřbů;

- se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;

- od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt    

na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest

(nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

Vedení obce

Od středy 1. dubna 2020 bude opět otevřena pošta v Metylovicích ve svých obvyklých otevíracích hodinách:

Pošta Partner 
Sídlo:
Metylovice č.p. 146
tel. 553 034 517

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 11:00     15:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12.00 15:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00 15:00 – 16:00
Čtvrtek     8:00 – 12:00 15:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:00 15:00 – 16:00

Podkategorie