20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky: 3270
Obec: Metylovice - Žukov - směr Lhotka
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 01.07.2020 08:00
Plán. ukončení orientačně: 01.07.2020 12:00
Dotčená oblast: Část obce Metylovice
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Mapka odstávky vody

NA VYŠETŘENÍ I NA ODBĚRY JE NUTNÉ SE VŽDY OBJEDNAT PŘEDEM NA TELEFONNÍM ČÍSLE  595174278. 

AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍME MEZI OBJEDNANÝMI PACIENTY.

TELEFONICKÉ KONZULTACE /PŘEDPIS LÉKŮ, LABORATORNÍ VÝSLEDKY/ ÚTERÝ AŽ PÁTEK MEZI 11 - 12 HODINOU

MUDr.Monika Kajnarová

Byl vyhlášen Program na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“. Níže je samotné znění programu, žádost a všechny přílohy. Pro pomoc se zpracováním kontaktujte kotlíkové specialisty, p. Michala Ochmana tel. 602 243 392, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Jana Koloničného tel. 734 670 676, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Program na poskytování půjčky 

Žádost o poskytnutí finanční výpomoci

Příloha č. 4

Valná hromada SK METYLOVICE z.s.  se koná v pátek 19. června 2020 v 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.
Program Valné hromady

V pátek 12. června 2020 v 18.00 hod., v areálu za školou, vystoupí domácí kapela Ptačoroko a ostravská bluegrassová kapela BG Styl. Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma. Nutno dodržovat hygienická opatření dle aktuálních nařízení.

BG Styl

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj.

Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné finance obcím. Jako starosta obce jsem se rozhodl podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku, pomoct živnostníkům a místním firmám. Obce i kraje v naší zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům vlády černé vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími návrhy zákonů prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly zásadně proti takovým návrhům.


Dne 1. 6. 2020

Ing. Lukáš Halata, starosta

Stávková pohotovost starostů

Od pondělí 25. května 2020 dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem. Veškeré informace k jízdním řádům nalezenete na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz
Z důvodu bezpečnosti cestujících je ve všech prostředcích veřejné dopravy pravidelně prováděna desinfekce vozidel tak, aby se co nejvíce snížilo riziko přenusu bakterií a virů.
I
nformace o ukončení omezení dopravy


Starota obce Lhotka vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky v Mateřská škola Lhotka, p. o.
Konkursní řízení

Platnost od 11. 5. 2020:

 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Celebrant, ministranti ani kostelník se do počtu 100 lidí nepočítá.


Vládní usnesení ze dne 30. 4. 2020 podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Od 11. 5. 2020 platí pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:

 max. 100 osob
   (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
 bez šaten a sprch
 sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
 po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek
 povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody, …) při splnění výše uvedených podmínek

Podkategorie