20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Veřejné představení studie a jejich výsledků jejími zpracovateli, firmou Aquecon, a.s., proběhne ve čtvrtek 20.8. od 17 hod. v kinosále Sokolovny. Jste srdečně zváni.


Na níže uvedeném odkazu studii technickoekonomického zhodnocení nakládání s odpadními vodami v Metyloviích.
https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/strategie-rozvoje

 
 "Zpracováno za podpory MSK"

Moravskoslezký kraj

MUDr. Kajnarová oznamuje, že v době od 31. 7. do 14. 8. 2020 má dovolenou. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Kabuta ve Frýdlantě n. Ostravicí.

Tradiční Metylovská pouť se bude konat!
Neděle 9.8.2020 v areálu fotbalového hřiště.
Pouťové atrakce p. Trtíka již od pátečního odpoledne.
Občerstvení a posezení bude zajištěno.

Roušky budou povinné!!!

Pouť


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/48416 a místní komunikaci na pozemku par. č. 2072/4 (Čupovice) v k.ú. Metylovice.

Veřejná vyhláška

Vyjádření Policie ČR + situace

V souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bylzveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění. v souvislosti s tvorbou strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021-2027 naše kancelář vytvořila krátký dotazník, který bude zveřejněn v červencovém zpravodaji Mikroregion. Rovněž jsme dotazník umístili na naše webové stránky a sdíleli na facebooku a umožnili tak online vyplnění.

Odkaz web: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/aktuality/anketni-setreni-mas-frydlantsko-beskydy-z-s/


Odkaz FB: https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARBl8Jg8cwSYG56rNglOHdsL5897mTKI-CDpiLFo_BdcCSYRKFRBqOJZOI0-nQSAdIuN25nnE_Y9tyGd&hc_ref=ARQRCcspyx7-P2vrh1A9osNm0OqREjf3d1Z2f39SkCJN18Bee9myuDi6F8ZZV1Tmd3I&fref=nf

V termínu do 5. 9.2020 lze předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy a to osobně či písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, nebo elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.
Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů městské hromadné dopravy budou platit do 13.12.2020.

AKCE   Z R U Š E N A  vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením!!

O b e c M e t y l o v i c e
a Království lašské z.s.


srdečně zvou všechny občany z Lašska i širého okolí
5. července 2020 na Metylovský Čupek
kde se uskuteční

CYRILOMETODĚJSKÁ
pouť

Program:

14:00 - zahájení slavnosti starostou obce Ing. Lukášem Halatou
a lašským králem Z. V. Krulikovským
14:10 – Bohoslužba slova ke cti patronům Moravy
sv. Cyrila a Metoděje za účasti P. Mgr. Václava Gandery

15:00 – vystoupí country band WIND z Havířova,
lašský král a jeho ODUALAJNE band,
kteří zahrají folk a trampské písničky

Pro rodiče s dětmi bude připravena soutěžní trasa.
Občerstvení zajištěno.

Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 11. července 2020

Očkování psů proti vzteklině

SDH Metylovice Vás zvou na 54. pohárové soutěte hasičský družsteve a 3. kolo Moravskolezské ligy v sobotu 4. července 2020 od 13.00 hod. na fotbalovém hřišti.
54. pohárové soutěže

Pátek 26. června 2020 v 18.00 hod. v areálu za základní školouvystoupí kapela Vrtáci z Českého Těšína a BG Cwrkot, přední bluegrassová kapela z Čech. Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma, předprodej vstupenek
e-listky.bluegrasstheatre.cz

BG Cwrkot

Podkategorie