20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Cyrilometodjsk pou

Oznamujeme občanů:

- MUDr. Kajnarová bude mít od 29. 06 do  10. 07. (včetně) 2023 dovolenou. Zástup je zajištěn v ordinaci MUDr. Kabuta ve Frýdlantě n.O. Ve dnech 29. 06. a 30. 06. bude přítomna pouze sestra.

- Ve dnech 30. 06. až 03. 7. 2023 bude uzavřena místní pošta.

Hasiči z Metylovic zvou na 57. ročník pohárové  soutěže hasičských družstev a 4. kolo Moravskoslezské ligy.

Hasisk sout 2023

Chcete se znovu, jakou soutěžící, zúčastnit letošního Gulášmetu? Nebo se chcete zúčastnit poprvé?
Nezapomeňte se, co nejdříve, přihlášit. Počet soutěžních stánků je opět omezen.
TERMÍN KONÁNÍ JE: SOBOTA 9. 9. 2023
Opět jako součást Dne obce.
Změna oproti předchozím ročníkům:
- Doba vaření je předloužena ze 4 na 5 hodin.
- Startovné bylo stanoveno na 500 Kč (za celý tým)
Přihláška ke stažení zde:

Přihláška Gulášmet 2023
Rovněž je možné vyzvednout na obecním úřadě.

Gulmet 2023

Vynikající úspěch!
Naše obec se zúčastnila Beskydských her bez hranic, které se o víkendu konaly ve Lhotce. Během odpoledne se 9 týmů z okolních utkaly v šesti disciplínách.
Nálada byla skvělá a všichni do toho dali maximum.
I proto je vynikajícím úspěchem, že naše obec se v konečném součtu všech soutěží umístila na 4. místě. A naše děti, získaly dokonce bronz!
Příští rok se určitě zase zúčastníme, a doporučujeme všem, aby se za rok přišli také podívat.
Děkujeme našim borcům. Zejména ovšem našim dětem, který byly mimořádně šikovné.

353655326 1927477004297679 4069140795148150296 n

353785614 1927475850964461 3484576264031115439 n

354049522 1927477427630970 3900083472928964876 n

Velice si vážíme našich spoluobčanů, kteří obětovali své životy, abychom my mohli žít v míru.
Z tohoto důvodu byl Památník padlým nově osázen květinami. Tyto by měly kvést postupně během celého roku a připomínat životy, které odkvetly příliš brzy.
Plnohodnotného vzhledu, kdy všechny květiny dorostou, se dočkáme v průběhu příštího roku.

353852267 1927480207630692 4501076440161108664 n

354234037 1927480780963968 2706994080711818127 n

354430551 1927480227630690 891984764202432342 n


Ve dnech 22. a 23. června 2023 elektřina půjde, přerušení dodávky je    z r u š e  n o !!

Ve dnech 21. -  23.  6. 2033 bude přerušena dodávka elektrické energie v těchto lokalitách:
skenermetylovicecz 20230619 132728 0001

skenermetylovicecz 20230619 132728 0002

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel. +420 596 651 302


Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fulneku, v Orlové, v Českém Těšíně a v Bohumíně budou od 1. července 2023 zrušena. Občanům obcí nabídne finanční úřad rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní.

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. červenci tohoto roku 77 územních pracovišť, mezi nimi i územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fulneku, v Orlové, v Českém Těšíně a v Bohumíně. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu.

Všechna shora uvedená územní pracoviště dosud fungují v tzv. optimalizovaném režimu, kdy jsou služby pro občany poskytovány jen v úřední dny (v pondělí a ve středu) od 8:00 do 17:00 hodin, a jsou zajišťovány zaměstnanci jiných územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Občany jsou využívány zejména služby související s osobním podáváním dokumentů adresovaných finanční správě, vyplňováním tiskopisů a poskytováním konzultací a informací souvisejících se správou daní, a to téměř výhradně v období ledna a března. Po zbytek roku veřejnost tyto pracoviště využívala minimálně.

Občané nemusí mít obavy, že by zrušením výše uvedených územního pracovišť přišli o dosud poskytované a nejvíce žádané služby finančního úřadu. V období podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (v lednu) nebo k dani z příjmů fyzických osob (v březnu) budou ve spolupráci se starosty do všech výše uvedených obcí (tj. do Frýdlantu nad Ostravicí, Fulneku, Orlové, Českého Těšína i Bohumína) zajištěny výjezdy pracovníků finančního úřadu, kteří zde občanům pomohou s vyplněním daňového přiznání a daňové přiznání od nich převezmou.

V době těchto tzv. daňových kampaní finanční úřad rozšíří také možnost konzultací s odbornými pracovníky správce daně prostřednictvím kontaktních telefonních linek.

Informace o telefonních číslech kontaktních linek bude občanům včas k dispozici na všech pracovištích finančního úřadu, na elektronických úředních deskách finančního úřadu. O všech aktuálně poskytovaných službách budou občané informováni také pomocí tiskových zpráv finančního úřadu. Na městských úřadech v obcích, ve kterých sídlila rušená územní pracoviště, budou dostupné také tištěné formuláře daňových přiznání, příloh a „poučení k vyplnění přiznání“ pro občany, kteří dávají přednost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě a nemají povinnost podat přiznání elektronicky.


V Ostravě dne 13. června 2023
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 20. 6. 2023 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (David Hyšpler, Miroslav Klimánek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 5/2023 ze dne 23. 5. 2023
4. Zprávy výborů
5. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Metylovice a SK Metylovice na umístění 2 ks skladovacích kontejnerů na pozemku parc. č. 1117/3 v k.ú. Metylovice
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8032325, „Metylovice, č. parc. 239/13, NNk“, se společností ČEZ Distribuce a.s.
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 721/12 v k.ú. Metylovice
8. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2022
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
10. Rozpočtová úprava č. 6

 

V sobotu 17.6.2023 proběhne v kinosále v Sokolovně burza knih.

Jedná se o více než 1000 titulů, které byly vyřazeny z metylovické knihovny. Tyto knihy Obec Metylovice nabízí veřejnosti za cenu 5 Kč/kus.
Každý si může zakoupit jakékoliv množství a každá kniha, bez rozdílu, bude mít hodnotu 5 Kč.
Burza proběhne v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.30.
Přijďte. Možná naleznete knihu, kterou jste nemohli sehnat. Jedná se o knihy všeho druhu a všech žánrů.
 
Odborné vyřazení knih provedla Městská knihovna ve Frýdku-Místku.
Jedná se o první fázi obnovy místní knihovny, která zahrnuje:
- celkovou digitalizaci databáze knih (seznam knih bude dostupný na internetu)
- získání cca. 1000 nových atraktivních titulů
- renovace prostoru knihovny.

knihy otevrene1

 

Podkategorie