04. Červenec 2022     dnes má svátek: Prokop

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Poř. č.: 18
Název: Socha svatého Linharta
GPS: 49.6095345N, 18.3208862E
Parc. č. 1459/4
Majitel pozemku: Adamovská Eva, č. p. 324, 73949 Metylovice

Popis: Socha svatého Linharta na okraji pozemku paní Adamovské poblíž lokality Horečky. Nápis na soše „SVATÝ LINHARTE OCHRÁNČE DOBYTKA ORODUJ ZA NÁS“. Svatý Linhart, též svatý Leonard či Leonhard z Noblacu, byl franský poustevník, mnich a misionář. Pocházel z franské šlechtické rodiny v Noblacu nedaleko Limoges. Narodil se v přesně nedoloženém roce na přelomu 5. a 6. století, za vlády merovejského krále Chlodvíka I. Křest, vzdělání a vysvěcení získal od remešského biskupa svatého Remigia v dómské škole v Remeši. Odmítl dvorský úřad, úřad biskupa i rodinné dědictví a odešel do pustiny jako poustevník. Později jako benediktinský mnich založil v rodném místě klášter Nobiliacum, v němž se stal opatem. Život dovršil jako misionář. Zemřel a je pohřben v Noblatu v románském kostele svého někdejšího kláštera Saint-Léonard-de-Noblat. Podle některých pramenů se tak stalo až roku 570. Proslul péčí o nemocné, exorcismem a osvobozováním křesťanských vězňů ze zajetí. Linhart bývá vyobrazen v černém mnišském hábitu benediktina s vlasy zastřiženými do tonzury, nebo jako opat v liturgickém oděvu s mitrou na hlavě. Jako atributy drží nejčastěji okovy (na znamení osvobození vězně), podkovu nebo svíci. Jako opat má v pravici berlu. Linhart je patronem fyzicky i duševně nemocných, trpících, domácího dobytka a vězňů. Patronát drží nad městem Bad Tölz v Bavorsku, kde se každoročně 9. listopadu pořádá slavnost zvaná Leonhardiritt, v Kirkopu na Maltě se poutní slavnost koná třetí neděli v srpnu.

18 01

18 02