04. Červenec 2022     dnes má svátek: Prokop

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Poř. č.: 3
Název: Dřevěný kříž na dvorku p. Marie Herotové
GPS: 49.6170108N, 18.3349197E
Parc. č. 284/2
Majitel pozemku: Herotová Marie, č. p. 213, 73949 Metylovice

Popis: Dřevěný kříž na dvorku p. Marie Herotové (č. p. 213) pod vodojemem. Tento kříž nechal postavit Ignác Michalec u silnice Frýdlant n.O. – Místek. Silnice vedla kolem hasičské zbrojnice pod Čupkem a tam, kde je elektrické vedení na Čupek, se stahovala dolů k domku u Kuhejdů (dnes Čečotka, č. p. 273) a šla do vesnice, za domkem Metoděje Onderky se brodem napojovala na cestu pod Čihadlem směr Místek. Obcházela tak rybník, který se rozléval od domku Vavřína Michalce (dříve Svoboda, č. p. 199) až k Čihadlu. Ignác Michalec bydlil v dřevěném domečku (dnes domek Pavla Šiguta, č. p. 501). Kříž stál u potůčku v místě dnešní zahrady Stanislava Vrby. Po zániku cesty si Ignác Michalec postavil na zpevněné ploše cesty selskou usedlost. Kříž si přemístil na svou zahradu u novostavby. Ignác Michalec měl, mimo jiných dětí, dva syny – Františka a Josefa. František zahynul v první válce. Zůstala po něm dcera Marie, a ta si vzala Petra Herota (Pržno č. p. 1). A byly tam děti Jaroslav, František, Felix a dcera (jméno nevím). František si vzal manželku Marii ze Starých Hamrů, zůstal na rodném gruntě a měli dvě děti. Josef si vzal Marii Svobodovou a měli děti Barboru, Anežku, Josefa, Marii, Vavřince. Vavřinec si vzal Aloisii Štěpandovou (dnes Blažek, č. p. 221), zůstal na domku a měli syna Vavřína. Předkové Svobodovi bydleli v dřevěnce na horní hrázi rybníku a byli asi nějací porybní. U Svobodů bylo asi 10-12 dětí, ale to je již jiná kapitola.
Zápis z farní kroniky: Na svátek Povýšení sv. kříže 14.9.1971 posvětil administrátor Zdislav Škrabal nově zbudovaný kříž na humně Petra Herota č. 213. Starý kříž byl nahrazen novým, v rozměrech 4x2 m s litinovým korpusem vážícím 60 kg. Nově zbudovaný kříž je vyhotoven z dubu, tři leta sťatého. Korpus dal vyžíhat ze starých zásob ve Ferrumu Frýdlant n.O. pan František Kořený. Dubové dřevo věnoval a dal opracovat Petr Herot z vlastního dubu. O sedmé mši sv. odebral se administrátor na určené místo. Tam se také shromáždili věřící po této mši sv. Působivě krásnou výzdobu provedl Alois Němec. Po vysvěcení zazpívána píseň Svatý kříži, tebe ctíme.

03 01

03 02

03 03