16. Září 2021     dnes má svátek: Ludmila

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Cyrilometodějská pouť

V pátek 5. července 2019 se na Metylovském Čupku uskutečnila první Cyrilometodějská pouť. Pro rodiny s dětmi připravil PR výbor (propagační výbor) Obce Metylovice soutěžní trasu „Za Cyrilem a Metodějem“. Start byl z autobusové zastávky na Čihadle. Během trasy si mohli soutěžící ověřit své znalosti z historie, vlastivědy a přírodovědy. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli také praktické dovednosti. Pokud na všechny otázky odpověděli správně a splnili i všechny praktické úkoly, získali správné vyluštění tajenky, což se podařilo téměř všem. Na vrcholu Čupku pak byly děti odměněny nafukovacím balonkem se znakem obce Metylovice a pexesem. Dospělí pak propagačními materiály a pohlednicí Metylovic, kterou si mohli orazítkovat speciálním razítkem zhotoveným pro tuto slavnostní příležitost.

Ve 14 hodin zahájili slavnost Lašský král Z. V. Krulikovský, starosta Metylovic Lukáš Halata a zástupce obce Baška. Poté vystoupilo lidové duo Marcela Kotzurová a Víťa Pavlíček.

Následovalo odhalení dřevěného reliéfu Cyrila a Metoděje, jehož autorem je známý řezbář Boris Zvada. Reliéf posvětil pan farář Bronislav Wojnar. Celou akci zakončil vystoupením Lašský král se svou kapelou ODUALAJNE.

Všichni účastníci si Cyrilometodějskou pouť pochvalovali a slíbili si, že se za rok sejdou znovu a vytvoří tak novou tradici. Poděkování za velmi zdařilou akci patří všem organizátorům z Metylovic, Lašského království i Čenda spolku.

K příležitosti Cyrilometodějské pouti byla vyrobena dřevěná turistická známka, kterou si mohli návštěvníci zakoupit na vrcholu Čupku. Případní zájemci si mohou tuto turistickou známku zakoupit na Obecním úřadě v Metylovicích (cena 35,- Kč).

Fotky z této akce naleznete na: https://www.facebook.com/metylovice/