20. Červen 2024     dnes má svátek: Květa

METYLOVICE
oficiální stránky obce


Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 21. 5. 2024 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Aleš Velička, Jakub Farný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 3/2024 ze dne 23. 4. 2024
4. Zprávy výborů
5. Obecně závazná vyhláška obce Metylovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Smlouva o dílo se společností STREN TECH s.r.o., na zpracování Místní energetické koncepce obce Metylovice
7. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 1861/2 za část obecního pozemku parc. č. 1992/6 v k.ú. Metylovice
8. Smlouva o spolupráci při pořízení dat do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2024
10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2006/3 v k.ú. Metylovice
11. Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2023
12. Rozpočtová úprava č. 4