01. Březen 2024     dnes má svátek: Bedřich

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 17. ledna 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program zasedání:


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (David Hyšpler, Miroslav Klimánek)
3. Kontrola plnění usnesení č. 13/2022 ze dne 20. 12. 2022
4. Zprávy výborů
5. Žádost Ing. Pavla Jendrejovského o prodloužení pronájmu pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení (billboardu)
6. Smlouva o dílo se společností BBF GROUP s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti a administraci projektu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice „Virtuální, rozšířená a smíšená realita ve výuce na ZŠ Metylovice“
7. Možnost navýšení nájmu v bytových a v nebytových prostorech
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společnosti VDS, spol. s r.o. na realizaci zakázky – „Rekonstrukce budovy hasičské garáže Metylovice“
9. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2023
10. Rozpočtová úprava č. 13/2022
11. Rozpočtová úprava č. 1/2023