30. Leden 2023     dnes má svátek: Robin

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Program zasedání zastupitelstva obce Metylovice
dne 15. 3. 2022 v 17:00 na obecním úřadě v Metylovicích


1. Program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu (Tomáš Rabas, Jan Koloničný)
3. Kontrola plnění usnesení č. 2/2022 ze dne 15. 2. 2022
4. Zprávy výborů
5. Žádost o odkoupení části pozemku par. č. 1265/1 v k.ú. Metylovice
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 525/15 v k.ú. Metylovice
7. Žádost o pronájem obecního pozemku parc. č. 606/3 v k.ú. Metylovice
8. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1263/1 v k.ú. Metylovice
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8030258/02, Metylovice, 483, NNv, NNk, se společností ČEZ Distribuce a.s.
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8023374/01, Metylovice, č. parc. 600/29-31, rozš. kNN, se společností ČEZ Distribuce a.s.
12. Smlouva o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským na zpracování PD rozšíření hřbitova v Metylovicích II.
13. Odpis zmařených investic
14. Schválení účetní závěrky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021, včetně inventarizační zprávy za rok 2021
15. Schválení účetní závěrky Obce Metylovice, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021, včetně inventarizační zprávy za rok 2021
16. Rozbor hospodaření obce Metylovice za rok 2021
17. Návrh finančního výboru na poskytnutí individuálních dotací a darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2022
18. Rozpočtová úprava č. 3/2022