03. Říjen 2023     dnes má svátek: Bohumil

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Starosta obce Metylovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 15 odst. 1 zák. č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin,

v případě konání II. kola voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční

v pátek 09. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Na území obce Metylovice budou volby probíhat v 1 volebním okrsku, jehož sídlo bude v přízemí Základní školy Mjr. A. Bílka v Metylovicích.

Hlasovací lístky občané obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.

Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemůže dostavit do volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích nebo ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do přenosné volební urny.

Volič před vstupem do volební místnosti je povinen mít zakryté ústa a nos rouškou, respirátorem nebo jiným ochranným prostředkem.


V Metylovicích 16.9.2020


Ing. Lukáš Halata v.r.
starosta