23. Září 2021     dnes má svátek: Berta

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií.

BŘEZEN

Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života.

 • Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara – bledule a sněženky.
 • Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (lindušky, sluky, čápi, vlaštovky…) a ptačí zpěv je stále intenzivnější
 • Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelnici – skokani, ropuchy a čolci.
 • Vyletují včely a probouzejí se první motýli – hlavně babočky a žluťásci řešetlákoví.
 • Netopýři se probouzejí ze zimního spánku.

Práce v lese

 • Rozmisťují se budky pro užitečné ptactvo.
 • Myslivci sčítají jarní kmenové stavy zvěře.
 • V březnu začínají klást mláďata bachyně (samice prasete divokého).

DUBEN

 • Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky.
 • Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky.
 • Začátkem dubna kvetou v listnatých lesích dymnivky, sasanky, podléšky a plícníky, u cest najdeme podběl a u potoka blatouchy.
 • Objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky).
 • Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do svatebního šatu.
 • Straky, kavky, káňata a jsetříbi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu.
 • Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi.

Práce v lese

 • Myslivci po zimě čístí krmelce, kultivují a hnojí políčka pro zvěř, kontrolují liščí nory atd.
 • Čistí a dezinfukují krmná zařízení i jejich okolí.
 • Připravují tvz. zvěřní políčka.
 • V dubnu začínají klást mláďata mulfonky.
 • Myslivci loví sele a lončáka prasete divokého, lišku, tlumí škodnou v bažantnicích, koncem měsíce snáší vajíčka bažant.

KVĚTEN

Květen je měsíc květů a vůně, mláďat a čas prvních teplých dní.

 • Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže, kaliny, svídy, bezy.
 • Přilétají poslední ptáci, např. rorýsi a ťuhýci, jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly).
 • Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků.

Práce v lese

 • Myslivci chrání v honitbách klid, protože hnízdí ptáci a zvěř klade mláďata.
 • Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané.