24. Září 2021     dnes má svátek: Jaromír

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Březen 2016

Něco málo o myslivosti


Myslivost se dotýká mnoho oborů a věd. Velká část zasahuje také do biologie, ovšem patří sem také nauka o zbraních (střelectví) a podobné technické disciplíny. Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a spolková činnost, směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součást kulturního dědictví.
V naši vesnici obhospodařujeme cca 800 hektarů. Myslivost v současné době vykonává aktivně 19 členů a 2 hosté. V honitbě je normovaná zvěř srnčí. V Metylovicích jsou provozovaná krmná zařízení - slaniska a napajedla. V době nouze je zvěř pravidelně přikrmována kvalitními krmivy, zejména ovšem, senem, krmnou mrkví a dalšími plodinami. Poslední roky nám pomáhá i počasí, kdy zimy jsou mírné a zvěři to prospívá, než aby chodila ve velkém sněhu.

Jak by se měli lidé chovat v honitbě

1. Je zakázáno rušit zvěř mimo běžné práce na poli či v lese, včetně běžné turistiky.
2. Je zakázáno poškozovat myslivecké zařízení.
3. Orgán státní správy myslivosti může zakázat, nebo omezit vstup do honitby např. v době hnízdění
či kladení mláďat, případně při loveckých akcích, nebo při organizování sportovních, nebo
zájmových činností. Tato omezení se netýkají hospodářské činnosti.
4. Vlastníkům domácích zvířat je zakázáno tato zvířata (psy a kočky) nechat volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. V praxi to znamená mít především psa upoutaného
na vodítku!!!

Jak postupovat při nálezu uhynulé zvěře

Při nálezu uhynulé zvěře se k této zvěři v žádném případě nepřibližujte a nedotýkejte se jí. Hrozí riziko přenosu některých chorob, např. tularémie, vztekliny. Místo nálezu, prosím, co nejdříve nahlaste nejbližšímu členovi mysliveckého spolku nebo na telefon 732 185 437. Tento člen zařídí odbornou likvidaci zvěře.