16. Září 2021     dnes má svátek: Ludmila

METYLOVICE
oficiální stránky obce

18.01.20201

Obecní úřad oznamuje, že zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v úterý 19. ledna od 17.00 hod. v kinosále místní sokolovny.

Dále obecní úřad oznamuje, že v úterý 19. ledna 2021 nepoteče voda v oblasti od kostela po zastávku na vrchovině a až k dětské léčebně, a to od 8.00 do 15.00 hod.

Žádáme občany, aby neparkovali na místních komunikacích a při okraji silnic, brání tak zimní údržbě.

Obecní úřad oznamuje, že se již platí poplatky za odpad a za psa. Poplatek za odpad pro letošní rok činí 500,- Kč pro osoby s trvalým pobytem na území obce Metylovice. Tento poplatek je splatný do 31. března letošního roku. Poplatek za psa činí 70,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího psa. Tento poplatek je splatný do 30. dubna letošního roku. Všechny poplatky můžete zaplatit buď hotově nebo platební kartou v pokladně obecního úřadu, v úřední dny, které jsou pondělí a středa. Dále můžete poplatky zaplatit převodem na účet obce Metylovice. Informaci k placení poplatků najdete na webových stránkách obce.

Charita spolu s farností Metylovice oznamuje, že v letošním roce bude Tříkrálová sbírka probíhat netradičně. Domácnosti nebudou navštěvovat koledníci s kasičkami. Kasičky na příspěvek na Tříkrálovou sbírku v Metylovicích letos najdete v kostele, na obecním úřadě, na poště a v potravinách p. Kulhánka. Na těchto místech můžete přispět.

Restaurace a penzion Pod Lípami nabízí rozvoz poledního menu pro obyvatele Metylovic. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 736 626 902, kde dohodnete veškeré podrobnosti.