24. Duben 2017     dnes má svátek: Jiří

METYLOVICE
oficiální stránky obce

Úřední deska

 

Reset

Ev. číslo Popis
001/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 01. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 1. 2015 Příloha č. 1 – Prezenční listina Příloha č. 2 – Smlouva o pronájmu reklamní plochy s paní Martinou Krenželokovou Příloha č. 3 – Rozpočtová úprava č. 8 Příloha č. 4 – Smlouva o zřízení VB s ČEZ Distribuce, a.s., na stavbu Metylovice, Kučera, přípojka NNk, číslo stavby IP-12-8015596_3
002/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23.2.2015.
003/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 03. 2015.
004/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. dubna 2015.
005/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 05. 2015.
006/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 06. 2015.
007/2015 Usnesení a zápis č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 07. 2015.
008/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 24. 08. 2015.
009/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 09. 2015.
010/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 10. 2015
011/2015 Usnesení a zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 18. 11. 2015.
012/2015 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14. 12. 2015.
014/2015 Pronájem zpevněných ploch
015/2015 Záměr prodat pozemek
016/2015 Směna pozemků
017/2015 Prodej pozemků.
001/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.
002/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 25. ledna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
003/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
004/2016 Návrh rozpočtu na r. 2016
005/2016 Záměr - směna pozemku
006/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice dne 25.01.2016
007/2016 Zasedání zastupitelstva obce
014/2016 Směna pozemku
015/2015 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 21. března v 18.00 hod. na obecním úřadě.
016/2016 Konkurzní řízeníÍ na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace.
017/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22.02.2016.
018/2016 Prodej pozemku
019/2016 Směna pozemku
020/2016 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - závěrečný účet za r. 2015.
021/2016 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a Pověření ke vstupování a vjíždění na pozemky.
022/2016 Dotační program vyhlášený obcí Metylovice pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice na r. 2016.
023/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 21. 03. 2016.
024/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 18. dubna 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
025/2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A
026/2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Prodloužení cyklotrasy, Metylovice".
027/2016 Pronájem části pozemku par. č. 2006/3
028/2016 Zápis dětí do mateřské školy v Metylovicích na r. 2016/2017.
030/2016 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2015 za vodné a stočné uplatňované společností SMVaK Ostrava, a.s.
031/2016 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na r. 2016.
033/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OFM/044/2016 - Hrobové místo
035/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 18. 04. 2016
036/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná ve středu 25. května 2016 v 16.00 hod. v restauraci Na Hřišti.
039/2016 Záměr pronájmu pozemku par. č. 1954/9 v k.ú. Metylovice
038/2016 Záměr prodat část pozemku par. č. 636 v k.ú. Metylovice
040/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky.
041/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Metylovice.
037/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015
042/2016 Závěrečný účet obce Metylovice za r. 2015 - finanční výkaz
043/2016 Usnesení č. 5/2016 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 25. 05. 2016.
044/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 27. června 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
045/2016 Záměr - pronájem vodního díla - vodovod pro veřejnou potřebu (Metylovice, prodloužení vodovodního řadu)
047/2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 obce Metylovice o místních poplatcích
048/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
049/2016 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
050/2016 Oznámení o zahájení územního rozhodnutí a pozvání k ústnímu jednání - "Metylovice - chodník".
051/2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise por volby za zastupitelstva kraje.
052/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 22. srpna v 18.00 hod. na obecním úřadě.
053/2016 Volby do zastupitelstva kraje - Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku.
054/2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Metylovice-osvětlení cyklotrasy".
055/2016 Záměr směny části pozemku par. č. 2063/1 v k.ú. Metylovice
056/2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hrobové zařízení
057/2016 upozornění k odstraněn a okleštění stromoví a jiných porostů
058/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 19. září v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
059/2016 Strukturální šetření v zemědělství
061/2016 Usnesení a zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 22. 08. 2016.
060/2016 Usnesení a zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 27. 06. 2016
062/2016 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
063/2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
064/2016 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitých věcí.
066/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 17. října 2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
067/2016 Územní rozhodnutí - "Metylovice - chodník"
068/2016 Usnesení a zápis č. 8/2016 ze zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 19. 09. 2016.
069/2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
070/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku a na části k.ú. Metylovice
072/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 14. listopadu v 18.00 hod. na OÚ.
073/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 17. 10. 2016.
074/2016 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy - návrh rozpočtu na r. 2017 a rozpočtový výhled na r. 2018-2019.
075/2016 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 14.11.2016.
076/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 12. prosince v 18.00 hod. na obecním úřadě v Metylovicích.
077/2016 Oznámení l výběrové řízení s následnou aukcí č. OFM/044/2016 a jeho podmínkách- hrobové zařízení kopaného dvojhrobu.
078/2016 Obecně závazná vyhláška obce Metylovice č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
079/2016 Informace o záměru směny části pozemku par. č. 2026/3 vk.ú. Metylovice.
080/2016 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pátek 30. prosince v 9.00 hod. na obecním úřadě.
001/2017 Záměr prodeje - osobní automobil Škoda Felicie
002/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 12. 12. 2016.
003/2017 Výzva k zapojení do projektu MAP
004/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
005/2017 Další zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 23. ledna 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
006/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 58/17/605.4
007/2017 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j. 59/17/605.4
008/2017 OZV č. 1/2017
009/2017 Usnesení za zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 30. 12. 2016.
010/2017 Návrh rozpočtu na r. 2017
011/2017 Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 23. 01. 2017.
012/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. února 2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě.
013/2017 Záměr obce pronajmout část pozemku
014/2017 Záměr pronajmout část pozemku
015/2017 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Územního plánu Lhotka formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání.
016/2017 Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření.
017/2017 Další zasedání zastupitelstva obce Metylovice se koná v pondělí 20. března 2017 v 18.00 hod. na OÚ.
018/2017 Usnesení č. 2/2017 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice konaného dne 20. 02. 2017.
020/2017 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ
022/2017 Závěrečný účet zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.
023/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích
aktuální